Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Zobrazit více
Open Galaxy S5 Key Visual

Samsung GALAXY Note 2


Samsung GALAXY Note 2

Tento simulovaný obrázek nad funkcí ukazuje jak rychle můžete zobrazit náhled fotografií ve složkách.


SAMSUNG

"Všechny zde uvedené technické údaje a popisy se mohou od skutečných technických údajů a popisu produktu lišit. Společnost Samsung si vyhrazuje právo změny v tomto dokumentu a zde popsaného produktu provádět kdykoli bez povinnosti o takové změně ze strany společnosti Samsung informovat.
Všechny funkce, technické údaje a další informace o produktu uvedené v tomto dokumentu včetně mimo jiné výhod, vzhledu, cen, součástí, výkonu, dostupnosti a možností produktu se mohou bez předchozího oznámení změnit"

© 2012. Samsung Electronics Co.Ltd.