Nejlepší snímek

Vidí vás z té nejlepší stránky: automaticky pořídí sérii 8 fotografií
tvořící kompletní scénu a vybere tu nejlepší z nich.