Přímé volání

Pozná, kdy chcete volat: pokud chcete během psaní
zprávy zahájit hovor, jednoduše zvedněte telefon k uchu,
čímž automaticky vytočíte číslo kontaktu.