Samsung Mobile Care

Udržujte své podnikání
nepřetržitě v chodu

Obchodní výzvy
V zájmu zajištění kontinuity podnikání a řízení nákladů na podnikové mobilní technologie musí společnosti rychle řešit vzniklé problémy, opravovat porouchaná zařízení a zabezpečovat svá mobilní aktiva. Mnohé podniky také k plnění svých obchodních cílů potřebují delší a flexibilnější záruční lhůty a servisní plány.

Služba Samsung Mobile Care nabízí
rozšířenou záruku, která prodlužuje standardní záruční dobu až na 3 roky,
ochranu před náhodným poškozením, která pokrývá nečekané nehody zákazníka bez dalších nákladů,
možnosti poskytování servisních služeb k zajištění kontinuity podnikání a zvýšení produktivity.
Zajistěte splnění vašich jedinečných obchodních potřeb prostřednictvím dvou řešení na míru

Rozšířená záruka
Tento typ záruky prodlužuje standardní záruční lhůtu včetně základních záručních podmínek až na 3 roky. Po dobu rozšířené záruční lhůty společnost Samsung bezplatně opraví nebo vymění jakékoli vadné produkty Samsung, které splňují záruční podmínky. Rozšířená záruka poskytuje produktivitu a kontinuitu při používání mobilních zařízení.

Základní záruka (2 roky) Rozšířená záruka AŽ 3 ROKY Ochrana před náhodným poškozením

Ochrana před náhodným poškozením - ADH*
Díky našemu ADH balíčku můžete starosti s případnou opravou hodit za hlavu. Ochrana před náhodným poškozením zajišťuje opravy v případě nečekaných a neúmyslných událostí způsobených uživatelem. Tato služba zahrnuje opravy displejů rozbitých v důsledku upuštění, pádu nebo jiné kolize, opravy poškození proudovým nárazem a také opravy poškození způsobených tekutinami. Uživatelé mají nárok na opravy „bez dalších otázek“ včetně oprav roztříštěných nebo prasklých displejů a obnovení mobilních zařízení, která byla poškozena v důsledku kontaktu s tekutinami. Na rozdíl od rozšířené záruky nelze ochranu před náhodným poškozením zakoupit dodatečně, ale pouze do 14 dnů od zakoupení nového zařízení. Tato služba je určena i pro B2C zákazníky.

* Při uplatnění nároku bude zákazníkovi učtována pouze fixní částka jako spoluúčast na opravě.

Chci získat/zakoupit balíček rozšířené záruky
Vyberte si optimální typ služby pro vaše podnikání

Optimalizujte a přizpůsobte si typ servisu z následujících možností podle potřeb svého oboru a podnikání.

 • Osobní donáška
  Osobní donáška
  Zákazník přinese vadné zařízení do servisu nebo k dopravci.
 • Vyzvednutí a doručení
  Vyzvednutí a doručení
  Zařízení vyzvedne a přepraví zásilková společnost.
 • Výměna nebo rezervní zařízení
  Výměna nebo rezervní zařízení
  Oddělení IT nebo správce majetku IT udržuje v inventáři další zařízení jako rezervu. V případě, že je zařízení vlastněné společností nutné opravit, zaměstnanec vymění poškozené zařízení za jiné a pokračuje v práci.
Podpora kontinuity podnikání a produktivity prostřednictvím podnikových mobilních technologií

Služba Samsung Mobile Care nabízí úplné a modifikovatelné služby péče o mobilní zařízení, které splňují specifické požadavky různých druhů podnikání. Tato nabídka zahrnuje dva záruční produkty s typy servisních služeb přizpůsobenými vašemu podnikání. Se službou Samsung Mobile Care může vaše společnost s důvěrou zvýšit produktivitu a udržovat kontinuitu podnikání prostřednictvím zavedení a podpory podnikových mobilních technologií.

Prostřednictvím rozšířených záruk a možností servisních služeb, poskytovaných v rámci služby Samsung Mobile Care, lze podstatně zjednodušit údržbu a správu inteligentních telefonů a tabletů Samsung:

Mobile Care

Komplexní řešení problémů – služba Samsung Mobile Care zajišťuje řešení nečekaných závad, ke kterým může dojít, aby mohly společnosti bez přerušení pokračovat ve své obchodní činnosti.

Nákladová efektivita pomáhá společnostem přesněji předpovídat a řídit náklady na provoz mobilních zařízení.

Certifikované opravy, při kterých jsou dodržovány přísné standardy kvality a používány jen originální náhradní díly schválené společností Samsung, jsou zárukou dokonalosti.

* Samsung, Samsung KNOX a GALAXY S5 jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co. Ltd.