Naše odpovědnost za kvalitu

Na základě nedávných komplikací spojených s Galaxy Note7 jsme došli k nezbytným závěrům a přikročili k potřebným změnám. Přehodnotili jsme jednotlivé kroky celého výrobního procesu a přepracovali/redesignovali jsme program záruky kvality. Zavázali jsme se implementovat všechny poznatky, které jsme získali, abychom zaručili co nejvyšší možnou kvalitu a bezpečnost výroby.

Co se stalo

 • Ilustrace Galaxy Note7 společně s informací upozorňující na výskyt komplikací
  Hlášené komplikace

  Od září 2016 nám přicházeli hlášení o problémech s Galaxy Note7.

 • Ilustrace znázorňující Výměnný program společnosti Samsung
  Zahájení výměnného programu

  Rychle jsme přešli k akčním krokům a zahájili jsme celosvětový výměnný program.

 • Ilustrace znázorňující ukončení výroby
  Zastavení výroby

  Potom, co jsme přijali oznámení o komplikacích s vyměněnými zařízeními, jsme se rozhodli zcela ukončit výrobu Galaxy Note7.

 • Ilustrace znázorňující 95 % vrácených zařízení
  Procento vrácených telefonů

  Z celkových 3 milionů prodaných telefonů Galaxy Note7 bylo již 96 % vráceno.

Provedená šetření

 • Ilustrace znázorňující testování zrealizované za účelem odhalit příčinu
  Interní šetření velkého rozsahu

  Celkem 700 inženýrů se v průběhu několika měsíců podíleno na testování 200 000 zařízení a 30 000 baterií.

 • Ilustrace znázorňující žádost společnosti Samsung o provedení externích analýz nezávislými organizacemi
  Nezávislé analýzy

  O spolupráci na realizaci objektivních analýz jsme požádali také tři nezávislé expertní organizace - UL, Exponent a TÜV Rheinland.

 • Ilustrace znázorňující clipboard s přehodnocením všech procesů
  Přehodnocení všech procesů

  Následovala podrobná revize všech procesů a veškerých souvisejících aspektů, včetně hardwaru, softwaru, montáže, testování a logistiky.

 • Ilustrace Galaxy Note7 s ikonou baterie znázorňující výsledky testování
  Výsledky šetření

  Na základě provedených šetření jsme došli k závěru, že příčinou problémů byly závady bateriových článků v zařízení.

Záruka, že se problémy v budoucnu již neobjeví

 • Ilustrace znázorňující generální revizi a přepracování celého procesu zajištění kvality jako absolutní priority
  Kvalita a bezpečnost v první řadě

  Zajistili jsme zdokonalení všech procesů napříč naší společností, abychom zaručili prvotřídní kvalitu a zároveň bezpečnost, která je pro nás absolutní prioritou.

 • Ilustrace znázorňující zavedení 8stupňové bezpečnostní kontroly baterií
  8stupňová bezpečnostní kontrola baterií

  Zavedli jsme nová a rozšířená pravidla kontroly baterií, abychom zajistili maximální bezpečnost na úrovni jednotlivých komponentů i zařízení jako celku.

  ZJISTIT VÍCE
 • Ilustrace znázorňuje zdokonalení bezpečnosti baterie pomocí bezpečnostních opatření ve více vrstvách
  Bezpečnostní opatření na více úrovních

  Zdokonalili jsme bezpečnostní standardy našich baterií, a to od samotného návrhu hardwaru až po úroveň ochrany softwaru.

 • Ilustrace znázorňuje ustanovení komise pro bezpečnost baterií společnosti Samsung
  Battery Advisory Group

  Přizvali jsme experty z akademické sféry a výzkumná centra, aby nám i nadále poskytovala nezávislé analýzy baterií a abychom byli schopni i nadále zajišťovat jejich plnou bezpečnost.

Video discussing why the Galaxy Note7 battery incident occurred
Video discussing why the Galaxy Note7 battery incident occurred