Postup při testování výdrže baterie


※ Důležité upozornění: Výdrž baterie se mění v závislosti na způsobu nastavení a používání zařízení. V závislosti na stavu síťového připojení a dalších faktorů se mohou naměřené výsledky lišit od skutečné doby používání. Upozorňujeme, že vysvětlení týkající se měření jednotlivých položek testu se vztahuje na uvedenou dobu používání inteligentního telefonu v hodinách.A. Doba hovoru


Při testu, v rámci kterého se měřila doba hovoru, byl zohledněn poskytovatel telekomunikačních služeb a oblast. Test proběhl v laboratorních podmínkách, ve kterých byla replikována síť (LTE/WCDMA/GSM/CDMA). V tomto prostředí jsme uskutečnili hovor, přičemž jsme nastavili kanál a pásmo.


Při testování byl použit prototyp a software ve fázi vývoje. Měřením spotřeby proudu po odpojení zařízení jsme měřili dobu vztahující se na kapacitu baterie.


Co se týče doby hovoru, výsledná doba se může lišit od skutečné doby používání v závislosti na stavu síťového připojení, nastavení funkcí, síly signálu, šumu a dalších faktorů.


V závislosti na zařízení mohou mít konkrétní testy různé výsledky.B. Doba přehrávání zvuku


Při testu, v rámci kterého se měřila doba přehrávání zvuku, byl zohledněn poskytovatel telekomunikačních služeb a oblast. Test proběhl v laboratorních podmínkách, ve kterých byla replikována síť (LTE/WCDMA/GSM/CDMA). V tomto prostředí jsme přehrávali zvukové soubory, přičemž jsme nastavili kanál a pásmo.


Při testování byl použit prototyp a software ve fázi vývoje. Měřením spotřeby proudu po spuštění přehrávání souborů MP3 (192 kb/s) prostřednictvím mobilního zařízení (s vypnutým displejem LCD) jsme měřili dobu vztahující se na kapacitu baterie. Použili jsme standardní soubory určené k přehrávání vytvořené společností Samsung.


Co se týče doby přehrávání zvuku, výsledná doba se může lišit od skutečné doby používání v závislosti na stavu síťového připojení, nastavení funkcí, síly signálu, šumu, typu zvukových souborů a dalších faktorů.


V závislosti na zařízení mohou mít konkrétní testy různé výsledky.C. Doba přehrávání videa


Při testu, v rámci kterého se měřila doba přehrávání videa, byl zohledněn poskytovatel telekomunikačních služeb a oblast. Test proběhl v laboratorních podmínkách, ve kterých byla replikována síť (LTE/WCDMA/GSM/CDMA). V tomto prostředí jsme přehrávali videosoubor, přičemž jsme nastavili kanál a pásmo.


Při testování byl použit prototyp a software ve fázi vývoje. Měřením spotřeby proudu po spuštění přehrávání videosouboru (720p) uloženého v zařízení jsme měřili dobu vztahující se na kapacitu baterie.


Použili jsme standardní soubory určené k přehrávání vytvořené společností Samsung.


Co se týče doby přehrávání videa, výsledná doba se může lišit od skutečné doby používání v závislosti na stavu síťového připojení, nastavení funkcí, síly signálu, šumu, typu videosouborů a dalších faktorů.


V závislosti na zařízení mohou mít konkrétní testy různé výsledky.D. Doba používání internetu


Test, v rámci kterého se měřila doba používání internetu, byl proveden v prostředí sítě (WCDMA/LTE).


Při testování byl použit prototyp ve fázi vývoje, ve kterém jsme prostřednictvím webu vyhledávali a zobrazovali zpravodajské články. Všechna použitá nastavení měla výchozí hodnoty.


Co se týče doby používání internetu, výsledná doba se může lišit od skutečné doby používání v závislosti na stavu síťového připojení, nastavení funkcí, síly signálu, šumu a dalších faktorů.


V závislosti na zařízení mohou mít konkrétní testy různé výsledky.