[Návody „krok za krokem“] Smart TV: Co je vzdálená správa a jak ji mohu využít?

Krok 1. Co je vzdálená správa?

 

 • Co je vzdálená správa?

  Vzdálená správa je způsob dálkové údržby vašeho televizoru podporou Samsung. Agent zákaznického servisu při tomto úkonu může kontrolovat, testovat a měnit vlastnosti vašeho televizoru.  Vzdálenou správu můžete kdykoli ukončit tak, že televizor vypnete.

 

 • V jakých případech má vzdálená správa smysl?

  -  Máte-li problémy s nastavením satelitu nebo nastavením Unicable.
  -  Nemůžete zvolit jednotlivé položky nabídky televizoru.
  -  Poruchy obrazu (např. pruhy nebo zkreslený obraz).
  -  V případě problémů při konfiguraci a používání funkce Smart Hub.
  -  Potřebujete-li podporu při aktualizaci firmwaru.
  -  Když váš televizor již nedokáže rozpoznat externí zařízení.


  V případě dalších otázek (například při poruchách zvuku, problémech se síťovým připojením a problémech s příjmem signálu) jsme vám k dispozici také telefonicky na čísle naší bezplatné zákaznické linky SAMSUNG 800 726 786* (800 SAMSUNG) od pondělí do pátku 8.00 – 18.00 hod. a v sobotu 9.00 – 16.00 hod.

 

 • Jaké jsou podmínky pro využití vzdálené správy?

  Váš televizor musí disponovat možností připojení k síti a musí být připojený k internetu. Abychom vám mohli poskytnout kvalitní servis, je zapotřebí stabilní připojení k internetu. (Informace o tom, jak svou Smart TV připojíte k internetu, získáte zde.) 

  Vzdálenou správu lze použít u Smart TV řady ES5500 a F5500 a vyšší (mimo F6100) a rovněž u mnoha nástupnických modelů.
  Chcete-li zkontrolovat, zda je u vašeho televizoru možné využít servis na dálku, přejděte do hlavní nabídky televizoru a vyberte tam položku Podpora. Je-li tam uvedena položka Vzdálená správa, lze u vaší Smart TV využít tuto službu.


 

 • Je tato služba zpoplatněna?

  Samotná vzdálená správa s sebou nenese žádné poplatky.
  Mějte však na paměti,  že při vzdáleném přístupu se navazuje připojení k internetu. V závislosti na zvoleném datovém tarifu z toho mohou plynout další poplatky. Před připojením se ujistěte o možnosti připojit se přes Wi-Fi pro bezplatnou podporu.

 

 • Jak se vzdálená správa spustí?
  Jste-li v kontaktu s bezplatnou podporou zákzanické linky SAMSUNG, můžete vzdálenou správu aktivovat prostřednictvím svého televizoru. Osmimístný kód PIN, který se vám při tom zobrazí, potřebuje pracovník podpory k tomu, aby získal přístup k vašemu zařízení. Podrobný popis naleznete v následujících krocích.

Děkujeme!

Velice nás těší, že se účastníte této ankety, a děkujeme vám za vaše podněty k vylepšení webu společnosti Samsung.

OK