[Návody „krok za krokem“] Jak aplikaci Smart Tutor nainstaluji a jak se používá?

Krok 1. Smart Tutor – všeobecné informace


Vzdálená správa se u smartphonů a tabletů Galaxy provádí pomocí aplikace Smart Tutor od společnosti RSUPPORT Co. Ltd. Díky aplikaci lze vytvořit zrcadlový obraz obsahu zařízení, což umožňuje mimořádně rychlou, individuální pomoc.

V následující části vám ukážeme, jak se aplikace Smart Tutor nainstaluje a jak se používá.


Upozornění: Věnujte pozornost kompatibilitě aplikace Smart Tutor. Aplikace vyžaduje systém Android ve verzi minimálně 2.2 (Froyo). Bližší informace k tomuto tématu najdete zde.


Nejdříve ještě několik všeobecných informací k údržbě na dálku:

 

  • Při vzdáleném přístupu se navazuje připojení k internetu. V závislosti na zvoleném mobilním tarifu z toho mohou plynout další poplatky. Doporučujeme po dobu provádění údržby na dálku připojit zařízení k internetu prostřednictvím Wi-Fi.

  • Před prováděním vzdálené správy doporučujeme zálohovat data (kontakty, fotky apod.). Mějte na paměti, že nesete odpovědnost za pravidelné zálohování dat. V případě námi zaviněné ztráty dat ručíme pouze za náklady na rozmnožení dat z vámi vytvářených záložních kopií. V případě námi zaviněné ztráty dat ručíme pouze za náklady na obnovu dat z vámi vytvářených záložních kopií.

  • Při provádění vzdálené správy mějte po ruce druhý telefon (pevný nebo druhý mobilní). To je nutné k tomu, aby bylo možné na smartphonu / tabletu provádět vzdálenou správu a abyste současně mohli z náhradního zařízení telefonovat se servisním agentem.

Děkujeme!

Velice nás těší, že se účastníte této ankety, a děkujeme vám za vaše podněty k vylepšení webu společnosti Samsung.

OK