Jak mohu změnit zvuky a upozornění na mých Gear 2?

Last Update date : 2015.03.12

Změnit zvuk a upozornění na Gear 2 můžete následovně:


Nastavte si hlasitost pro všechny zvuky na hodinkách Gear 2 z jednoho centrálního místa.

 
Nastavení hlasitosti

 

1) Z obrazovky Hodin přejeďte doprava na Nastavení  nastaveni  > Zvuk Zvuk .

 

Hlasitos 

 

2) Zmáčkněte Hlasitost a zde můžete individuálně nastavit úroveň hlasitosti pro přehrávaná Multimédia, Vyzvánění, Oznámení a Systém.

 

Hlasitos 

 

3) Stiskněte tlačítko funkce a poté stiskněte plus  pro zvýšení hlasitosti nebo minus  pro snížení hlasitosti.

 

hlasitos 

 

4) Stiskněte OK a uložte změny.

 

Vibrace nebo Ztlumit


Můžete také provést univerzální změny v nastavení zvuku. Z nastavení zvuku klepněte na Režim zvuku a zvolte jeden ze tří režimů:


Zvuk: Umožňuje nastavit různá nastavení hlasitosti pro všechny čtyři typy zvuků.


Vibrace: Nemá vliv na přehrávání multimédií, ale lze nastavit vibrování vyzvánění, oznámení a systémových zvuků.

Ztlumit: Ztlumí všechny zvuky a vibrace kromě přehrávaných multimédií.

Chcete-li rychle přepínat mezi režimy zvuku, podržte Hlavní domovské tlačítko a zmáčkněte aktuální zvukový režim, mačkáním na něj můžete měnit zvukové režimy, který chcete.

Zmáčkněte Zvuky


Chcete-li mít zapnutý zvuk, který je slyšet při dotyku na obrazovce zmáčkněte nastavení zvuku, Zvuky tlač. a políčko zaškrtněte.


Vibrace


Chcete-li nastavit intenzitu vibrací, zmáčkněte nastavení zvuku a klepněte na Vibrace. Vyberte Silný nebo Slabý a stiskněte OK a tím uložíte výběr.


Vyzvánění


Chcete-li změnit vyzváněcí tón přehrávaný při příchozím hovoru na Gear 2, zmáčkněte nastavení zvuku a klepněte na vyzvánění. Vyberte Modernness, Timeless a Twinkle a stiskněte tlačítko OK a přiřaďte vyzváněcí tón.

 

vybrace 

 

Poznámka: Klepnutím na název zobrazíte náhled vyzvánění.


Oznámení


Chcete-li změnit zvuk, který zazní, když obdržíte oznámení, zvolte nastavení zvuku a klepněte na Oznámení. Vyberte Driving signal, Flicker nebo TicTac a stiskněte tlačítko OK a přiřaďte zvuk.

Průzkum spokojenosti

Q1. Byl pro vás tento obsah užitečný?

Q2. Jak jste spokojeni s obsahem?

Q3. Řekněte nám Váš názor. Co jsme mohli udělat lépe, aby jsme mohli zodpovědět Váš dotaz lépe?

Nenašli jste řešení které jste hledali?

Sdílet tuto položku

Zavřít okno Sdílet

Děkujeme!

Vážíme si toho, že jste vyplnili tento dotazník a děkujeme vám, že nám pomáháte zlepšit internetové stránky Samsung.com.

ok