Obavy z funkce „Smart TV rozpoznávání hlasu“

Last Update date : 2015.02.16

Co to jsou hlasová data / k čemu se užívají ?

Funkce rozpoznávání hlasu umožňuje ovládat televizor pomocí pokynů hlasem,  jako například "Kanál nahoru / dolů" nebo "Hlasitost nahoru / dolů." Tato funkce umožňuje také u vybraných modelů vyhledávat obsah - například "Basketbal“ a dávat doporučení na příslušný kanál – tato funkce (NLU) však není pro CZ/SK podporována.

 

Nahrává TV můj hlas, či konverzaci po celou dobu, kdy je zapnutá ?

Nikoliv – tato funkce je zapnuta pouze v případě, že ji uživatel aktivuje. Funkci rozpoznávání hlasu na TV je možné snadno aktivovat/deaktivovat uživatelem. Uživatelé mohou jednoduše rozpoznat, zda je funkce rozpoznávání hlasu aktivována, protože se na obrazovce objeví symbol mikrofonu.

 

Jak poznám, že TV nahrává můj hlas ?

Je-li funkce rozpoznávání hlasu televizoru zapnuta, objeví se na obrazovce symbol mikrofonu. Pokud se na obrazovce neobjeví žádný symbol, funkce rozpoznávání hlasu je vypnutá.

 

Jak přesně rozpoznávání hlasu zapnout, či vypnout?

Chcete-li zapnout rozpoznávání hlasu, nejprve musíte souhlasit s podmínkami ochrany osobních údajů a aktivovat tuto funkci v menu nastavení. Poté můžete buď říct "Hi TV / Smart TV", nebo stisknout tlačítko hlasového příkazu, které je dostupné  na některých typech dálkových ovladačů. Poté se na obrazovce zobrazí symbol mikrofonu a TV čeká na váš příkaz.  Pokud není vysloven žádný příkaz do 15 sekund, funkce rozpoznávání hlasu se automaticky vypne.

 

Je zaznamenán můj hlas v TV? Je odeslán, či někde uložen?

TV ve skutečnosti žádné zvuky nanahrává, ale pouze zpracovává požadovaný příkaz tak, aby byl identifikován příkaz, nebo vyhledala odpovídající obsah.

 

Je nahrávka hlasu poskytnuta třetím osobám? Uchovává ji někdo ?

Třetím osobám jsou k dispozici pouze „časová data“ během vyhledávání. Během vyhledávání jsou hlasová data zaslaná na server, který vyhledává požadovaný obsah a poté vrátí nalezený obsah do TV. Například, pokud hledáte "basketbalové zápasy," data budou přenášet na externí server, který sestaví všechny nabídky "Basketbal hry" a tyto výsledky zašle zpět do TV. Dočasně zaznamenaná data jsou poté vymazána. Tato funkce však není dostupná pro CZ/SK.

 

Je nahrávka hlasu, či hlasová data předávána třetím stranám pro marketingové účely ?

Uvedená nahrávka, či data nejsou nikam předávány, vše pouze slouží ke zpracování žádosti.

 

Jsou osobní údaje předávány třetím stranám ?

Detaily, jako vaše jméno, adresa, atd. nejsou odeslány žádné třetí straně, pokud nedojde k aktivnímu souhlasu s poskytnutím údajů v průběhu příkazu. Například, pokud aktivujete hlasové ovládání a požádáte o vyhledání svého jména a uvedete, že se jedná o vaše jméno, budou tyto údaje odeslány na server třetí strany k provedení vyhledání a vrácení požadovaného výsledku. Tato funkce však není dostupná pro CZ/SK.

 

Kdo je vlastníkem serveru třetí strany?

Společnost Samsung není oprávněna podávat informace o třetích stranách.

 

Samsung v podmínkách ochrany osobních údajů uvádí, že se nic bude zasílat bez mého svolení a nikdy jsem nedal k souhlas.

 Funkce rozpoznání hlasu je aktivní pouze tehdy, když uživatel použití této funkce včetně specifických podmínek odsouhlasí v nastavení TV. Funkci hlasového ovládání uživatel může aktivovat během prvotní inicializace TV,  případně ji kdykoliv dodatečně aktivovat/deaktivovat v uživatelském MENU.

 

Je skvělé, že si můžeme prohlédnout Samsung podmínky, ale co podmínky ostatních prodejců? Předpokládá se, že s nimi budeme slepě souhlasit ?

 Při aktivaci této funkce všichni zákazníci kromě souhlasu s našimi zásadami ochrany soukromí také souhlasí ze zásadami ochrany soukromí třetích stran.

 

Mohu funkci rozpoznávání hlasu deaktivovat?

Ano, funkce rozpoznávání hlasu může být deaktivována v nastavení v menu.Je-li funkce rozpoznání hlasu zapnutá a na obrazovce se objeví symbol mikrofonu, můžete také vypnout tuto funkci stisknutím tlačítka EXIT na dálkovém ovladači.

 

Nahrává něco mikrofon pokud používám některou z aplikací ?

Aplikace třetích stran pro televizory Samsung jsou dodávány třetími stranami, a proto mají své vlastní sadu podmínek. Doporučujeme si projít zásady ochrany osobních údajů těchto aplikací.

 

Průzkum spokojenosti

Q1. Byl pro vás tento obsah užitečný?

Q2. Jak jste spokojeni s obsahem?

Q3. Řekněte nám Váš názor. Co jsme mohli udělat lépe, aby jsme mohli zodpovědět Váš dotaz lépe?

Nenašli jste řešení které jste hledali?

Sdílet tuto položku

Zavřít okno Sdílet

Děkujeme!

Vážíme si toho, že jste vyplnili tento dotazník a děkujeme vám, že nám pomáháte zlepšit internetové stránky Samsung.com.

ok