[PRŮVODCE] Jak prohlížet moje obrázky a videa na Samsung Gear 2?

Last Update date : 2015.03.12

KROK1. Galerie

Galerie

1) Galerie Vám umožní prohlížet fotografie a videozáznamy, které jste zachytili. S Photos máte možnost nastavit obrázky jako tapetu pro Domovskou obrazovku, nebo je sdílet.


- Z obrazovky hodinek na Vašich Gear 2 přesuňte ikony směrem doprava na přístup do aplikace  aplikací, poté přesuňte obsah doleva na vstup do galerie  Galerie. Tato ikona video  upozorňuje na video soubor.

 

galerie 


- Druhou možností je otevřít Galerii listováním doleva v okamžiku, kdy je spuštěna aplikace


2) Dotkněte se prstem fotografie tak, aby se zobrazila na celou obrazovku. Dvojitým dotekem je možné fotografii přibližovat, nebo oddalovat. Přiblížení je možné řídit také pomocí posuvného tlačítka.

 

galerie  


3) Stiskněte nabídku nabidka  pro zobrazení následujících možnosti:


- Vymazat: příslušná fotografie bude vymazána


- Přesunout: zkopíruje vybraný soubor do mobilního zařízení. Fotografie zkopírované, nebo přesunuté naleznete v Galerii, ve složce s názvem „Galaxy_Gear“. Tato možnost je viditelná pouze v případě, když Auto transfer (čtete níže) je nastavena na Manuální.


odeslat značí, že fotografie byla odeslána, nebo uložena do mobilního zařízení.
neodeslat značí, že fotografie nebyla odeslána do mobilního zařízení


- Sdílet: sdílet média


- Nastavit jako pozadí domovské obrazovky: nastaví obrázek jako pozadí domovské obrazovky

4) Při sledování videa se dotkněte obrazovky pro pozastavení, pro pokračování ve sledování se dotkněte znovu. V dolní části obrazovky se zobrazí lišta s časovým údajem o přehrávání.

 

video Sdílet tuto položku

Zavřít okno Sdílet

Děkujeme!

Vážíme si toho, že jste vyplnili tento dotazník a děkujeme vám, že nám pomáháte zlepšit internetové stránky Samsung.com.

ok