[PRŮVODCE] Jak zkontrolovat že CI modul a dekódovací karta je správně načtena?

Last Update date : 2014.08.05

KROK1. Kontrola načtení CI modulu

Pomocí jednoduchých kroků v menu TV, lze zkontrolovat správné načtení modulu s kartou. Ve spodní části se nacházejí konkrétní chybové hlášky a správné sestavení modulu s dekódovací kartou do CI genderu.


1) Stiskněte tlačítko menu menu .

 

menu 


2) V menu vybereme tlačítko Vysílání.

menu 


3) V kolonce Vysílání zkontrolujeme, zda je zdroj signálu přepnut na Satelit/Kabel.

 

satelit 

 

satelit 


4) Jestli že je správně nastaven zdroj vysílání, šipkou směrem dolů vybereme tlačítko Běžné rozhraní.


 

rozhrani 


5) Pokud je kolonka běžné rozhraní šedivá – není možné ji spustit, je zapotřebí postupně odpojit modul, následně vyjmout CI gender a opětovně ho zapojit.


 

kanaly 


6) V kolonce Běžné rozhraní vybereme tlačítko Nabídka CI.

 

nabidka CI 


7) V kolonce Nabídka CI zvolíme tlačítko Informace.

informace 

 

8) V kolonce Informace stiskneme tlačítko Modul/Přístupová karta pro ověření správného načtení.

 

Nabidka CI 

Sdílet tuto položku

Zavřít okno Sdílet

Děkujeme!

Vážíme si toho, že jste vyplnili tento dotazník a děkujeme vám, že nám pomáháte zlepšit internetové stránky Samsung.com.

ok