Textová příručka Kies

Kies Tutorial will teach you how to use various contents in devices and PCs
through Kies.Please click the menu on the left to learn more.

Synchronizace kontaktů a rozvrhu

Synchronizace kontaktů a rozvrhu

Kontakty, rozvrh a poznámky lze současně synchronizovat s aplikací Outlook.

 • 1. K počítači připojte pomocí USB kabelu mobilní telefon.
 • 2. Připojeno
 • 3. Kontakty a rozvrh budou synchronizovány s aplikací Outlook.
 • 4. Klikněte na záložku [Sync] (Synchronizovat).
 • 5. Vyberte aplikaci Outlook.
 • 6. Klikněte na tlačítko [Sync] (Synchronizovat).
 • 7. Probíhá synchronizace...
 • 8. Dokončeno
 • 9. Zkontrolujte synchronizované kontakty.
 • 10. V aplikaci Outlook lze zkontrolovat kontakty a rozvrh, které byly synchronizovány s vaším mobilním telefonem.
Synchronizace hudby, fotografií, videa

Synchronizace hudby, fotografií, videa

Hudbu, fotografie a video uložené na počítači lze uložit na zařízení pomocí synchronizace.

 • 1. Klikněte na záložku [Sync] (Synchronizovat).
 • 2. Zatrhněte [Sync music] (Synchronizovat hudbu).
 • 3. Vyberte seznam skladeb k synchronizaci.
 • 4. Klikněte na tlačítko [Sync] (Synchronizovat).
 • 5. Probíhá synchronizace...
 • 6. Dokončeno
 • 7. Zkontrolujte synchronizované soubory.
Upgrade firmwaru

Upgrade firmwaru

Lze snadno zkontrolovat a upgradovat nejnovější firmware připojeného zařízení.

 • 1. K počítači připojte pomocí USB kabelu mobilní telefon.
 • 2. Připojeno
 • 3. Zkontrolujte informace o nejnovějším firmwaru.
 • 4. Klikněte na tlačítko [Firmware upgrade] (Upgrade firmwaru).
 • 5. Nejdříve uložte nebo zálohujte důležitá data na počítač.
 • 6. Probíhá stahování ze serveru...
 • 7. Nyní probíhá upgrade...
 • 8. Dokončeno
 • 9. Klikněte na tlačítko [OK].
 • 10. Zkontrolujte, zda proběhl upgrade na nejnovější firmware.
Přidání nových kontaktů

Přidání nových kontaktů

Lze kontrolovat kontakty uložené na zařízení a pohodlně přidávat nové kontakty.

 • 1. Klikněte na [contacts] (Kontakty).
 • 2. Klikněte na tlačítko [New contact] (Nový kontakt).
 • 3. Zadejte informace o kontaktu.
 • 4. Klikněte na tlačítko [OK].
 • 5. Kontakt uložte kliknutím na tlačítko [Save to device] (Uložit na zařízení).
 • 6. Dokončeno
 • 7. Lze upravit nebo odstranit kontakt na zařízení.
 • 8. Vyberte kontakt, který si přejete upravit.
 • 9. Klikněte na tlačítko [Edit] (Upravit).
 • 10. Upravte zvolené kontakty.
 • 11. Klikněte na tlačítko [OK].
 • 12. Kontakt uložte kliknutím na tlačítko [Save to device] (Uložit na zařízení).
 • 13. Dokončeno
Záloha a obnova dat z mobilního telefonu

Záloha a obnova dat z mobilního telefonu

Obsah uložený na mobilním telefonu lze bezpečně zálohovat na počítači.

To je podporováno jen některými zařízeními.

 • 1. Klikněte na záložku [Backup/Restore] (Zálohovat/obnovit).
 • 2. Data lze na zařízení ukládat bezpečně pomocí zálohování.
 • 3. Vyberte položky k zálohování.
 • 4. Klikněte na tlačítko [Backup] (Zálohování).
 • 5. Probíhá zálohování...
 • 6. Klikněte na tlačítko [Complete] (Dokončit).
 • 7. Dříve zálohovaná data lze obnovit na zařízení.
 • 8. Klikněte na tlačítko [Restore] (Obnovit).
 • 9. Vyberte zálohovaný soubor.
 • 10. Klikněte na tlačítko [Next] (Další).
 • 11. Klikněte na tlačítko [Start restore] (Spustit obnovu).
 • 12. Probíhá obnova...
 • 13. Klikněte na tlačítko [Complete] (Dokončit).
Nákup aplikací

Nákup aplikací

V obchodě Samsung Apps lze zakoupit řadu aplikací a stáhnout si je přímo do svého telefonu.

Podporovaná zařízení: bada, Windows Mobile (až do verze 6.5)

 • 1. Klikněte na [Samsung Apps] (Aplikace Samsung).
 • 2. Klikněte na [Sign in] (Přihlásit se).
 • 3. Klikněte na aplikaci ke stažení.
 • 4. Klikněte na tlačítko [Get] (Získat).
 • 5. Probíhá stahování...
 • 6. Dokončeno
 • 7. Nainstaluje se automaticky po dokončení stahování.
 • 8. Zkontrolujte staženou aplikaci.
 • 9. Samsung Apps může poskytovat různé služby v závislosti na zařízení a zemi.
Vytvoření seznamu hudebních skladeb

Vytvoření seznamu hudebních skladeb

Hudbu uloženou na počítači lze přidávat do knihovny Kies a vytvořit vlastní seznam skladeb k poslechu.

 • 1. Klikněte na [Music] v Knihovně.
 • 2. Klikněte na tlačítko [Add music] (Přidat hudbu).
 • 3. Vyberte hudební soubor, který bude přidán, a poté klikněte na tlačítko [Open] (Otevřít).
 • 4. Probíhá...
 • 5. Dokončeno
 • 6. Kliknutím pravým tlačítkem přidejte do seznamu skladeb.
 • 7. Přetáhněte soubory do nového seznamu skladeb.
 • 8. Zkontrolujte přidanou hudbu.
 • 9. Lze importovat seznamy skladeb iTunes a spravovat je přes Kies.
 • 10. Klikněte na [File] (Soubor).
 • 11. Vyberte [Import iTunes playlist to Library] (Importovat seznam skladeb iTunes do knihovny).
 • 12. Probíhá...
 • 13. Dokončeno
 • 14. Zkontrolujte přidaný seznam skladeb.
Přihlášení k odběru vysílání podcast

Přihlášení k odběru vysílání podcast

Lze přidat URL adresy odběru podcastů a užívat si jejich obsah na Kies a zařízeních.

 • 1. Klikněte na [Podcast] (Podcast).
 • 2. Klikněte na tlačítko [Add podcast] (Přidat podcast).
 • 3. Zadejte URL adresu podcastu, k jehož odběru se chcete přihlásit.
 • 4. Klikněte na tlačítko [Next] (Další).
 • 5. Klikněte na tlačítko [OK].
 • 6. Probíhá stahování...
 • 7. Dokončeno
 • 8. Klikněte dvakrát na přidaný podcast.
 • 9. Stažené epizody si můžete snadno vychutnat po jejich přenesení do zařízení.
 • 10. Podcast přeneste do zařízení přetažením.
 • 11. Probíhá přenos...
 • 12. Dokončeno.
Uložení pořízené fotografie/videa

Uložení pořízené fotografie/videa

Fotografie a videa pořízená na telefonu lze uložit do počítače.

 • 1. Zkontrolujte fotografie a videa na vašem zařízení.
 • 2. Vyberte soubory pro uložení do počítače.
 • 3. Klikněte na tlačítko [Save to PC] (Uložit do počítače).
 • 4. Vyberte složku pro uložení souborů.
 • 5. Klikněte na tlačítko [OK].
 • 6. Probíhá přenos...
 • 7. Dokončeno
 • 8. Fotografie a videa pořízená na telefonu lze uložit do počítače také pomocí [Export].
 • 9. Klikněte na záložku [Import/Export].
 • 10. Klikněte na tlačítko [Export to PC] (Exportovat do počítače).
 • 11. Vyberte složku pro uložení souborů.
 • 12. Klikněte na tlačítko [OK].
 • 13. Probíhá přenos...
 • 14. Dokončeno
Přenos kontaktů do nového mobilního telefonu

Přenos kontaktů do nového mobilního telefonu

Připojení dvou telefonů pro okamžitý přenos kontaktů na nový telefon.

 • 1. Připojte nový mobilní telefon.
 • 2. připojeno
 • 3. Klikněte na záložku [Import/Export].
 • 4. Kontakty přeneste kliknutím na [Transfer to another Device] (Přenést do jiného zařízení).
 • 5. Probíhá přenos dat do nového mobilního telefonu…
 • 6. Dokončeno
 • 7. Zkontrolujte přenesené kontakty.
 • 8. Multimediální soubory lze přenášet pomocí funkce přetažení.
 • 9. Vyberte soubor(y) k přenosu.
 • 10. Přetáhněte.
 • 11. Zkontrolujte přenesené soubor(y).