Samsung empfiehlt Windows 8.

R01 R0101 de 03011600 NP-RV515-S05DE
 • NP-RV515E 1 Vorderseite offen SchwarzNP-RV515EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_021_Front-open_black?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_021_Front-open_black30002000370370#00000011798484
 • NP-RV515E 2 Rechter Betrachtungswinkel offen SchwarzNP-RV515EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_022_Right-Angle_black?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_022_Right-Angle_black30002000370370#00000011798787
 • NP-RV515E 3 Vorderseite SchwarzNP-RV515EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_023_Front_black?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_023_Front_black30002000370370#00000011799065
 • NP-RV515E 4 Rechts SchwarzNP-RV515EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_024_Right_black?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_024_Right_black30002000370370#00000011799585
 • NP-RV515E 5 Links SchwarzNP-RV515EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_025_Left_black?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_025_Left_black30002000370370#00000011799751
 • NP-RV515E 6 Rückseite SchwarzNP-RV515EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_026_Back_black?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_026_Back_black30002000370370#00000011799937
 • NP-RV515E 7 Rückseite SchwarzNP-RV515EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_027_Back_black?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_027_Back_black30002000370370#00000011799995
 • NP-RV515E 8 Dynamisch SchwarzNP-RV515EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_028_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_028_Dynamic_black30002000370370#00000011800925
 • NP-RV515E 9 Dynamisch SchwarzNP-RV515EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_029_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_029_Dynamic_black30002000370370#00000011801230
 • NP-RV515E 10 Dynamisch SchwarzNP-RV515EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_030_Dynamic_black?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_030_Dynamic_black30002000370370#00000011802290
 • NP-RV515E 11 Front NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_001_Front?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_001_Front330330330330#ffffff11051465
 • NP-RV515E 12 Вид спереди (открытый) СеребристыйNP-RV515EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_001_Front-open_silver?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_001_Front-open_silver30002000370370#dbdbdb11363028
 • NP-RV515E 13 Side NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_002_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_002_gallery330330330330#ffffff11051478
 • NP-RV515E 14 Вид справа под углом (открытый) СеребристыйNP-RV515EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_002_Right-Angle-open_silver?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_002_Right-Angle-open_silver30002000370370#dbdbdb11363041
 • NP-RV515E 15 Perspective NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_003_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_003_gallery330330330330#ffffff11051480
 • NP-RV515E 16 Вид справа под углом (открытый) СеребристыйNP-RV515EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_003_Right-Angle-open_silver?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_003_Right-Angle-open_silver30002000370370#dbdbdb11363211
 • NP-RV515E 17 RV515_Silver_02 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_502_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_502_gallery330330330330#ffffff11051493
 • NP-RV515E 18 Вид спереди СеребристыйNP-RV515EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_004_Front_silver?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_004_Front_silver30002000370370#dbdbdb11363475
 • NP-RV515E 19 RV515_Silver_05 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_503_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_503_gallery330330330330#ffffff11051500
 • NP-RV515E 20 Вид справа СеребристыйNP-RV515EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_005_Right_silver?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_005_Right_silver30002000370370#dbdbdb11363688
 • NP-RV515E 21 RV515_Silver_07 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_504_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_504_gallery330330330330#ffffff11051509
 • NP-RV515E 22 Вид слева СеребристыйNP-RV515EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_006_Left_silver?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_006_Left_silver30002000370370#dbdbdb11363699
 • NP-RV515E 23 RV515_Silver_08 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_505_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_505_gallery330330330330#ffffff11051511
 • NP-RV515E 24 Вид сзади СеребристыйNP-RV515EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_007_Back_silver?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_007_Back_silver30002000370370#dbdbdb11363715
 • NP-RV515E 25 RV515_Silver_09 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_506_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_506_gallery330330330330#ffffff11051519
 • NP-RV515E 26 Вид сзади СеребристыйNP-RV515EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_008_Back_silver?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_008_Back_silver30002000370370#dbdbdb11364175
 • NP-RV515E 27 RV515_Silver_10 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_507_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_507_gallery330330330330#ffffff11051528
 • NP-RV515E 28 Динамический СеребристыйNP-RV515EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_009_Dynamic_silver?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_009_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb11364184
 • NP-RV515E 29 RV515_Silver_11 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_508_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_508_gallery330330330330#ffffff11051539
 • NP-RV515E 30 Динамический СеребристыйNP-RV515EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_010_Dynamic_silver?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_010_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb11364286
 • NP-RV515E 31 RV515_Silver_12 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_509_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_509_gallery330330330330#ffffff11051549
 • NP-RV515E 32 RV515_Silver_13 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_510_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_510_gallery330330330330#ffffff11051555
 • NP-RV515E 33 RV515_Pastel Pink_01 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_511_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_511_gallery330330330330#ffffff11051562
 • NP-RV515E 34 RV515_Pastel Pink_02 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_512_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_512_gallery330330330330#ffffff11051570
 • NP-RV515E 35 RV515_Pastel Pink_03 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_513_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_513_gallery330330330330#ffffff11051579
 • NP-RV515E 36 RV515_Pastel Pink_04 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_514_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_514_gallery330330330330#ffffff11051586
 • NP-RV515E 37 RV515_Pastel Pink_05 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_515_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_515_gallery330330330330#ffffff11051593
 • NP-RV515E 38 RV515_Pastel Pink_07 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_516_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_516_gallery330330330330#ffffff11051603
 • NP-RV515E 39 RV515_Pastel Pink_08 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_517_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_517_gallery330330330330#ffffff11051614
 • NP-RV515E 40 RV515_Pastel Pink_09 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_518_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_518_gallery330330330330#ffffff11051621
 • NP-RV515E 41 RV515_Pastel Pink_10 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_519_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_519_gallery330330330330#ffffff11051630
 • NP-RV515E 42 RV515_Pastel Pink_11 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_520_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_520_gallery330330330330#ffffff11051636
 • NP-RV515E 43 RV515_Pastel Pink_12 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_521_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_521_gallery330330330330#ffffff11051642
 • NP-RV515E 44 RV515_Pastel Pink_13 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_522_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_522_gallery330330330330#ffffff11051654
 • NP-RV515E 45 RV515_Champagne Gold_01 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_523_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_523_gallery330330330330#ffffff11051656
 • NP-RV515E 46 RV515_Champagne Gold_02 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_524_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_524_gallery330330330330#ffffff11051663
 • NP-RV515E 47 RV515_Champagne Gold_03 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_525_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_525_gallery330330330330#ffffff11051674
 • NP-RV515E 48 RV515_Champagne Gold_04 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_526_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_526_gallery330330330330#ffffff11051681
 • NP-RV515E 49 RV515_Champagne Gold_05 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_527_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_527_gallery330330330330#ffffff11051690
 • NP-RV515E 50 RV515_Champagne Gold_07 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_528_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_528_gallery330330330330#ffffff11051699
 • NP-RV515E 51 RV515_Champagne Gold_08 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_529_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_529_gallery330330330330#ffffff11051709
 • NP-RV515E 52 RV515_Champagne Gold_09 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_530_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_530_gallery330330330330#ffffff11051718
 • NP-RV515E 53 RV515_Champagne Gold_10 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_531_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_531_gallery330330330330#ffffff11051719
 • NP-RV515E 54 RV515_Champagne Gold_11 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_532_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_532_gallery330330330330#ffffff11051733
 • NP-RV515E 55 RV515_Champagne Gold_12 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_533_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_533_gallery330330330330#ffffff11051738
 • NP-RV515E 56 RV515_Champagne Gold_13 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_534_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_534_gallery330330330330#ffffff11051747
 • NP-RV515E 57 RV515_Metal Blue_01 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_535_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_535_gallery330330330330#ffffff11051757
 • NP-RV515E 58 RV515_Metal Blue_02 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_536_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_536_gallery330330330330#ffffff11051763
 • NP-RV515E 59 RV515_Metal Blue_03 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_537_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_537_gallery330330330330#ffffff11051769
 • NP-RV515E 60 RV515_Metal Blue_04 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_538_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_538_gallery330330330330#ffffff11051776
 • NP-RV515E 61 RV515_Metal Blue_05 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_539_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_539_gallery330330330330#ffffff11051785
 • NP-RV515E 62 RV515_Metal Blue_06 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_540_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_540_gallery330330330330#ffffff11051798
 • NP-RV515E 63 RV515_Metal Blue_07 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_541_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_541_gallery330330330330#ffffff11051799
 • NP-RV515E 64 RV515_Metal Blue_08 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_542_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_542_gallery330330330330#ffffff11051813
 • NP-RV515E 65 RV515_Metal Blue_09 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_543_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_543_gallery330330330330#ffffff11051818
 • NP-RV515E 66 RV515_Metal Blue_10 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_544_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_544_gallery330330330330#ffffff11051827
 • NP-RV515E 67 RV515_Metal Blue_11 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_545_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_545_gallery330330330330#ffffff11051837
 • NP-RV515E 68 RV515_Metal Blue_12 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_546_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_546_gallery330330330330#ffffff11051843
 • NP-RV515E 69 RV515_Metal Blue_13 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_547_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_547_gallery330330330330#ffffff11051849
 • NP-RV515E 70 RV515_Silver_revised_01 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_548_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_548_gallery330330330330#ffffff11051856
 • NP-RV515E 71 RV515_Silver_revised_02 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_549_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_549_gallery330330330330#ffffff11051865
 • NP-RV515E 72 RV515_Silver_revised_03 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_550_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_550_gallery330330330330#ffffff11051878
 • NP-RV515E 73 RV515_Silver_revised_04 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_551_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_551_gallery330330330330#ffffff11051879
 • NP-RV515E 74 RV515_Pastel Pink_revised_01 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_552_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_552_gallery330330330330#ffffff11051893
 • NP-RV515E 75 RV515_Pastel Pink_revised_02 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_553_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_553_gallery330330330330#ffffff11051898
 • NP-RV515E 76 RV515_Pastel Pink_revised_03 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_554_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_554_gallery330330330330#ffffff11051907
 • NP-RV515E 77 RV515_Pastel Pink_revised_04 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_555_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_555_gallery330330330330#ffffff11051917
 • NP-RV515E 78 RV515_Champagne Gold_revised_01 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_556_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_556_gallery330330330330#ffffff11051923
 • NP-RV515E 79 RV515_Champagne Gold_revised_02 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_557_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_557_gallery330330330330#ffffff11051929
 • NP-RV515E 80 RV515_Champagne Gold_revised_03 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_558_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_558_gallery330330330330#ffffff11051936
 • NP-RV515E 81 RV515_Champagne Gold_revised_04 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_559_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_559_gallery330330330330#ffffff11051945
 • NP-RV515E 82 RV515_Metal Blue_revised_01 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_560_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_560_gallery330330330330#ffffff11051951
 • NP-RV515E 83 RV515_Metal Blue_revised_02 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_561_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_561_gallery330330330330#ffffff11051960
 • NP-RV515E 84 RV515_Metal Blue_revised_03 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_562_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_562_gallery330330330330#ffffff11051971
 • NP-RV515E 85 RV515_Metal Blue_revised_04 NP-RV515ELhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/de_NP-RV515-S05DE_563_gallery?$L1-Gallery$de_NP-RV515-S05DE_563_gallery330330330330#ffffff11051981
#000000Schwarz
NP-RV515E Вид спереди (открытый) Серебристый

Solide Leistung. Fairer Preis. Samsung Notebook RV515. Das verlässliche 40 cm (15,6 Zoll) Notebook.

• Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
• AMD Dual-Core-Prozessor
• Brillante Bildqualität

549 €

Onlinehändler und Händler in Ihrer Nähe.

Produkteigenschaften

Alle anzeigen

Spezifikationen

Alle anzeigen

Allgemeine Spezifikationen

Betriebssystem

 • Original Windows® 7 Home Premium (64 Bit)

Modell/Prozessor

 • AMD Athlon™ II Dual-Core E-450 (1,6 GHz) mit 1 MB Cache

Chipsatz

 • AMD A50M

Besonderheiten

 • Titan Schwarz

Modellvariante

Modell

 • Samsung RV515-S05DE

Display

Display

 • 39,62 cm (15,6”) WXGA SuperBright© Hochglanz LED Display

Auflösung

 • 1.366 x 768, HD 16:9

Reaktionszeit

 • 8 ms

Helligkeit

 • 220 Nit

Maximale Auflösung extern

HDMI™

 • Ja

Kommunikation

Netzwerk

 • 10 / 100 / 1.000 Mbit/s

Wireless

 • 802.11bgn

Artikelinformationen

Artikelname

 • Samsung RV515

Artikelnummer

 • NP-RV515-S05DE

EAN

 • 8806085077362

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

 • 549 €

Speicher

Hauptspeicher

 • 6 GB

Speichertyp

 • DDR3 1.066 MHz

Aufteilung Hauptspeicher

 • 1 x 4 GB, 1 x 2 GB

Hauptspeicher mit Aufrüstung

 • Ja

Anzahl SODIMMs Sockel

 • 2 SODIMM Slot

Module

 • 1.024, 2.048 und 4.096 MB

Aufrüstung

 • Bis zu 8 GB

Grafik

Grafikkarte

 • AMD Radeon™ HD 6470 Graphics

Grafikspeicher

 • 1 GB GDDR3

Speichermedien

Festplatte

 • 750 GB SATA 5.400 UPM

ODD

 • DVD SuperMulti Dual Layer, 5x DVD-RAM, 8x DVD±R, 4x DVD±R DL, 8x DVD+RW, 6x DVD-RW, 24x CD-R/RW, 8x DVD, 24x CD
Allgemeine Spezifikationen
Betriebssystem
Modell/Prozessor
Chipsatz
Besonderheiten
Artikelinformationen
Artikelname
Artikelnummer
EAN
Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Modellvariante
Modell
Speicher
Hauptspeicher
Speichertyp
Aufteilung Hauptspeicher
Hauptspeicher mit Aufrüstung
Anzahl SODIMMs Sockel
Module
Aufrüstung
Display
Display
Auflösung
Reaktionszeit
Helligkeit
Grafik
Grafikkarte
Grafikspeicher
Maximale Auflösung extern
HDMI™
Speichermedien
Festplatte
ODD
Kommunikation
Netzwerk
Wireless