Vores hjertesager

Sådan overkommer vi de
miljømæssige
begrænsninger og
designer en bedre
fremtid


For yderligere oplysninger om Samsungs regionale programmer, skal du klikke her.

Beskæftigelse
og
samfundet

Samsung giver medarbejderne og lokalsamfundet mulighederne for at opnå deres mål og forbedre samfundet.

Employment and  Community
Miljø

Samsung praktiserer miljømæssig ansvarlighed i alt, hvad vi foretager os for at tilgodese det lokale samfund bedst muligt.

Miljø
Sundhed og
helbred

Samsung ønsker at håndtere behovet for bedre forventet levetid uden funktionsindskrænkning med konvergensen i it-teknologi.