Vores hjertesager

Sådan overkommer vi de miljømæssige
begrænsninger og designer en bedre fremtid

For yderligere oplysninger om Samsungs regionale programmer, skal du klikke her.

Beskæftigelse
og
samfundet

Samsung giver medarbejderne og lokalsamfundet mulighederne for at opnå deres mål og forbedre samfundet.

Beskæftigelse og samfundet
Miljø

Samsung praktiserer miljømæssig ansvarlighed i alt, hvad vi foretager os for at tilgodese det lokale samfund bedst muligt.

Miljø
Sundhed og
helbred

Samsung ønsker at håndtere behovet for bedre forventet levetid uden funktionsindskrænkning med konvergensen i it-teknologi.

Sundhed og helbred