Gå videre til indhold

Welcome JUN! You have arrived at the new Samsung.com, designed just for you!

Content

Miljøløsninger

Samsungs miljøledelsesprogram fremmer en grøn kultur, understøttet af ISO 9001, OHSAS 18001 og ISO 14001.

 • Vi har skabt et avanceret miljø-, sundheds- og sikkerhedssystem til optimal sikring af miljøet.

  Vores faste beslutning om at vurdere og forbedre miljøaspektet i alle vores aktiviteter er nøglen til vores udvikling af en robust og bredt favnende grøn filosofi.

  Det kan give dig tillid til, at alle aspekter af Samsungs design-, produktions- og genvindingsprocesser for printere opfylder standarderne i vores strenge program for kvalitetscertificering.

  Miljøfaktorer er en integreret del af vores principper for produktkvalitet. Vores stærke engagement i at opfylde anerkendte standarder sender et klart og utvetydigt budskab til vores kunder og andre i markedet om, at vi stræber efter at have miljøvenlige produktionsprocesser i alle faser.

  Leverandører

  Vi samarbejder kun med leverandører af råmaterialer og dele, som opfylder kriterierne i vores Eco-Partner-program. Desuden samarbejder vi med disse virksomheder om at reducere mængden af farlige stoffer i råvarer og dele og hjælpe dem med at gennemføre miljøledelsessystemer.

  Kvalificeret certificering

  ISO 9001 Denne globalt anerkendte standard for grøn kvalitetskontrol forbedrer effektiviteten med deraf følgende mindre affaldsmængder, øget produktivitet og højere serviceniveau for vores kunder.

  ISO 14001 Det er en forpligtelse til at overvåge og minimere vores påvirkning af miljøet. For at overholde denne globale standard har vi indført en systematisk tilgang til styring af miljøpåvirkningerne fra vores forretningsaktiviteter. Vi har lært at bruge energi mere effektivt og har fundet metoder til at minimere affaldet og bortskaffe det mere effektivt. Med en åben virksomhedskultur har vi mulighed for at videregive denne miljømæssige læring til vores kunder.

  OHSAS 18001 OHSAS (Occupational Health & Safety Advisory Services) er indført i hele vores forretning. Disse tre standarder beviser en gennemgribende forpligtelse til kvalitet, miljøbevidsthed, sundhed og sikkerhed i alle vores produktionsprocesser. De giver dig sikkerhed for, at du investerer i produkter fra en leverandør, der bekymrer sig om andres velfærd, og som hjælper dig med at reducere dit eget CO2-aftryk med ydeevne, der er forankret i strenge miljøkrav.

 • Vores system til vurdering af produkters livscyklus og miljømæssigt design omfatter hele processen, lige fra råvare til bortskaffelse.

  Vi har udviklet et program, som giver kunderne løbende støtte i kampen mod klimaændringer. Faktisk er vi brancheførende, når det kommer til at føre nye miljøvenlige designfunktioner og produktionsprocesser ind i vores produkter. Lige fra energieffektivt design til brugervenlige enheder og genvindingsteknologi tager vi ansvar i hvert eneste led.

  Vi indførte LCA (Life Cycle Assessment, vurdering af livscyklus) i designprocessen for vores laserprintere i 1999. Med LCA kan vi analysere de miljømæssige konsekvenser af vores produkter på alle trin, lige fra udvikling over anvendelse og transport til bortskaffelse og genanvendelse. Vores LCA giver vores kunder sikkerhed for, at vi har planlagt et miljøbevidst liv for vores printere fra det allerførste trin i designprocessen til det sidste trin i produktets levetid.

  Egenskaber og fordele

  NO-NOIS™-teknologi Vi har altid sat vores kunders ro i sindet øverst, når det kommer til vores produkter. Vores NO-NOIS™-teknologi garanterer nedsat støjforurening i arbejdsområdet.

  Pålidelige og effektive produkter Vores mål er at udnytte alle muligheder for at reducere energispild i vores produkter for at minimere deres miljøbelastning. Lige fra starten på planlægningsfasen for produktet stræber vi efter at overholde relevante grønne standarder, blandt andet den amerikanske Energy Star samt de kinesiske og koreanske energimærker. Som følge heraf reducerer vores printere både papiraffaldet og tonerforbruget. De udgør en pålidelig hardwareplatform, der forlænger produkternes levetid og reducerer it-kapitalomkostningerne. Samsungs e-standby-funktion, der blev introduceret i 2006, reducerer energiforbruget til under 8 Wh for farvelaserprintere og 3 Wh for monolaserprintere.

  Bevaring af ressourcerne Kompakte og lette produkter bruger færre ressourcer, både under produktionen og ved den afsluttende genindvinding. Høj energieffektivitet er endnu en integreret designfunktion, der sammen med indbyggede standarder for pålidelighed forlænger produktets levetid og sparer it-funktionen for omkostninger.

  Reduceret strømforbrug ved standby Hos Samsung har vi udviklet banebrydende teknologi, der reducerer systemets standby-strøm. Samsung SMPS bruger mindre end 1 W, mens andre printere kræver 3-10 W. Det er til gavn for dig, fordi du kan spare strøm.

  Fjernelse af farvebaggrund Samsungs funktion til fjernelse af farvebaggrund reducerer tonerforbruget ved at fjerne uønskede baggrundsfarver fra et billede. Når det originale billede har farvet baggrund, registrerer denne funktion det og fjerner den farvede baggrund inden udskrivning. Med denne funktion kan du justere indstillingerne for at opnå de ønskede resultater, så du kan få renere kopier og samtidig spare tid og toner.

  Højeffektiv scanner Vi har udviklet et LED-scannermodul, der bruger mindre end et sekund på at varme op, samtidig med at det giver klarere opløsning end de eksisterende enheder med CCFL- eller Xe-lamper. Modulet er også kviksølvfrit. Takket være designet af den indbyggede enhed kan vi nemt erstatte eksisterende lamper med LED-modulet, så det bliver muligt at udskifte lyskilden, når en ny teknologi kommer frem.

  AnyWeb Print Samsung AnyWeb Print løsningen gør det muligt for dig at beskære og udskrive enhver form for webindhold. Den hjælper dig også med at redigere og gemme det indhold, du indsamler. Med Samsung AnyWeb Print kan du nøjes med at udskrive det webindhold, du har brug for, så du sparer toner og papir.

  2012 BLI BUYERS LAB

  Med Easy Eco Driver kan du gennemse dokumentet præcist før udskrivning. Du kan justere farvekvalitet og andre indstillinger efter behov og budget, og du kan fjerne overflødig tekst, billeder og andre elementer. Nedbring spildet på udskriftssiden, og opnå mere økonomisk og effektiv udskrivning.

 • Samsung-processer betyder miljøvenlige teknologier og faciliteter. Miljøpåvirkningen minimeres.

  I 2004 skabte vi EDS (Eco Design System, miljødesignsystem) til at evaluere og forbedre vores produkters miljømæssige standarder på en mere effektiv måde. Med dette system sættes der mål for hver enkelt kategori lige fra den indledende produktudvikling. Der følges op på målene med efterfølgende evalueringsprocesser, der sikrer, at nødvendige korrektioner bliver udført.

  Ud over at øge produktets miljømæssige kvalitet giver EDS oplysninger til interessenter om de miljøvenlige funktioner i et format, der er let at følge. Systemet er integreret med vores kvalitetscertificeringssystem, så beslutninger om produktets kvalitet kan tage højde for miljøfaktorer.

  Egenskaber og fordele

  Håndtering af farligt affald Med miljøspørgsmålene øverst på dagsordenen vælger vi at fremstille alle printer-forbrugsstoffer på en sikker og miljøvenlig måde i overensstemmelse med internationale certificeringsnormer. For at beskytte vores kunder og miljøet overholder Samsungs tilbehør RoHS-bestemmelserne om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer, som kan findes i elektrisk og elektronisk udstyr. Disse foranstaltninger sikrer, at du ikke udsættes for farlige stoffer, når du bruger vores produkter, og de garanterer, at disse stoffer ikke slipper ud i miljøet, når produkterne bortskaffes.

  Indsamlings- og genindvindingsprogram Alle vores produkter er i overensstemmelse med 2003-EU WEEE-direktivet, hvis formål er at reducere affald fra elektrisk og elektronisk udstyr. Takket være vedvarende bestræbelser på at bruge plast i vores produkter kan vi overholde ISO 11469- og ISO 1043-standarderne. En enkelt laserprinter består af 3.500 enkeltdele, og her sikrer vi, at 15 % af delene, der skabes under produktionen, bliver genbrugt.

  Drift Vores miljødesignsystem EDS gør det muligt for os at udvikle mere miljøvenlige produkter. Desuden gennemfører vi altid en livscyklusvurdering (LCA, Life Cycle Assessment) for at finde miljømæssigt svage punkter ved et produkt allerede i designfasen.

  Vi lancerede vores Eco-Partner-program i 2004 for at hjælpe vores samarbejdspartnere med at etablere miljøledelsessystemer til kontrol af farlige stoffer i alle dele og råmaterialer.

  Vi tilbyder både produkttest, uddannelse og rådgivning til vores Eco-partnere, som kan opnå certificering som dokumentation for, at de har indført relevante procedurer og systemer til kontrol af deres processer til indkøb og fremstilling af dele og råmaterialer.

 • Vi er stærkt engagerede i forureningsfri arbejdspladser. Vi fremstiller farefri produkter.

  Vi har et entydigt fokus på at skabe sikre, forureningsfri og miljøbevidste arbejdspladser. Gennem hele spektret fra uddannelse i brandforebyggelse, sundhed og sikkerhed til løbende overvågning og forebyggelse af forurening har vi en fuldstændigt grøn tilgang til den måde, vi udvikler, designer, fremstiller, transporterer og, i sidste ende, bortskaffer vores produkter.

  Dette engagement sikrer, at vores egne og vores partneres arbejdspladser overholder de højest mulige miljøstandarder.

  Kvalificeret certificering

  ISO 9001 Denne globalt anerkendte standard for grøn kvalitetskontrol forbedrer effektiviteten med deraf følgende mindre affaldsmængder, øget produktivitet og højere serviceniveau for vores kunder.

  ISO 14001 Det er en forpligtelse til at overvåge og minimere vores påvirkning af miljøet. For at overholde denne globale standard har vi indført en systematisk tilgang til styring af miljøpåvirkningerne fra vores forretningsaktiviteter. Vi har lært at bruge energi mere effektivt og har fundet metoder til at minimere affaldet og bortskaffe det mere effektivt. Med en åben virksomhedskultur har vi mulighed for at videregive denne miljømæssige læring til vores kunder.

  OHSAS 18001 OHSAS (Occupational Health & Safety Advisory Services) er indført i hele vores forretning. Disse tre standarder beviser en gennemgribende forpligtelse til kvalitet, miljøbevidsthed, sundhed og sikkerhed i alle vores produktionsprocesser. De giver dig sikkerhed for, at du investerer i produkter fra en leverandør, der bekymrer sig om andres velfærd, og som hjælper dig med at reducere dit eget CO2-aftryk med ydeevne, der er forankret i strenge miljøkrav.