SwedenFinlandNorwayDenmark

Terms and Conditions and Privacy Policy – Catch Up Grant (100 days in India)

Sweden

1. Den tävlande måste vara över 18 år gammal, bosatt i Sverige, Danmark, Finland eller Norge, samt vara beredd att stanna i Indien mellan ca 2015-11-12 och 2016-02-19. (Upp till 100 dagar) och delta i den slutliga finalen i Stockholm 2015-10-07 – 2015-10-08 (endast vinnaren stannar t.o.m. 2015-10-08). Varje deltagare kan endast vinna ett (1) pris. Tävlingen arrangeras av Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”). Anställda hos Samsung liksom deras familjemedlemmar får inte delta i tävlingen.

2. Tävlingen består av två delar. För att delta måste du först via mobil skicka in en 30 sekunders film med en motivering senast kl. 24.00 den 4 oktober 2015 samt kunna delta i en final i Stockholm den 7 oktober 2015. Vinnaren utses samma dag och stannar i Stockholm t.o.m. 8 oktober 2015.

Sammanlagt åtta (8) finalister från Sverige, Norge, Danmark och Finland kommer att utses av en jury baserat på vilka som i sin film på bästa sätt har motiverat varför just de behöver titta ikapp TV-serier och på vilket sätt de har blivit påverkade av att inte följt med i aktuella serier. Finalisterna kontaktas personligen per telefon eller e-post den 5 oktober 2015 för att komma till Stockholm för finalen den 7 oktober 2015. Finalisterna publiceras även på kampanjsidan catchupgrant.com.

Under finalen i Stockholm den 7 oktober 2015 ska finalisterna motivera varför finalisten behöver Catch Up Grant. Vinnaren utses baserat på vem som enligt juryn på bästa sätt har motiverat sitt behov av priset. Vinnaren kontaktas av Samsung samma kväll. Resa tur och retur till Stockholm för finalisterna samt uppehälle, för vinnaren t.o.m. den 8 oktober 2015, betalas och arrangeras av Samsung. Juryn för båda tävlingsmomenten består av representanter från Samsung, DDB Stockholm och Mastiff AB. Juryns beslut kan inte överklagas.

3. En (1) vinnare kommer att belönas med en resa till Indien med boende i ett kloster i upp till 100 dagar med möjlighet att titta på TV-serier ostört, uppskattat totalt värde 150 000 SEK (inkl. resa, uppehälle, vaccinering samt kontant ersättning enligt nedan). Denna vistelse ska äga rum enligt överenskommelse mellan vinnaren och Samsung men påbörjas senast den 12 november 2015 och avslutas senast 19 februari 2016. Boendet kommer att ha samma standard som de rum munkarna/nunnorna har i det aktuella klostret. Ett alternativt boende kommer att arrangeras om den sökande av religiösa och/eller personliga skäl inte vill bo i ett kloster.

Samsung kommer att ersätta vinnaren med en kontant ersättning om 15 000 SEK före skatt per månad (räknat om 30 dagar) motsvarande den tid som vinnaren befinner sig i Indien, totalt max 50 000 SEK före skatt om vinnaren stannar i 100 dagar. Utbetalningen kommer att ske efter avslutad resa, dock senast 30 dagar efter hemkomst.

Vinnaren godkänner att på Samsungs bekostnad vaccinera sig enligt de rekommendationer som råder för resor till Indien. Vinnaren försäkrar att denne är fullt frisk inför resan då boendet är beläget på hög höjd. Vinnaren ansvarar själv för att denne har aktuell hemförsäkring samt reseförsäkring.

Priset kan inte bytas, t.ex. mot kontanter eller andra produkter och tjänster.

4. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Uppskattat totalt värde är 150 000 SEK, varav ca 50 000 SEK utgör kontant ersättning, allt föremål för lokala skatter och avgifter.

5. För att vinna priset måste vinnaren, inom två veckor från det att vinnaren kontaktats av Samsung, framställa en begäran till Samsung om att få ut priset. Om vinnaren underlåter att begära ut priset inom den tiden kan Samsung komma att utse en annan vinnare bland övriga tävlande.

6. Deltagaren garanterar att denne själv har skapat tävlingsbidraget (motiveringen). Varje tävlande ansvarar själv för det bidrag som denne tillhandahåller samt att det finns erforderliga rättigheter, tillstånd och medgivanden till uppladdning på catchupgrant.com samt till Samsungs, Samsungs partners och andra bolag inom Samsung-koncernens användning av bidraget. Innehåller materialet exempelvis namn eller bild på personer skall deras tillstånd till publicering ha inhämtats av den tävlande. Samsung avråder tävlande från att ladda upp material till vilka de inte har samtliga rättigheter, tillstånd och medgivanden. Samsung ansvarar inte i något avseende för materialet och dess eventuella rasistiska, våldsamma, sexistiska, stötande eller på annat sätt olämpliga innehåll eller dessas brott mot tillämplig lag eller Samsungs policies eller varumärkesvärderingar. Samsung förbehåller sig rätten att ta bort allt material som (i) på något sätt utgör eller kan befaras göra intrång i tredje mans immateriella rättigheter, (ii) på något sätt är olagligt eller i strid med Samsungs policies eller varumärkesvärderingar, (iii) i något avseende bryter mot dessa tävlingsvillkor, eller (iv) Samsung efter eget gottfinnande anser vara olämpligt.

7. De tävlande ger Samsung, Samsungs partners och andra bolag inom Samsung-koncernen en fullständig, kostnads- och royaltyfri, oinskränkt och exklusiv rätt att använda tävlingsbidraget i Samsungs marknadsföring och i kommunikation avseende Catch Up Grant under en obegränsad tid oavsett medium och geografisk marknad. Detta innebär att Samsung får en obegränsad rätt att framställa exemplar av bidraget, redigera bidraget och göra det tillgängligt för allmänheten.

Alla medverkande kan komma att fotograferas och filmas under tävlingens gång. Allt material (foto, video samt ljudupptagning) som dokumenteras under tävlingsperioden samt de 100 dagarna i Indien äger Samsung samtliga rättigheter att använda och låta Samsungs partners och andra bolag inom Samsung-koncernen använda i Samsungs marknadsföring och i kommunikation avseende Catch Up Grant under en obegränsad tid oavsett medium och geografisk marknad.

Vinnaren samt finalister godkänner att på Samsungs begäran ställa upp i eventuella intervjuer under och efter tävlingsperioden samt vistelsen i Indien, dock längst fram till och med 2016-08-31.

8. För att delta i tävlingen måste de tävlande lämna vissa personuppgifter till Samsung. Dessa personuppgifter samlas in och behandlas av Samsung endast i syfte att administrera tävlingen (inklusive att kontakta och offentliggöra vinnarna). Dessutom måste vinnaren på Samsungs begäran lämna sitt personnummer eller annan nödvändig information till Samsung för att Samsung ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot skattemyndigheterna. Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 28 Kista, Sverige, är personuppgiftsansvarig för deltagarnas personuppgifter. Samsung tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt enligt lag att få information om vilka personuppgifter om dig som Samsung behandlar, samt att få felaktiga personuppgifter rättade. Kontakta gärna Samsung på ovanstående adress eller på dataprivacy@samsung.se om du har några frågor kring om/hur vi behandlar dina personuppgifter. Genom att delta i tävlingen – och därmed acceptera dessa tävlingsvillkor – samtycker du till att Samsung behandlar dina personuppgifter enligt vad som framgår ovan.

9. Samsung och vinnaren upprättar ett avtal om Samsungs ansvarsfrihet om vinnaren bryter mot de lokala regler och lagar som gäller från anmälan till slutfört uppdrag.

10. Samsung förbehåller sig rätten att diskvalificera tävlande som inte följer dessa tävlingsvillkor.

Kilpailun ehdot ja yksityisyyden suoja – Catch Up Grant (100 days in India)

Finland

1. Kilpailun osanottajan on oltava vähintään 18-vuotias, asuttava Suomessa, Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa, oltava valmis viettämään Intiassa noin 12.11.2015 ja 19.2.2016 välisen ajan (enintään 100 päivää) ja pystyttävä osallistumaan loppukilpailuun Tukholmassa 7.-8.10.2015 (vain voittajan tarvitsee olla paikalla 8.10.2015 asti). Kukin osallistuja voi voittaa vain yhden (1) palkinnon. Kilpailun järjestää Samsung Electronics Nordic AB (”Samsung”). Samsungin työntekijät ja heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua kilpailuun.

2. Kilpailussa on kaksi osaa. Osallistujan täytyy ensin lähettää puhelimellaan 30 sekunnin perusteluvideo viimeistään 4.10.2015 klo 24.00. Lisäksi hänen on pystyttävä osallistumaan loppukilpailuun Tukholmassa 7.10..2015. Voittaja valitaan samana päivänä, ja hänen tulee jäädä Tukholmaan 8.10.2015 asti.

Tuomaristo valitsee yhteensä kahdeksan (8) finalistia Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta sen perusteella, kuka antaa videollaan parhaat perustelut sille, miksi juuri hänen pitäisi päästä ajan tasalle TV-sarjojen katselussa ja miten ajankohtaisten sarjojen katsomatta jääminen on vaikuttanut hänen elämäänsä. Finalisteihin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti puhelimitse tai sähköpostilla 5.10.2015, jolloin heidät kutsutaan loppukilpailuun Tukholmaan 7.10.2015. Finalistien nimet julkaistaan myös catchupgrant.com-kampanjasivulla.

Loppukilpailussa Tukholmassa 7.10.2015 finalistien täytyy perustella, miksi juuri he tarvitsevat Catch Up Grant -palkinnon. Tuomaristo valitsee voittajaksi sen finalistin, joka perustelee tarpeensa parhaiten. Samsung ottaa yhteyttä voittajaan samana iltana. Samsung maksaa ja järjestää finalistien edestakaiset matkat ylläpitoineen Tukholmaan sekä majoituksen voittajalle 8.10.2015 asti. Kummassakin kilpailun osassa tuomaristo koostuu Samsungin, DDB Stockholmin ja Mastiff AB:n edustajista. Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa.

3. Yksi (1) voittaja saa palkinnoksi matkan Intiaan. Palkintoon sisältyy majoitus ja ylläpito enintään 100 päiväksi luostarissa, jossa voittajalla on mahdollisuus katsoa TV-sarjoja häiriöttä. Palkinnon kokonaisarvo on arviolta n. 16 000 EUR, sis. matkat, majoituksen, ylläpidon, rokotukset ja käteiskorvauksen jäljempänä mainitun mukaisesti). Matka toteutetaan voittajan ja Samsungin välisen sopimuksen mukaisesti, mutta matkan on alettava viimeistään 12.11.2015 ja päätyttävä viimeistään 19.2.2016. Majoituksen taso on samaa luokkaa kuin kyseisessä luostarissa asuvilla munkeilla/nunnilla. Vaihtoehtoinen majoitus järjestetään, jos voittaja ei halua uskonnollisista ja/tai henkilökohtaisista syistä asua luostarissa.

Samsung maksaa voittajalle käteiskorvauksena 1 600 EUR ennen veroja kuukaudessa (laskettuna 30 päiväksi) siltä ajalta, jonka hän viettää Intiassa, yhteensä enintään 5 300 EUR ennen veroja, jos voittaja on matkalla 100 päivän ajan. Maksu tapahtuu matkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään 30 päivää kotiinpaluun jälkeen.

Voittaja suostuu ottamaan Samsungin kustannuksella ne rokotukset, joita suositellaan Intian matkoille. Voittaja vakuuttaa olevansa täysin terve ennen matkaa, koska majoitus sijaitsee korkealla paikalla. Voittaja on itse vastuussa siitä, että hänellä on voimassa oleva matka- ja matkatavaravakuutus.

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muiksi tuotteiksi ja palveluiksi.

4. Mahdollisen palkinnosta perittävän veron maksaa voittaja. Palkinnon kokonaisarvo on n. 16 000 EUR, josta noin n. 5 300 EUR koostuu käteiskorvauksesta, ja koko palkinto on paikallisten verojen ja maksujen alainen.

5. Saadakseen palkinnon voittajan on pyydettävä palkintoa Samsungilta kahden viikon kuluessa Samsungin yhteydenotosta. Jos voittaja ei pyydä palkintoa tämän ajan kuluessa, Samsung voi valita toisen voittajan muiden kilpailijoiden joukosta.

6. Kilpailija takaa luoneensa itse kilpailuvastauksen (perustelun). Kukin kilpailija vastaa itse lähettämästään kilpailuvastauksesta sekä siitä, että hänellä on tarvittavat oikeudet, luvat ja suostumukset materiaalin lataamiseksi catchupgrant.com-sivulle ja sen antamiseksi Samsungin, sen kumppaneiden ja muiden Samsung-konsernin yhtiöiden käyttöön. Jos materiaalissa on esimerkiksi henkilöiden nimiä tai kuvia, kilpailijan on saatava julkaisuun kyseisten henkilöiden lupa. Samsung kehottaa kilpailijoita olemaan lähettämättä materiaalia, jonka käyttöön heillä ei ole kaikkia oikeuksia, lupia ja suostumuksia. Samsung ei vastaa millään tavalla materiaalista eikä sen mahdollisista rasistisista, väkivaltaisista, seksistisistä, loukkaavista tai muutoin sopimattomista sisällöistä tai asiaankuuluvien lakien, Samsungin menettelytapojen tai tavaramerkkien loukkaamisesta. Samsung pidättää oikeuden poistaa materiaali, joka (i) jollain tavalla loukkaa tai jonka voidaan olettaa loukkaavan kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, (ii) jollain tavalla on laiton tai ristiriidassa Samsungin menettelytapojen tai tavaramerkkien kanssa, (iii) jossain suhteessa rikkoo näitä kilpailuehtoja tai (iv) on Samsungin mielestä sopimaton.

7. Kilpailijat antavat Samsungille, Samsungin yhteistyökumppaneille ja muille Samsung-konsernin yrityksille kattavan, maksuttoman, rojaltittoman, rajoittamattoman ja yksinomaisen oikeuden käyttää kilpailuvastausta niiden markkinoinnissa ja Catch Up Grant -kilpailuun liittyvässä viestinnässä rajoittamattoman ajan mediasta ja maantieteellisestä markkina-alueesta riippumatta. Tämä sisältää Samsungin rajoittamattoman oikeuden valmistaa sisällöstä kopioita, muokata sisältöä ja saattaa se suuren yleisön saataville.

Kaikkia osanottajia voidaan valokuvata tai videokuvata kilpailun aikana. Kaikki kilpailujakson sekä 100 Intiassa vietetyn päivän aikana tallennettu materiaali (valokuvat, videot ja äänitiedostot) kuuluu kaikilta oikeuksiltaan Samsungille ja Samsungilla, sen yhteistyökumppaneilla sekä muilla Samsung-konsernin yrityksillä on oikeus käyttää materiaalia markkinoinnissaan ja Catch Up Grantia koskevassa viestinnässä rajoittamattoman ajan mediasta ja maantieteellisestä markkina-alueesta riippumatta.

Voittajan ja finalistien on suostuttava Samsungin pyynnöstä mahdollisiin haastatteluihin kilpailujakson ja Intian matkan aikana sekä niiden jälkeen, kuitenkin enintään 31.8.2016 asti.

8. Voidakseen osallistua kilpailuun osallistujan on annettava tietyt henkilötiedot Samsungille. Samsung kerää nämä henkilötiedot ja käsittelee niitä vain kilpailun hallinnoimista varten (mukaan lukien kilpailun voittajille ilmoittaminen). Lisäksi voittajan on Samsungin pyynnöstä ilmoitettava henkilötunnuksensa ja muut tarvittavat tiedot Samsungille, jotta Samsung voi huolehtia velvollisuuksistaan veroviranomaisia kohtaan. Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 28 Kista, Sverige on vastuussa osallistujien henkilötiedoista. Samsung noudattaa voimassa olevaa yksityisyydensuojaan liittyvää lakia käsitellessään henkilötietoja. Sinulla on lain turvaama oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi Samsung käsittelee ja oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen korjaamista. Voit ottaa yhteyttä Samsungiin yllä olevan osoitteen tai sähköpostiosoitteen dataprivacy@samsung.se kautta, jos sinulla on henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä. Osallistumalla kilpailuun – ja siten hyväksymällä nämä kilpailuehdot – hyväksyt sen, että Samsung käsittelee henkilötietojasi edellä esitetyllä tavalla.

9. Samsung ja voittaja laativat sopimuksen Samsungin vastuuvapaudesta, jos voittaja rikkoo paikallisia määräyksiä ja lakeja, jotka ovat voimassa ilmoittautumisesta alkaen ja tehtävän loppuunsuorittamiseen asti.

10. Samsung pidättää oikeuden hylätä kilpailijat, jotka eivät noudata näitä kilpailuehtoja.

Vilkår, betingelser og personvernspolicy – Catch Up Grant (100 days in India)

Norway

1. Deltakeren må være over 18 år gammel, bosatt i Sverige, Danmark, Finland eller Norge, og være forberedt på å bo i India i perioden mellom ca. 12-11-2015 og 19-02-2016. (opptil 100 dager) og delta i den avsluttende finalen i Stockholm 07-10-2015 – 08-10-2015 (bare vinneren blir t.o.m. 08-10-2015). Hver deltaker kan bare vinne én (1) premie. Konkurransen arrangeres av Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Ansatte i Samsung og deres familiemedlemmer kan ikke delta i konkurransen.

2. Konkurransen består av to deler. For å delta må du først via mobil sende inn en 30 sekunders film med en begrunnelse innen kl. 24.00 den 4 oktober 2015 og kunne delta i en finale i Stockholm den 7 oktober 2015. Vinneren kåres samme dag og blir i Stockholm t.o.m. 8 oktober 2015.

Til sammen åtte (8) finalister fra Sverige, Norge, Danmark og Finland vil bli valgt ut av en jury basert på hvem som hadde den beste begrunnelsen i filmen sin for hvorfor akkurat de trenger å se seg opp på TV-serier og på hvilken måte de har blitt påvirket av ikke å følge med på aktuelle serier. Finalistene vil bli kontaktet personlig via telefon eller e-post 5 oktober 2015 og motta invitasjon til Stockholm for finalen 7 oktober 2015. Finalistene offentliggjøres også på kampanjesiden catchupgrant.com.

Under finalen i Stockholm 7 oktober 2015 skal finalistene begrunne hvorfor finalisten har behov for Catch Up Grant. Vinneren kåres basert på hvem som ifølge juryen har begrunnet behovet for premien på beste måte. Vinneren blir kontaktet av Samsung samme kveld. Reise tur og retur til Stockholm for finalistene samt opphold, for vinneren t.o.m. 8 oktober 2015, betales og organiseres av Samsung. Juryen for begge konkurranserundene består av representanter fra Samsung, DDB Stockholm og Mastiff AB. Juryens beslutning kan ikke overklages.

3. Én (1) vinner vil bli belønnet med en reise til India med innkvartering i et kloster i opptil 100 dager med mulighet til å se på TV-serier uforstyrret, totalt estimert kostnad 150 000 NOK (inkl. reise, opphold, vaksinering og kontantvederlag i henhold til nedenfor). Dette oppholdet vil skje etter avtale mellom vinneren og Samsung, men påbegynnes senest 12-11-2015 og avsluttes senest 19-02-2016. Innkvarteringen vil være av samme standard som rommene munkene/nonnene har i det aktuelle klosteret. En alternativ innkvartering vil bli organisert dersom vinneren av religiøse og/eller personlige grunner ikke ønsker å bo i et kloster.

Samsung vil godtgjøre vinneren med et kontant vederlag på 15 000 NOK før skatt per måned (regnet til 30 dager) tilsvarende den tiden som vinneren befinner seg i India, totalt maks 50 000 NOK før skatt om vinneren blir værende i 100 dager. Utbetalingen vil skje etter avsluttet reise, men ikke senere enn 30 dager etter hjemkomst.

Vinneren aksepterer å la seg vaksinere på Samsungs regning i henhold til de rådende anbefalingene for reiser til India. Vinneren erklærer at vedkommende er i god form før reisen ettersom boligen ligger i stor høyde. Vinneren er selv ansvarlig for at vedkommende har gjeldende boligforsikring og reiseforsikring.

Premien kan ikke byttes mot kontanter eller andre produkter og tjenester.

4. Eventuell premieskatt betales av vinneren. Estimert totalverdi er 150 000 NOK, hvorav ca. 50 000 NOK representerer kontantgodtgjørelsen, alt underlagt lokale skatter og avgifter.

5. For å vinne premien må vinneren, i løpet av to uker fra han eller hun blir kontaktet av Samsung, fremme et krav til Samsung om å få utlevert premien. Unnlater vinneren å kreve premien utlevert innen denne fristen, kan Samsung utpeke en annen vinner blant de øvrige konkurransedeltakerne.

6. Deltakeren garanterer at det er han eller hun selv som har laget konkurransebidraget (begrunnelsen). Hver deltaker har selv ansvaret for bidraget som sendes inn, herunder nødvendige rettigheter og tillatelser, og samtykker til opplasting på catchupgrant.com samt til at Samsung, Samsungs partnere og andre selskap innen Samsung-konsernet kan benytte materialet. Inneholder materialet for eksempel navn eller bilde av personer, må deltakeren innhente deres tillatelse til publisering. Samsung fraråder at konkurransedeltakerne laster opp bilder de ikke har alle rettigheter, tillatelser og samtykke til. Samsung er ikke på noen måte ansvarlig for materialet og eventuelt rasistisk, voldelig, sexistisk, støtende eller på annen måte upassende innhold i det eller dersom materialet er i strid med gjeldende lov eller Samsungs retningslinjer og merkeverdier. Samsung forbeholder seg retten til å fjerne alt materiale som (i) på noen måte utgjør eller er egnet til å krenke tredjeparts opphavsrettigheter, (ii) på noen måte er ulovlig eller i strid med Samsungs retningslinjer eller merkeverdier, (iii) på noen måte bryter konkurransereglene eller (iv) som Samsung etter eget skjønn anser upassende.

7. Deltakerne gir Samsung, Samsungs partnere og andre selskaper innen Samsung-konsernet full, kostnads- og royaltyfri, uinnskrenket og eksklusiv rett til å bruke konkurransebidraget i Samsungs markedsføring og i kommunikasjon som gjelder Catch Up Grant i ubegrenset tid og uansett medium og geografisk marked. Det betyr at SAMSUNG har ubegrenset rett til å fremstille eksemplarer av bidraget, redigere det og gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

Alle deltakerne kan bli fotografert og filmet under konkurransen. Alt materiell (foto, video og lydopptak) som tas opp under konkurranseperioden samt de 100 dagene i India, eier Samsung samtlige bruksrettigheter til. Materiellet kan også benyttes av Samsungs partnere og andre selskaper innen Samsung-konsernet i Samsungs markedsføring og i kommunikasjon som gjelder Catch Up Grant i ubegrenset tid og uansett medium og geografisk marked.

Vinneren og finalistene aksepterer, på Samsungs forespørsel, å stille opp i eventuelle intervjuer under og etter konkurranseperioden samt under oppholdet i India, men ikke lenger enn til 31-08-2016.

8. For å være med i konkurransen må deltakerne oppgi visse personopplysninger til Samsung. Opplysningene samles inn og behandles av Samsung utelukkende med det formål å administrere konkurransen (deriblant kontakte og offentliggjøre vinnerne). Dessuten må vinneren på Samsungs forespørsel utlevere sitt personnummer eller annen nødvendig informasjon til Samsung for at Samsung skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 28 Kista, Sverige, er personvernansvarlig for deltakernes personopplysninger. Samsung følger gjeldende personvernlover ved behandlingen av personopplysningene. Etter loven har du rett til å få vite hvilke personopplysninger om deg som Samsung behandler, samt å få feilaktige personopplysninger rettet. Kontakt gjerne Samsung på adressen ovenfor eller på dataprivacy@samsung.no hvis du har spørsmål i forbindelse med om og hvordan vi behandler dine personopplysninger. Ved å delta i konkurransen – og dermed akseptere disse konkurransereglene – samtykker du i at Samsung behandler dine personopplysninger i henhold til det som fremgår ovenfor.

9. Samsung og vinneren lager en avtale om Samsungs ansvarsfrihet om vinneren bryter de lokale lovene og reglene som gjelder fra påmelding til sluttført oppdrag.

10. Samsung forbeholder seg rett til å diskvalifisere konkurransedeltakere som ikke følger disse konkurransereglene.

Samsung forbeholder seg rett til å diskvalifisere konkurransedeltakere som ikke følger disse konkurransereglene.

Denmark

1. Deltageren skal være over 18 år, bosat i Danmark, Sverige, Norge eller Finland og skal kunne opholde sig i Indien i perioden fra den 12.11.2015 til den 19.02.2016 (op til 100 dage) samt deltage i den endelige finale i Stockholm fra den 07.10.2015 til den 08.10.2015 (kun vinderen bliver til og med den 08.10.2015). Hver deltager kan kun vinde én præmie. Konkurrencen afholdes af Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”). Ansatte hos Samsung og disses familiemedlemmer kan ikke deltage i konkurrencen.

2. Konkurrencen består af to dele. For at deltage skal du via din mobil indsende en video af 30 sekunders varighed med en begrundelse senest den 4 oktober 2015 kl. 24.00 samt kunne deltage i en finale i Stockholm den 7 oktober 2015. Vinderen vil blive udpeget samme dag og skal blive i Stockholm til og med den 8 oktober 2015.

I alt otte (8) finalister fra Danmark, Sverige, Norge, og Finland vil blive udpeget. Juryen udpeger de deltagere, som i deres video har givet den bedste begrundelse for, hvorfor netop de har brug for at indhente det forsømte i forskellige TV-serier, og hvad det har betydet for dem, at de ikke har kunnet følge med i aktuelle serier. Finalisterne vil blive kontaktet personligt pr. telefon eller e-mail den 5 oktober 2015 med en invitation til at deltage i finalen i Stockholm den 7 oktober 2015. Finalisterne vil også blive offentliggjort på kampagnesiden catchupgrant.com.

Under finalen i Stockholm den 7 oktober 2015 skal finalisterne begrunde, hvorfor de har brug for Catch Up Grant. Den deltager, der har givet den bedste begrundelse for, hvorfor vedkommende har brug for præmien, udpeges som vinder. Vinderen vil blive kontaktet af Samsung samme aften. Rejsen frem og tilbage til Stockholm for finalisterne samt ophold for vinderen til og med den 8 oktober 2015 betales og arrangeres af Samsung. Juryen for begge konkurrencemomenter består af repræsentanter fra Samsung, DDB Stockholm og Mastiff AB. Juryens beslutning er endelig.

3. Der udpeges én vinder, som vinder en rejse til Indien samt ophold i et kloster i op til 100 dage med mulighed for at se TV-serier uforstyrret. Præmien har en anslået samlet værdi af 120 000 DKK (inkl. rejse, ophold, vaccinationer samt kontant vederlag i henhold til oplysningerne nedenfor). Tidspunktet for opholdet aftales mellem vinderen og Samsung, men skal være påbegyndt senest den 12.11.2015 og være afsluttet senest den 19.02.2016. Boligen vil være af samme standard som de værelser, munkene/nonnerne har i det aktuelle kloster. En alternativ bolig vil blive arrangeret, hvis vinderen af religiøse og/eller personlige årsager ikke ønsker at bo i et kloster.

Samsung yder et kontant vederlag til vinderen på 12 000 DKK pr. måned før skat (regnet som 30 dage) i den periode, vinderen opholder sig i Indien, dvs. i alt maks. 40 000 DKK før skat, hvis opholdet er på 100 dage. Beløbet vil blive udbetalt, efter at rejsen er afsluttet, dog senest 30 dage efter hjemkomst.

Vinderen accepterer at lade sig vaccinere for Samsungs regning i henhold til de anbefalinger, der gælder for rejser til Indien. Vinderen indestår for at være sund og rask inden afrejse, da boligen er beliggende i stor højde. Vinderen er selv ansvarlig for at have en gyldig indbo- og rejseforsikring.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter eller andre produkter og tjenester.

4. En eventuel præmieafgift skal afholdes af vinderen. Den anslåede værdi i alt er 120 000 DKK, hvoraf ca. 40 000 DKK udgør et kontant vederlag. Alle beløb er før skat og afgifter.

5. For at vinde præmien skal vinderen inden for to uger efter, at denne er blevet kontaktet af Samsung, sende en anmodning til Samsung om at få præmien udleveret. Har vinderen ikke anmodet om at få præmien udleveret inden for denne tidsfrist, kan Samsung udpege en anden vinder blandt de øvrige konkurrencedeltagere.

6. Deltageren garanterer, at denne selv har skabt konkurrencebidraget (begrundelsen). Hver enkelt konkurrencedeltager er selv ansvarlig for det bidrag, som denne indsender, samt for, at der foreligger de påkrævede rettigheder, tilladelser og samtykker til upload på catchupgrant.com, samt til Samsung, Samsungs partneres og andre selskaber i Samsung-koncernens brug af bidraget. Indeholder materialet f.eks. navn på eller billede af en person, skal konkurrencedeltageren have indhentet vedkommendes tilladelse til, at det offentliggøres. Samsung fraråder deltagerne at uploade materiale, som de ikke har samtlige rettigheder, tilladelser og samtykker til. Samsung er ikke på nogen måde ansvarlig for materialet og dets eventuelle racistiske, voldelige, sexistiske, stødende eller på anden måde upassende indhold eller dets overtrædelse af gældende lov eller Samsungs politikker eller varemærkeværdier. Samsung forbeholder sig ret til at fjerne alt materiale, som i) på nogen måde udgør eller kan frygtes at udgøre en krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder, ii) på nogen måde er ulovligt eller i strid med Samsungs politikker eller varemærkeværdier, iii) på nogen måde overtræder disse konkurrencebetingelser, eller iv) som Samsung efter eget skøn anser for at være upassende.

7. Konkurrencedeltageren giver Samsung, Samsungs partnere og andre selskaber i Samsung-koncernen en fuldstændig, uindskrænket, eksklusiv samt omkostnings- og royaltyfri ret til at bruge konkurrencebidraget i Samsungs markedsføring og i kommunikation vedrørende Catch Up Grant i en ubegrænset tidsperiode uanset medium og geografisk marked. Dette betyder, at Samsung får en ubegrænset ret til at fremstille eksemplarer af bidraget, redigere det og gøre det tilgængeligt for offentligheden.

Alle deltagere kan blive fotograferet og filmet under konkurrencens afvikling. Alt materiale (fotos, videoer og lydoptagelser), som dokumenteres i konkurrenceperioden samt de 100 dage i Indien, har Samsung samtlige rettigheder til at benytte og til at lade Samsungs partnere og andre selskaber i Samsung-koncernen benytte i Samsungs markedsføring og i kommunikation vedrørende Catch Up Grant i en ubegrænset tidsperiode uanset medium og geografisk marked.

Vinderen og finalisterne accepterer på Samsungs anmodning at stille op til eventuelle interviews i og efter konkurrenceperioden samt opholdet i Indien, dog ikke længere end til og med den 31.08.2016.

8. For at deltage i konkurrencen skal deltagerne afgive visse personlige oplysninger til Samsung. Disse personlige oplysninger indsamles og behandles af Samsung med det ene formål at administrere konkurrencen (herunder at kontakte og offentliggøre vinderne). Desuden skal vinderen på Samsungs anmodning oplyse sit personnummer eller andre nødvendige oplysninger til Samsung, for at Samsung kan opfylde sine forpligtelser over for skattemyndighederne. Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 28 Kista, Sverige, er ansvarlig for håndteringen af deltagernes personlige oplysninger. Samsung overholder den gældende lovgivning om integritet ved behandlingen af personlige oplysninger. I henhold til loven har du ret til at få information om, hvilke personlige oplysninger om dig, Samsung behandler, samt at få fejlagtige personlige oplysninger rettet. Du er velkommen til at kontakte Samsung på ovenstående adresse eller på dataprivacy@samsung.dk, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Ved at deltage i konkurrencen – og dermed acceptere disse konkurrenceregler – giver du dit samtykke til, at Samsung må behandle dine personlige oplysninger som anført ovenfor.

9. Samsung og vinderen indgår en aftale om, at Samsung ikke ifalder ansvar, hvis vinderen overtræder de lokale regler og love, som gælder fra tilmelding til afsluttet konkurrence.

10. Samsung forbeholder sig ret til at udelukke deltagere, som ikke følger disse konkurrenceregler.