R01 R0101 dk 12100100 EV-NX300ZBATDK
 • NX300 1 Front SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_619_Front_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_619_Front_black18001200370370#00000017125852
 • NX300 2 Front SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_620_Front_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_620_Front_black18001200370370#00000017125859
 • NX300 3 Front SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_621_Front_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_621_Front_black18001200370370#00000017125880
 • NX300 4 Front SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_622_Front_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_622_Front_black18001200370370#00000017125868
 • NX300 5 Højre SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_623_Right_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_623_Right_black18001200370370#00000017125896
 • NX300 6 Fra højre med objektiv SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_624_Right-with-Lens_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_624_Right-with-Lens_black18001200370370#00000017125903
 • NX300 7 Bagside SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_625_Back_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_625_Back_black18001200370370#00000017125889
 • NX300 8 Dynamisk SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_626_Dynamic01_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_626_Dynamic01_black18001200370370#00000017125906
 • NX300 9 Dynamisk SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_627_Dynamic02_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_627_Dynamic02_black18001200370370#00000017125914
 • NX300 10 Dynamisk SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_630_Dynamic05_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_630_Dynamic05_black18001200370370#00000017125943
 • NX300 11 Dynamisk SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_631_Dynamic06_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_631_Dynamic06_black18001200370370#00000017125949
 • NX300 12 Dynamisk SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_632_Dynamic07_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_632_Dynamic07_black18001200370370#00000017125958
 • NX300 13 Dynamisk SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_633_Dynamic10_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_633_Dynamic10_black18001200370370#00000017125981
 • NX300 14 Dynamisk SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_634_Dynamic09_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_634_Dynamic09_black18001200370370#00000017125974
 • NX300 15 Dynamisk SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_635_Dynamic08_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_635_Dynamic08_black18001200370370#00000017125968
 • NX300 16 Dynamisk SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_636_Dynamic11_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_636_Dynamic11_black18001200370370#00000017125989
 • NX300 17 Dynamisk SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_637_Dynamic15_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_637_Dynamic15_black18001200370370#00000017126019
 • NX300 18 Dynamisk SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_638_Dynamic13_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_638_Dynamic13_black18001200370370#00000017126002
 • NX300 19 Dynamisk SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_639_Dynamic14_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_639_Dynamic14_black18001200370370#00000017126017
 • NX300 20 Dynamisk SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_640_Dynamic16_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_640_Dynamic16_black18001200370370#00000017126030
 • NX300 21 Dynamisk SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_641_Dynamic17_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_641_Dynamic17_black18001200370370#00000017126036
 • NX300 22 Dynamisk SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_642_Dynamic18_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_642_Dynamic18_black18001200370370#00000017126048
 • NX300 23 Dynamisk SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_643_Dynamic19_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_643_Dynamic19_black18001200370370#00000017126052
 • NX300 24 Dynamisk SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_644_Dynamic12_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_644_Dynamic12_black18001200370370#00000017125998
 • NX300 25 Dynamisk SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_645_Dynamic20_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_645_Dynamic20_black18001200370370#00000017126059
 • NX300 26 Dynamisk SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_646_Dynamic21_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_646_Dynamic21_black18001200370370#00000017126068
 • NX300 27 Dynamisk SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_629_Dynamic04_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_629_Dynamic04_black18001200370370#00000017125933
 • NX300 28 Dynamisk SortNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_628_Dynamic03_black?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_628_Dynamic03_black18001200370370#00000017125927
 • NX300 29 Előnézet FehérNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_538_Front_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_538_Front_white18001200370370#ffffff17126074
 • NX300 30 Jobb nézet FehérNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_541_Right_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_541_Right_white18001200370370#ffffff17126104
 • NX300 31 Hátulnézet FehérNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_540_Back_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_540_Back_white18001200370370#ffffff17126096
 • NX300 32 Front With Lens WhiteNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_539_Front-with-Lens_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_539_Front-with-Lens_white18001200370370#ffffff17126084
 • NX300 33 Right With Lens WhiteNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_542_Right-with-Lens_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_542_Right-with-Lens_white18001200370370#ffffff17126108
 • NX300 34 Dinamikus FehérNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_543_Dynamic01_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_543_Dynamic01_white18001200370370#ffffff17126117
 • NX300 35 Dinamikus FehérNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_544_Dynamic02_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_544_Dynamic02_white18001200370370#ffffff17126125
 • NX300 36 Dinamikus FehérNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_545_Dynamic03_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_545_Dynamic03_white18001200370370#ffffff17126131
 • NX300 37 Dinamikus FehérNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_546_Dynamic04_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_546_Dynamic04_white18001200370370#ffffff17126145
 • NX300 38 Dinamikus FehérNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_547_Dynamic05_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_547_Dynamic05_white18001200370370#ffffff17126146
 • NX300 39 Dinamikus FehérNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_548_Dynamic06_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_548_Dynamic06_white18001200370370#ffffff17126156
 • NX300 40 Dinamikus FehérNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_549_Dynamic07_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_549_Dynamic07_white18001200370370#ffffff17126162
 • NX300 41 Dinamikus FehérNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_550_Dynamic08_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_550_Dynamic08_white18001200370370#ffffff17126176
 • NX300 42 Dinamikus FehérNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_551_Dynamic09_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_551_Dynamic09_white18001200370370#ffffff17126183
 • NX300 43 Dinamikus FehérNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_552_Dynamic10_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_552_Dynamic10_white18001200370370#ffffff17126192
 • NX300 44 Dinamikus FehérNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_553_Dynamic11_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_553_Dynamic11_white18001200370370#ffffff17126198
 • NX300 45 Dinamikus FehérNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_554_Dynamic12_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_554_Dynamic12_white18001200370370#ffffff17126204
 • NX300 46 Dinamikus FehérNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_555_Dynamic13_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_555_Dynamic13_white18001200370370#ffffff17126213
 • NX300 47 Dinamikus FehérNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_556_Dynamic14_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_556_Dynamic14_white18001200370370#ffffff17126225
 • NX300 48 Dinamikus FehérNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_557_Dynamic15_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_557_Dynamic15_white18001200370370#ffffff17126233
 • NX300 49 Dinamikus FehérNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_558_Dynamic16_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_558_Dynamic16_white18001200370370#ffffff17126237
 • NX300 50 Dinamikus FehérNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_559_Dynamic17_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_559_Dynamic17_white18001200370370#ffffff17126245
 • NX300 51 Dinamikus FehérNX300Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/dk_EV-NX300ZBATDK_560_Dynamic18_white?$L1-Gallery$dk_EV-NX300ZBATDK_560_Dynamic18_white18001200370370#ffffff17126254
#000000Sort
NX300 Front Sort

Fang øjeblikket, del oplevelsen, og bevar mindet

NX300 er det intelligente systemkamera med WiFi som er nemt at have med på farten. Tag billeder af fremragende kvalitet - med eller uden bevægelse, i dagslys eller mørke, del og gem billederne med det samme.

EISA Awards

Produktegenskaber

Vis alle

Specifikationer

Vis alle

Billedsensor

Sensortype

 • CMOS

Sensorstørrelse

 • 23,5 x 15,7 mm

Effektive pixel

 • Cirka 20,3 MP

Samlet antal pixel

 • Cirka 21,6 MP

Farvefilter

 • RGB-primærfarvefilter

Billedstabilisering

Paneltype

 • Objektivskift (afhænger af objektiv)

Indstilling

 • OIS Tilstand1 / Tilstand2 / AV

i-Function

 • I-Depth, i-Zoom (x1,2, 1,4, 1,7, 2,0)

Objektiv

Objektiv

 • Samsung-objektiv til NX-beslag

Beslag

 • Samsung NX

Forvrængningskorrigering

Indstilling

 • LDC tænd / slukket (afhænger af objektiv)
Billedsensor
Sensortype
Sensorstørrelse
Effektive pixel
Samlet antal pixel
Farvefilter
Objektiv
Objektiv
Beslag
Billedstabilisering
Paneltype
Indstilling
Forvrængningskorrigering
Indstilling
i-Function

Udmærkelser

 • EUROPEAN COMPACT SYSTEM CAMERA 2013-2014

  Samsung NX300 "lever op til og overgår forventningerne hos dem, der bruger kompakte systemkameraer, samtidig med at det åbner døren for en ny generation af tilsluttede kameraer."

Find lignende produkter

Vis alle

NX3000 Front SortNYHED

Smart Camera NX3000 16 - 50 mm objektiv (sort)

EV-NX3000BOHDK

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

NX3000 Front BrunNYHED

Smart Camera NX3000 16 - 50 mm objektiv (brun)

EV-NX3000BOJDK

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

NXF1 Front SortNYHED

Smart Camera NX Mini 9 mm-objektiv (sort)

EV-NXF1ZZB1IDK

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

NX3000 Front HvidNYHED

Smart Camera NX3000 16 - 50 mm objektiv (hvid)

EV-NX3000BOIDK

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

Tilbehør

Vis alle

M60SB Front

60 mm makro-objektiv

EX-M60SB

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

S30NB Front

Lysstærkt 30 mm standardobjektiv

EX-S30NB

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

W16NB Front

Lysstærkt 16 mm kompakt vidvinkelobjektiv

EX-W16NB

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

S45ANB Front Sort

45 mm F1,8 objektiv S45ANB

EX-S45ANB

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

Du syntes måske også om

GT-N7105 Front Hvid

Galaxy Note II 4G

GT-N7105TADVDS

Vurderingen er 5 ud af 5 stjerner(1)

Køb her

GT-I9295 Framsida Grå

Galaxy S4 Active 4G

GT-I9295ZAANEE

Vurderingen er 3 ud af 5 stjerner(1)

Køb her

GT-I9195 Front Hvid

Galaxy S4 mini 4G

GT-I9195ZWANEE

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her

S27B970D Front

27" PLS LED-skærm WQHD SB970D

LS27B970DS/EN

Vurderingen er 0 ud af 5 stjerner(0)

Køb her