Hvad vil bæredygtighed sige for Samsung?

Af Samsung Nordic 07.09.2017

Sustainability Sustainability

Hvad vil bæredygtighed sige for Samsung?

Åbenhed og gennemsigtighed bliver stadig vigtigere for varemærkers omdømme. Det holder ikke længere at sige ét og gøre noget andet. Alle forventes at bidrage til samfundet – det gælder i allerhøjeste grad også store virksomheder som Samsung.

image1.jpg

Hver dag har vi fokus på at skabe et Samsung, som er godt for såvel mennesket som miljøet. En, der ved mere om dette, er Annachiara Torciano, der arbejder som Corporate Affairs and Sustainability Manager hos Samsung.

Hvad vil det sige at være en bæredygtig teknologivirksomhed?
Et varemærke som Samsung vil altid blive mødt med en forventning om, at man driver en ansvarslig virksomhed. Samsung har en vision om at forbedre menneskers hverdag gennem innovation og teknologi. Lige så vigtigt er det at virke for en bæredygtig fremtid – på alle planer. Det betyder ikke kun at tage ansvar for, hvordan produkterne produceres, men også for, hvordan de anvendes, og hvordan de påvirker samfundet.

Hvad kræves der for at leve op til omverdenens forventninger?
Det er ikke altid nok bare at følge de love, der findes, for at drive en ansvarlig virksomhed. Et område, hvor det forventes, at vi gør en stor indsats, er vores klimapåvirkning. Vi har sat et mål om, at vi i år 2020 skal have sænket kuldioxidudslippet med 70 % set i forhold til 2008, og i år 2015 havde vi nået de 49 %.

På hvilken måde kan jeres interne krav adskille sig fra de love og regler, som regulerer f.eks. arbejdsmiljøet?
Vi har særligt skrappe krav til et trygt og sundt arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere. Alle fabrikker skal være sikre for medarbejderne, og målsætningen er ganske enkel: Der må ikke ske nogen arbejdsulykker!

Hvordan kan I være sikre på, at en leverandør lever op til de strenge krav?
Vi har bl.a. udarbejdet vores egen såkaldte “adfærdskodeks”, som dem, der samarbejder med os, skal følge. Den omfatter bl.a. omfattende kontroller, uddannelse og opfølgning. For nylig blev den udvidet for at styrke beskyttelsen af indvandret arbejdskraft på alle underleverandørers – og vores egne – fabrikker.

Hvordan påvirker dette forretningen?
Vi tror, at det både styrker os som virksomhed og hjælper til med at højne standarden i hele branchen. For at drive en ansvarlig virksomhed skal vi hele tiden være på tæerne. Det gør os bl.a. mere risikobevidste, samtidig med at vi kan se, at det gavner både salget og varemærket. Vi ved, at verden står over for store udfordringer, når vi taler om bæredygtig udvikling. I fremtiden vil vores kunder og medarbejdere have endnu højere forventninger til os som virksomhed. Det kræver, at vi til stadighed arbejder fokuseret.

Læs mere, og download Samsungs bæredygtighedsrapport her.