Generel information om forbrugergaranti

Informationerne om garanti nedenfor gælder for Samsung-produkter leveret af Samsung Electronics Nordic AB (Samsung Nordic) direkte eller via en eller flere forhandlere til forbrugeren (herefter produkter).

Garantiperiode, omfang etc.*

Garantiens længde, omfang og nærmere afgrænsninger er specificeret på det garantibevis fra producenten, som normalt følger med produktet. F.eks. omfatter producentgarantien fra Samsung Electronics Co., Ltd (Samsung) såkaldte oprindelige fejl. I tilfælde af en bekræftet garantiskade vil Samsung Nordic reparere,ombytte eller kreditere det defekte produkt. Samsung Nordic afgør, hvilke af disse foranstaltninger, der skal udføres.

  Mere information om den relevante garanti kan findes på garantibeviset fra producenten. Bemærk, at garantien for eksempel normalt ikke omfatter:
 • Tabsskader, fugtskader eller anden ydre påvirkning**
 • Skader, som er forårsaget af fejlagtig anvendelse af produktet, f.eks. i strid med Samsungs instruktioner
 • Reparation af produkter, som er installeret forkert
 • Reparation af produkter, som ikke har et serienummer, eller som der ikke kan fremlægges en købskvittering (eller andet købsdokument)
 • Forbrugsvarer såsom batterier, pærer, blækpatroner osv., medmindre andet er angivet under den pågældende produktgruppe nedenfor eller i det medfølgende garantibevis fra producenten

** Særskilte produkter, som Samsung Nordic fra tid til anden markedsfører med særlige egenskaber, for eksempel særligt modstandsdygtige over for fugt eller andre ydre påvirkninger, er ikke omfattet af sådanne eventuelle undtagelser i garantien, som direkte strider mod Samsung Nordics markedsføring eller andre løfter, som Samsung Nordic giver i produktmanualer eller produktspecifikationer. Garantien gælder dog fortsat ikke for skade, som er forårsaget af fejlagtig anvendelse af et produkt, f.eks. i strid med Samsungs instruktioner, for reparation af et produkt, som er installeret forkert, for reparation af et produkt, som ikke har et serienummer, eller der ikke kan fremlægges en original købskvittering (eller andet dokumentation for købet) for, og for andre rimelige begrænsninger af garantien, som fremgår af de gældende garantibetingelser for produktet.

Garantikrav

For at kunne fremsætte garantikrav skal du:
 • Kunne fremvise produktets medfølgende producentgarantibevis som er udstedt af Samsung, hvis garantien stammer fra et sådant garantibevis (garantibeviset behøver ikke at være udfyldt)
 • Fremsætte garantikravet inden for produktets Garantiperiode, som begynder at løbe på tidspunktet for det oprindelige køb af produktet. Du finder Garantiperioden for de respektive produktgrupper nedenfor
 • Dokumentere købsdatoen med original købskvittering (eller andet dokumentation for købet)
 • Vise at skaden på produktet er omfattet af betingelserne i garantien, se det medfølgende producentgarantibevis (eksempel ovenfor)
 • Oplyse produktets model- og serienummer
 • Oplyse kontaktoplysninger for dig selv og forhandleren
 • (Hvis produktet indsendes til service) Fjerne beskyttelse med PIN-kode og adgangskode fra produktet
Det fremgår af den enkelte produktgruppe nedenfor, hvilken Servicetype der tilbydes, og hvor du skal henvende dig for at fremsætte garantikrav.

Købelovens regler om forbrugerkøb

Købelovens regler om forbrugerkøb regulerer forholdet mellem dig som forbruger og forhandleren. Samsung Nordics garantier påvirker ikke og gælder i tillæg til dine rettigheder som forbruger i henhold til loven, f.eks. den reklamationsret, som gælder i henhold til købeloven. Besøg gerne Forbrugerstyrelsens hjemmeside (www.forbrug.dk) for at se, hvilke rettigheder og forpligtelser du har som forbruger i henhold til købeloven.

Garantibetingelser for produkter, der ikke stammer fra Samsung Nordic

For Samsung-produkter, som ikke er leveret af Samsung Nordic (dvs. importeret eller købt fra andre end Samsung Nordic) skal du kontakte din forhandler eller importør for information om dine rettigheder. Samsung Nordic udfører service på og supporter Samsung-produkter købt af forbrugere i andre lande inden for EU/EØS, hvis forbrugeren kan fremvise et medfølgende producentgarantibevis udstedt af Samsung samt original købskvittering eller andetdokumention for købet (nærmere krav for at kunne fremsætte garantikrav er beskrevet ovenfor under overskriften "Fremsætte garantikrav" ). Service og support ydes i den Garantiperiode og i henhold til de garantibetingelser, som fremgår af det pågældende garantibevis.

Mobil

Visa

Foto & Video

Visa

TV & Hjemmebio

Visa

Computere, Monitorer, Printere & Tilbehør

Visa

Hvidevarer

Visa

Tilbehør & forbrugsvarer

Visa


* Dette er kun information til forbrugeren og skal ikke opfattes som en særskilt garantierklæring.

** Se nederst under overskriften "Garantiperiode, omfang etc."

*** Hvis fejlen eller skaden ikke er dækket af garantien, kan du blive opkrævet omkostninger for undersøgelsen og få et tilbud på reparation.

**** Pick up-service – Det defekte produkt afhentes der, hvor det er installeret, eller der fremsendes en forudbetalt fragtseddel til dig, som du kan bruge til at indsende produktet til reparation. Det er afsenderens ansvar, at produktet er emballeret på en korrekt og sikker måde. Servicen er gratis, hvis skaden er dækket af garantien***.

Med forbehold for trykfejl.
Up