Mobiltelefoner

Garantiinformationen nedenfor gælder for Samsung-produkter leveret af Samsung Electronics Nordic AB (Samsung Nordic) direkte eller via en eller flere forhandlere til forbrugeren (herefter produkter).

Garantiperiode, omfang etc.

Garantiens længde, omfang og nærmere afgrænsninger er specificeret på det garantibevis fra producenten, som normalt medfølger produktet. F.eks. omfatter Samsung Electronics’ producentgaranti såkaldte oprindelige fejl. Bemærk, at den ikke omfatter forbrugsartikler som f.eks. batterier, pærer, blækpatroner og lign., som ikke er specificeret under den respektive produktgruppe nedenfor. Garantien omfatter normalt heller ikke følgende:
 • Tabsskader, fugtskader eller anden ydre påvirkning*.
 • Skader, som er forårsaget af fejlagtig anvendelse af produktet, f.eks. i strid med Samsungs instruktioner.
 • Reparation af produkter, som er installeret forkert.
 • Reparation af produkter, som ikke har et serienummer, eller som der ikke kan fremlægges en indkøbskvittering for.

Samsung Nordic kan vælge at reparere, ombytte eller kreditere et beskadiget produkt.

* Særskilte produkter, som Samsung Nordic til enhver tid markedsfører som særligt modstandsdygtige over for fugt eller andre ydre påvirkninger, er ikke omfattet af eventuelle undtagelser i garantien, som direkte strider mod Samsung Nordics markedsføring eller andre løfter, som Samsung Nordic giver i produktmanualer eller produktspecifikationer. Garantien gælder dog fortsat ikke for skade, som er forårsaget af fejlagtig anvendelse af produktet, f.eks. i strid med Samsungs instruktioner, for reparation af produkter, som er installeret forkert, for reparation af produkter, som ikke har et serienummer, eller som der ikke kan fremlægges en indkøbskvittering for, og for andre rimelige begrænsninger af garantien, som fremgår af de gældende garantibetingelser.’

Garantiperiode

 • 24 måneder på telefonen og medfølgende tilbehør (6 måneder på batteri)
 • 12 måneder på tilbehør som købes separat

Garantitype

 • Carry in

Garantikrav

For at stille garantikrav kræves det, at:
 • Produktets medfølgende originale producentgarantibevis vedlægges, hvis garantien følger af et sådant garantibevis (garantibeviset behøver ikke at være udfyldt).
 • Garantikravet fremsættes inden for produktets garantiperiode, som begynder at løbe ved første køb af produktet. Du finder garantiperioden for de respektive produktgrupper nedenfor.
 • Indkøbsdatoen kan dokumenteres med den originale indkøbskvittering eller lignende.
 • Skaden på produktet er omfattet af betingelserne i garantien, se det medfølgende garantibevis (eksempel ovenfor).
 • Der ikke findes nogen PIN-kode eller adgangskode på dit produkt.
 • Du oplyser produktets model- og serienummer.
 • Du oplyser dine egne og forhandlerens kontaktoplysninger.

Hvordan du får service under garantien

 • Kontakt forhandler eller serviceværksted
 • Hvis du skal købe separat tilbehør, skal du kontakte din forhandler

Købelovens regler om forbrugerkøb

Købelovens regler om forbrugerkøb regulerer forholdet mellem dig som forbruger og forhandleren. Samsung Nordics garantier påvirker ikke og gælder i tillæg til dine rettigheder som forbruger i henhold til loven, f.eks. den reklamationsret, som gælder i henhold til købeloven. Besøg gerne Forbrugerstyrelsens hjemmeside (www.forbrug.dk) ) for at se, hvilke rettigheder og forpligtelser du har som forbruger i henhold til købeloven.