"


Forbrugerklager

Er du utilfreds med dit Samsung produkt, er du altid velkommen til at kontakte Samsungs kundeservice på telefon 70 70 19 70. Vi vil i så fald bestræbe os på at finde frem til en tilfredsstillende løsning.
Er det ikke muligt at finde frem til en løsning, er Samsung Electronics Nordic AB i medfør af forbrugerklageloven pr. 1 oktober 2015 omfattet af følgende alternative tvistløsningsorgan:

Center for Klageløsning
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Att: Center for klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Forbrugerklager over Samsung kan dermed indbringes for Center for Klageløsning via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side klagonline.forbrug.dk.