SAMSUNG

Teie soovitud leht pole saadaval

Vabandame, meil on teie päringu täitmisega probleeme.
Võimalik, et teie järjehoidja on vana või link katki.

Mine Samsung.com'i avalehele

My Life powered by

Galaxy S5

Kuva üksikasjad

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Teie soovitud leht pole saadaval

Vabandame, meil on teie päringu täitmisega probleeme.
Võimalik, et teie järjehoidja on vana või link katki.

Mine Samsung.com'i avalehele

My Life powered by

Galaxy S5

Kuva üksikasjad

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Paremad "rohelised" elamused koos Samsungiga

Oleme Samsungis veendunud, et meie kohus on teha äri, mis arvestab ka meie planeediga.

Sellepärast viime üle kogu maailma läbi mitmeid keskkonnaga seotud tegevusi. Oleme esirinnas, pakkudes tarbijatele keskkonnasõbralikke ja innovaatilisi tooteid ja hoolitsedes, et meie tooted teenindavad sama põhimõtet silmas pidades täiuslikult terve oma eluea.

Kogu meie tegevus juhindub juhtimise, toodangu, protsesside, töökohtade ja –kollektiivide „rohelisemaks“ muutmisest. Meie keskkonnasõbralik juhtimise põhimõte lähtub ja toetab pidevat öko-sõbralikkuse tugevdamist kogu meie äris kaasaarvatud tootedisainis, tootmisprotsessides ja tööoperatsioonides.


Keskkonnasõbraliku juhtimise ülesehitus

Samsungi programmi "Keskkonnasõbralik juhtimine 2013" keskne keskkonna programm


Mis on “PlanetFirst”?


PlanetFirst PlanetFirst on pühendumus, mõtteviis ja põhimõtteline lähenemine, mis Samsungi arvates on väga oluline neile tarbijatele, kes otsivad tasakaalu kõige uuema tehnoloogia kasutamise ja keskkonnasõbraliku eluviisi vahel.

PlanetFirst võtab klientide rahulduse nimel tehtavate innovaatiliste toodete ja lahenduse väljatöötamisel, arendamisel ja disainis kõigepealt arvesse mõju keskkonnale. Samsungi eesmärk on pakkuda paremaid „rohelisi“ lahendusi läbi oma keskkonnasõbralike toodete, lahenduste ja tehnoloogiate täiustades nii tarbijate elu, toetades ühiseid väärtusi ja austades meie planeeti.

Kui soovite lugeda rohkem globaalsete keskkonnaalaste tegevuste kohta külastage palun - globaalset „rohelist“ internetilehekülge.

Juhtimine – saage tuttavaks Samsungi arengu taga seisvate juhtidega.