SAMSUNG

Teie soovitud leht pole saadaval

Vabandame, meil on teie päringu täitmisega probleeme.
Võimalik, et teie järjehoidja on vana või link katki.

Mine Samsung.com'i avalehele

My Life powered by

Galaxy S5

Kuva üksikasjad

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Teie soovitud leht pole saadaval

Vabandame, meil on teie päringu täitmisega probleeme.
Võimalik, et teie järjehoidja on vana või link katki.

Mine Samsung.com'i avalehele

My Life powered by

Galaxy S5

Kuva üksikasjad

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Samsungi programm Lootus noortele

Juba üle 60 aasta on Samsung kogu maailmas parandanud inimeste elukvaliteeti. Maailma suurima elektroonikafirmana kasutame meid majandusliku eduni viinud innovatsiooni, tehnoloogiat ja vahendeid selleks, et edendada oma üleilmse kodanikeprogrammiga Lootus Noortele kogu maailma laste haridust ja tervishoiuteenuseid. See on üks viise, kuidas Samsung kasutab INNOVATSIOONI INIMARENGU TOETAMISEKS.

Rohkem kui 50 meie tütarettevõtet ja 180,000 töötajat üle kogu maailma teevad Samsungi programmi Lootus Noortele raames koostööd juhtivate mittetulundusühingutega, et kutsuda esile positiivseid muutusi.

Samsungi toodetega varustades, oma teadmisi jagades ja rahaliselt toetades teeme tuhandetele lastele üle kogu maailma kättesaadavaks hariduse, juhendamise, juhioskused ja elutähtsad ravimid.

Aastal 2011 laiendasime Samsungi programmi Lootus Noortele missiooni, et kaasata sinna üleilmsest majanduslangusest tulenevad vajadused, eelkõige valmisolek tööturule sisenemiseks ja tööks vajalike oskuste omandamine.

Meie Ühendriikide ja Lõuna-Aafrika Vabariigi tütarettevõtetes on kavandatud kaks Samsungi programmi Lootus Noortele, mis on head näited meie üleilmsest missioonist parandada laste elukvaliteeti ja haridust: Inseneride Akadeemia (Engineering Aacademy) ja Lahendus homseks (Solve for Tomorrow).

TULEVIKUINSENERID

Samsungi programmi Lootus Noortele raames rajatud Inseneride Akadeemia Lõuna-Aafrika Vabariigis

Aafrika ei seisa silmitsi mitte ainult tehniliste ja insenerioskuste kriitilise puudujäägiga – kehvad on ka sealsete noorte haridusalased tulemused loodusteadustes ja inseneriteaduses. Aafrika majanduskasvu jaoks ülioluliste oskuste ja hariduse parendamiseks avas Samsung Lõuna-Aafrika Vabariigis Samsungi programmi Lootus Noortele raames Inseneride Akadeemia. Selles kaasaegses koolituskeskuses valmistatakse Samsungi teenindusinseneride abiga 10.–12. klassi õpilasi ette karjääriks selles valdkonnas. Kohalikest tehnikumidest pärit õpilased saavad praktilise hariduse, mis annab neile kohalikul tööturul tulemuste saavutamiseks ja konkurentsivõimeks vajalikud oskused ja

praktilised kogemused. Mõned õpilased saavad pärast lõpetamist isegi võimaluse asuda tööle Samsungi teenindusinseneridena.

Selles akadeemias koolitame me insenere ja see on kooskõlas Lõuna-Aafrika Vabariigi valitsuse eesmärgiga luua häid töökohti, eelkõige noortele kodanikele. Meie eesmärk on laiendada seda programmi teistesse Aafrika riikidesse nagu Nigeeria, Keenia ja Sudaan ning koolitada 2015. aastaks Aafrikas välja 10,000 inseneri.

Veel teavet Samsungi programmi Lootus Noortele raames rajatud Inseneride Akadeemia kohta

LOODUSTEADUSLIKU JA MATEMAATILISE HARIDUSE ELLUÄRATAMINE

Samsungi programmi Lootus Noortele raames korraldatud
Lahendus Homseks Ühendriikides

Loodusteaduste ja matemaatikalane haridus on Ühendriikides jätkuvalt probleem. Ameerika õpilased ei suuda nendes õppeainetes teiste riikidega sammu pidada. Aastal 2010 oli vaid 43% USA gümnaasiumilõpetajatest piisavalt ette valmistatud, et kõrgkooli matemaatika õppekava läbida, ja loodusteadustes oli see arv veelgi väiksem – 29%.

Samsungi programmi Lootus Noortele raames toimuv Lahendus Homseks on riiklik videovõistlus, mis ergutab noori ja õpetajaid jagama teaduse-, tehnoloogia-, inseneriteaduse ja matemaatikaalase (STEM) hariduse imepärast maailma. See võistlus on mõeldud suurendama huvi nende õppeainete vastu, muutes need lõbusaks ja põnevaks. Eesmärk on parandada Ühendriikide noorte teadmisi teaduse-, tehnoloogia-, inseneriteaduste ja matemaatikaalase hariduse valdkonnas, suurendades seeläbi riigi konkurentsivõimet. Teeme sel alal koostööd nii haridusvaldkonna mitme juhtiva mittetulundusühinguga, sealhulgas Riikliku Keskkonnaalase Hariduse Sihtasutusega (NEEF), kui ka juhtivate tehnoloogiaettevõtetega nagu Microsoft ja Direct TV.

Õpilased tegid Samsungi tehnoloogiat põneval uuel viisil kasutades videoid, milles vastati küsimusele: „Kuidas saavad loodusteadused ja matemaatika minu kogukonna arengule kaasa aidata?" Viis paremat klassi said auhinnaks ühe miljoni USA dollari väärtuses Samsungi tehnoloogiat ning haridustöötajad mõistsid ja tunnustasid meie sügavat pühendumist teaduse-, tehnoloogia-, inseneriteaduste ja matemaatikaalase hariduse edendamisele Ühendriikides. Esimesel võistlusaastal laekus üle 1,100 kaastöö, mille üle hääletas peaaegu 350,000 inimest.

Veel teavet Samsungi programmi Lootus Noortele raames korraldatud Lahendus Homseks kohta


Juhtimine – saage tuttavaks Samsungi arengu taga seisvate juhtidega.