SAMSUNG

Teie soovitud leht pole saadaval

Vabandame, meil on teie päringu täitmisega probleeme.
Võimalik, et teie järjehoidja on vana või link katki.

Mine Samsung.com'i avalehele

My Life powered by

Galaxy S5

Kuva üksikasjad

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Teie soovitud leht pole saadaval

Vabandame, meil on teie päringu täitmisega probleeme.
Võimalik, et teie järjehoidja on vana või link katki.

Mine Samsung.com'i avalehele

My Life powered by

Galaxy S5

Kuva üksikasjad

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Ettevõtte edukust ei näita ainult majandustulemused. Oluline on ka tema panus ühiskonna arengusse, planeedi ressursside kaitsmisse või see, kuidas ta suudab inimeste elu paremaks muuta. Samsung püüab olla ka ühiskondlikult vastustundlik, tehes jõupingutusi nii keskkonna kaitsmisel ja parandamisel kui ka kogukondade tugevdamisel.

Meie ja ühiskond

Samsungi panus ühiskondlikus plaanis on ulatuslik, hõlmates inimeste igapäevaelu puudutavaid valdkondi, sh sotsiaalset heaolu, kultuuri ja kunsti, vabatahtlikku tegevust, akadeemilisi ja hariduslikke algatusi, keskkonnakaitset ja rahvusvahelisi vahetusprojekte.

Veel

Samsungi programm
Lootus noortele

Maailma suurima elektroonikafirmana kasutab Samsung meid majandusliku eduni viinud innovatsiooni, tehnoloogiat ja vahendeid selleks, et edendada oma üleilmse kodanikeprogrammiga Lootus Noortele kogu maailma laste haridust ja tervishoiuteenuseid. See on üks viise, kuidas Samsung kasutab INNOVATSIOONI INIMARENGU TOETAMISEKS.

Veel

Meie keskkond

Oleme Samsungis veendunud, et meie kohus on teha äri, mis arvestab ka meie planeediga.

Veel

Jätkusuutliku arengu aruanded

Kui soovite tutvuda meie jätkusuutliku arengu näitajatega, laadige alla Samsungi jätkusuutliku arengu aruanded.

Veel

Juhtimine – saage tuttavaks Samsungi arengu taga seisvate juhtidega.