SAMSUNG

Teie soovitud leht pole saadaval

Vabandame, meil on teie päringu täitmisega probleeme.
Võimalik, et teie järjehoidja on vana või link katki.

Mine Samsung.com'i avalehele

My Life powered by

Galaxy S5

Kuva üksikasjad

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Teie soovitud leht pole saadaval

Vabandame, meil on teie päringu täitmisega probleeme.
Võimalik, et teie järjehoidja on vana või link katki.

Mine Samsung.com'i avalehele

My Life powered by

Galaxy S5

Kuva üksikasjad

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Meie ja ühiskond

Sellelt lehelt leiate ülevaate Samsungi tegevusest
vastustundliku ettevõttena.

Sotsiaalne heaolu

Samsung on ulatanud inimestele oma abikäe mitmes valdkonnas. Praegu oleme oma tähelepanu suunanud teismelistele, püüdes edendada teaduspõhist õpet ja juhtimisomadusi arendavat loovat mõtlemist; abistades väiksema sissetulekuga peredest pärit lapsi hariduse infrastruktuuri arendamise kaudu ning toetades andekaid õppureid ja programme, mis abistavad peresid. Samuti viime läbi nimetatud valdkondades programme kõigis oma kaheksas vabatahtlike keskuses.

Kultuur ja kunst

Samsung toetab erinevaid kunsti- ja kultuuritegevusi kogu maailmas. Juba aastaid on Samsung toetanud paljusid muuseume, galeriisid ja näitusi nii Koreas kui ka paljudes teistes riikides, sealhulgas Ameerika Ühendriikides ja Prantsusmaal. Samsungi Moodsa kunsti muuseum kogub, säilitab ja esitab moodsat ja kaasaegset kunsti nii Koreast kui ka välismaalt. Samsungi Laste muuseumis, mis on esimene omataoline Koreas, saavad lapsed maailma avastades huvitavalt aega veeta. Samsung korraldab lastele ka mitmesuguseid kultuuriüritusi ja -programme, mis aitavad arendada laste kunstivõimeid.

Vabatahtlik tegevus

1995. aastal käivitas Samsung ühiskondliku liikumise Social Contribution Corps, et ergutada oma töötajaid rohkem ühiskonna heaolu nimel tegutsema. Algatus on levinud juba kaheksasse Korea vabatahtlike keskusse, kus seda koordineerivad sotsiaalvaldkonna eksperdid, kes aitavad vabatahtlike programme ellu viia. Meie töötajad aitavad kohalikke kogukondi oma teadmiste ja oskustega ning iga töötaja panustab kogukonnapõhistesse projektidesse keskeltläbi 10 tundi.

Akadeemiline tegevus ja haridus

Noorte inimeste mõtlemise ja loovuse arendamine on paljude Samsungi programmide põhieesmärk. Samsung on riigi prestiižseima koolilaste olümpiaadi – Korea noorte teadusolümpiaadi – ja eri vanuses koolilaste hulgas leiutamist propageeriva riikliku õpilaste loovusolümpiaadi peatoetaja. Alates 2001. aastast on Samsung teinud koostööd rohelise perekonna liikumisega, eesmärgiga käivitada rohelise kooli projekt, mis peaks arendama laste keskkonnateadlikkust ja aitama neil ökosüsteemi kaitseks ka praktilisi samme astuda.


Juhtimine – saage tuttavaks Samsungi arengu taga seisvate juhtidega.