Jätkusuutliku arengu aruanded

Samsung Electronicsi jätkusuutlik areng

Ettevõtte juhtimise ja jätkusuutliku arengu ühendamine on küsimus, mille tähtsus on ettevõtlusmaailmas kasvanud koos suurenenud ootustega sotsiaalse ja keskkonna-alase vastutuse suhtes. Jätkusuutliku arengu edendamise huvides oleme kogunud huvirühmade asjakohaseid seisukohti ja asunud välja töötama ettevõtte jätkusuutliku arengu visiooni ja strateegiaid.

Jätkusuutliku juhtimise võtmeelementideks peame me majanduslikku, keskkondlikku ja sotsiaalset vastutust. Jätkame pidevalt uute võimalike huvirühmade otsimist ja nendega koostöö arendamist ning püüame tõsta oma väärtust nii huvirühmade kui ka ettevõtte jaoks.

Samsungi jätkusuutliku arengu põhimõtted:

Skeem, mis illustreerib, kuidas keskkond, ühiskond ja majandus on Samsungi jätkusuutliku arengu seisukohalt olulised

Lisateavet Samsungi jätkusuutliku tegevuse kohta leiate meie allalaaditavatest jätkusuutlikkuse aruannetest:

Varasemad aruanded

Algusse


Juhtimine – saage tuttavaks Samsungi arengu taga seisvate juhtidega.