SAMSUNG

Teie soovitud leht pole saadaval

Vabandame, meil on teie päringu täitmisega probleeme.
Võimalik, et teie järjehoidja on vana või link katki.

Mine Samsung.com'i avalehele

My Life powered by

Galaxy S5

Kuva üksikasjad

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Teie soovitud leht pole saadaval

Vabandame, meil on teie päringu täitmisega probleeme.
Võimalik, et teie järjehoidja on vana või link katki.

Mine Samsung.com'i avalehele

My Life powered by

Galaxy S5

Kuva üksikasjad

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Juhtiv digitaaltehnoloogia looja. Vastutustundlik maailmakodanik. Mitmekülgne ettevõtete pere. Eetiline ettevõte. Samsung esindab kõike seda ja veel palju muudki.

Nii Samsung Group kui ka Samsung Electronics peavad kinni põhimõttest, et me kõik vastutame inimkonna, meie koduplaneedi ja ühiskonna eest. Kogu ettevõttes järgitakse kõige kõrgemaid standardeid, sest ainult nii suudame parema maailma kujundamisse panustada.

Väärtused ja filosoofia

Oma igapäevases tegevuses juhindub Samsung lihtsatest tõdedest, kindlatest väärtustest ja kõrgetest eetikanormidest. Kogu meie tegevus on suunatud sellele, et inimesed saaksid elada paremat elu.

Veel

Visioon

Samsungi soov ja eesmärk on välja töötada uuenduslikku tehnoloogiat ja uusi protsesse, mille abil luuakse uusi turge, mitmekesistatakse inimeste elu ja tagatakse see, et Samsungil on jätkuvalt juhtiv roll digitaaltehnoloogia arengus.

Veel

Tulemused

Täpsemat teavet meie ettevõtte majandustulemuste kohta leiate allalaaditavatest Samsung Groupi ja Samsung Electronicsi aastaaruannetest.

Veel

Ajalugu

Juba üle 70 aasta on Samsung seisnud innovatsiooni esirinnas. Meie leiutised, avastused ja uuenduslikud tooted on olulisel määral kujundanud digitaalrevolutsiooni ajalugu.

Veel

Tütarettevõtted

Teave ettevõtete kohta, kes moodustavad Samsungi.

Veel

Juhtimine – saage tuttavaks Samsungi arengu taga seisvate juhtidega.