SAMSUNG

Teie soovitud leht pole saadaval

Vabandame, meil on teie päringu täitmisega probleeme.
Võimalik, et teie järjehoidja on vana või link katki.

Mine Samsung.com'i avalehele

My Life powered by

Galaxy S5

Kuva üksikasjad

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Teie soovitud leht pole saadaval

Vabandame, meil on teie päringu täitmisega probleeme.
Võimalik, et teie järjehoidja on vana või link katki.

Mine Samsung.com'i avalehele

My Life powered by

Galaxy S5

Kuva üksikasjad

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Väärtused ja filosoofia

Samsungi filosoofia

Samsung lähtub järgmisest lihtsast ärifilosoofiast: kasutada oma teadmisi ja oskusi selliste toodete ja teenuste loomiseks, mis aitavad elu maailmas paremaks muuta.

Seda põhimõtet järgivad meie töötajad iga päev. Otsime säravaid talente kogu maailmast ning teeme omalt poolt kõik, et nad saaksid anda endast parima. Tänu sellele oleme suutnud luua tooteid, mis toovad inimeste ellu midagi uut ja vajalikku – alates mälukaartidest, millel saab ettevõtete väärtuslikke andmeid talletada, kuni mobiiltelefonideni, mis aitavad maailma eri paigus asuvatel inimestel suhelda. See on meie panus maailma paremaks muutmisse.

Meie väärtused

Usume, et kindlate väärtuste omamine on edukaks äritegevuseks hädavajalik. Sellepärast järgime täpselt väljakujunenud juhtimistavasid ja põhiväärtusi iga otsuse puhul, mida teeme.

Inimesed

Lühidalt öeldes: ettevõte, see on tema inimesed. Samsung on teinud kõik, et meie töötajad saaksid oma potentsiaali täielikult rakendada.

Täiuslikkus

Kogu meie tegevus on kantud soovist liikuda täiuslikkuse poole – see on püüd luua tooteid ja teenuseid, mis on turul kõige paremad.

Muutumine

Tänapäevane kiiresti arenev maailmamajandus muutub pidevalt ning innovatsioon on iga ettevõtte jaoks ülioluline. Nii nagu viimased 70 aastat, suuname ka praegu oma pilgu tulevikku ning püüame ennustada turu vajadusi ja nõudmisi – vaid nii tagame edu ka pikemas perspektiivis.

Ühtsus

Eetikaprintsiipide järgimine on meie tegevuse alus. Õiglus, kõigi osapoolte austamine ja täielik läbipaistvus peavad olema tagatud igal sammul.

Üldine hüvang

Ükski ettevõte ei saa olla edukas, kui tema eesmärgiks on üksnes isikliku kasu saamine. Samsung on püüdnud igal pool tegutseda vastutustundlikult nii sotsiaalses kui ka keskkonna-alases plaanis.

Samsungi tegevuspõhimõtteid illustreeriv skeem

Algusse


Juhtimine – saage tuttavaks Samsungi arengu taga seisvate juhtidega.