Profiil 2014

Töötajad

2013. aastal oli Samsungis 489000 töötajat. Graafikult on näha, et alates 2009. aastast on töötajate arv kõikunud: 2009. aastal oli 275000 töötajat, 2010. aastal 344000 töötajat, 2011. aastal 380000 töötajat, 2012. aastal 425000 töötajat ja 2013. aastal 489000 töötajat. (tuhandetes) 2013. aastal oli Samsungis 489000 töötajat. Graafikult on näha, et alates 2009. aastast on töötajate arv kõikunud: 2009. aastal oli 275000 töötajat, 2010. aastal 344000 töötajat, 2011. aastal 380000 töötajat, 2012. aastal 425000 töötajat ja 2013. aastal 489000 töötajat. (tuhandetes) 2013. aastal oli Samsungis 489000 töötajat. Graafikult on näha, et alates 2009. aastast on töötajate arv kõikunud: 2009. aastal oli 275000 töötajat, 2010. aastal 344000 töötajat, 2011. aastal 380000 töötajat, 2012. aastal 425000 töötajat ja 2013. aastal 489000 töötajat. (tuhandetes)

2014. aasta finantsalased saavutused

      (Summad miljardites)     

2014. aasta finantsalased saavutused
Summad miljardites Vonn Dollarid Eurod
Netokäive* 333891.7 305.0 229.7
Varad 558777.4 529.5 383.7
Kohustused 314840.1 298.3 216.2
Omakapital Kokku 243937.3 231.2 167.5
Puhaskasum* 24151.7 22.1 16.6

Vahetuskursi teave

  • Won'i / USA dollari aasta keskmine vahetuskurss: 1095.04/1$. Won / euro: 1453.56/1€.   
  • Won / USA dollar 31. detsembri 2013 seisuga: 1055.30/1$. Won / euro: 1456.26/1€.