Väärtused ja filosoofia

Samsungi filosoofia

Samsungi filosoofia ja eesmärgid

Samsung lähtub järgmisest lihtsast ärifilosoofiast: pühendada oma oskused ja tehnoloogia selliste toodete ning teenuste loomisele, mis aitavad elu maailmas paremaks muuta. Selle saavutamiseks väärtustab Samsung oma inimesi ja tehnoloogiaid.

Toetudes inimestele ja tehnoloogiatele

  • Juhtimispõhimõtete abil inimressursside ulatuslikum arendamine ja tehniline ülimuslikkus
  • Kogu juhtimissüsteemi sünergia suurendamine tänu inimestele ja tehnoloogiatele

Juhtimise põhielemendid

Parimate toodete ja teenuste loomine

  • Suurimat klientide rahulolu pakkuvate toodete ja teenuste loomine
  • Oma valdkonna esikoha säilitamine maailmas

Ettevõtte eesmärgid(sise-eesmärgid)

Maailma paremaks muutmine

  • Panus ühistesse huvidesse ja rikkalikku ellu
  • Missiooni täitmine ühiskonna liikmena

Ettevõtte eesmärgid