Tööhõive ja kogukond

Tööhõive ja
kogukond

Samsung pakub töötajatele ja kohalikel elanikele vahendeid oma eesmärkide saavutamiseks ja kogukonna paremaks muutmiseks.

Sisukate töökohtade pakkumine
rohkematele inimestele

Tööhõives võrdseid võimalusi pakkuv Samsung aitab rohkematel inimestel täita oma unistusi, pakkudes sisukaid töökohti.

Investeeringud kohalikesse kogukondadesse

Nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil tegutseva Samsungi eesmärk on olla austusväärne ettevõte, mis on pühendunud kogukondade, kus ta tegutseb, arengusse panustamisele.

Ühise kasvu strateegiad

Samsung on alati avatud koostööle igaühega,kui tegemist on mõlemale poolele kasuliku uuendusega.