Keskkond

Keskkond

Samsung järgib kõigis oma tegevustes
keskkondlikku vastutust
globaalse kogukonna hüvanguks.

Vastutustundlik tarneahel ja toote
elutsükkel

Samsung on uhke oma keskkonna kaitsmise selgete põhimõtete ja juhiste üle. Lisaks hinnatakse regulaarselt toormaterjale tarnivate partnerite tööohutust ja keskkonnakaitsemeetmeid.

Vastutustundlikud
tooted

Keskkonnasõbralikke protsesse ja tehnoloogiaid kasutav Samsung rakendab oma rohelise juhtimise visiooni nii töötajate kui ka tarbijate hüvanguks.

Vastutustundlik
tootmisüksuste
juhtimine

Samsung kaitseb keskkonda oma roheliste tegevuste abil, mis minimeerivad energia tarbimist ja vähendavad süsinikuheitmeid.