Tervishoid ja meditsiin

Tervishoid ja meditsiin

Samsung soovib IT-tehnoloogia abil aidata kaasa tervislikult elatud aastate arvu kasvule.

Pikem ja tervislikum elu

Inimesed elavad kauem ja Samsung kasutab tehnoloogiat, et luua isikustatud ja tõhusaid tervishoiulahendusi, et rohkem aastaid tähendaks ka kvaliteedi kasvu, mitte ainult kvantiteedi.

Unikaalsed vajadused

Samsung arendab uuenduslikke tootelahendusi unikaalsete vajaduste rahuldamiseks ja erivajadustega inimeste elu parandamiseks.

Teenuseta jäänud kogukondadeni jõudmine

Samsung hoolitseb, et kõrvalised ja teenusteta jäänud kogukondades oleks juurdepääs tervishoiule, pakkudes kriitilisi meditsiinitehnoloogiaid.