Globaalne ühiskondlik tegevus

Vastutustundliku suhtumise strateegia

Jätkusuutlik areng

 • - Suuremad üldinvesteeringud vastutustundliku suhtumise programmidesse
 • - Kohalike omavalitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide kaasamine
 • - Ülemaailmne keskendumine suurtele vastutustundliku suhtumise programmidele
 • Uute õppimisvõimaluste pakkumine
  parema hariduse tagamiseks

  Nutikas kool

  Eesmärgid 2013~2017

  Koolid

  2000

  Ulatus 2013

  Riigid
  72
  Inimesed
  212000 +
  Koolid
  383
  Kes?

  6–16-aastased; vähemate võimalustega

  Mis?

  Tehnoloogia aitab paremini õppida ja õpetada

  Kus?

  Tegutsemine puuduliku digiharidustaristuga vaestes linnaosades või vähemate võimalustega maapiirkondades

  • - Koolidele taristu, sisu või nutika kooli lahenduste pakkumine
  • - Nutika kooli taristu kooli rajamise või renoveerimise kaudu
  • - Programmeerimine ja IT-haridus eakatele suurema sissetulekuga riikides

  Lahendus homseks

  Ulatus 2013

  Riigid

  6
  USA, Hiina, Hongkong, Austraalia, Ukraina, Taiwan

  Inimesed

  29000 +
  Kes?

  Keskkoolist ülikoolini, õppuritele ja õppejõududele, kohalik kogukond

  Mis?

  Avatud ideeded võistlus (essee ja video) sotsiaalsete probleemide lahendamiseks STEM-i kaudu

  Kus?

  Üleriigilised ja ülemaailmsed võistlused

  • - Õppurite innustamine sotsiaalsete probleemide osas kaasa rääkima
  • - Teema valimine vastavalt elukohariigi vajadustele
 • Parem tulevik rakendushariduse ja
  laiahaardelise taristu kaudu

  Tech Institute

  Eesmärgid 2013~2017

  Instituut

  100

  Ulatus 2013

  Riigid
  26
  Inimesed
  7400 +
  Instituut
  32
  Kes?

  16–25-aastased, veel ei tööta

  Mis?

  ICT-oskuste õpetamine tööturul parema konkurentsivõime huvides

  Kus?

  Töötusprobleemide keskpunkt, tehnikaülikool

  • - IT- ja tarkvarakoolitus suurema sissetulekuga riikides
  • - Paremad võimalused tööturul tehnilise hariduse omandamisega
  • - Kvaliteetse, mitmekülgsete võimalustega kutseõppe pakkumine
  • - Õppekavade väljatöötamine koostöös valitsusasutuste või valitsusväliste organisatsioonidega

  Nanum Village

  Eesmärgid 2013~2017

  Instituut

  100

  Ulatus 2013

  Riigid
  3
  Inimesed
  5500 +
  Kes?

  Vähearenenud piirkond

  Mis?

  Põhivajaduste täitmine taristu rajamise kaudu

  Kus?

  Nõrga taristuga vähearenenud piirkond

  • - Meie tütarettevõtte läheduses asuva partnerküla valimine
  • - Võitlemine vaesusega ja ise endaga hakkama saamine
  • - Vabatahtlike töötajate programmiga kontakti loomine
 • Tervem elu tänu uutele tervishoiulahendustele

  Sono School

  Eesmärgid 2013~2017

  Instituut

  100

  Ulatus 2013

  Riigid
  4
  Inimesed
  1900 +
  Kes?

  Arstid vähemarenenud piirkondades

  Mis?

  Ultrahelidiagnostika seadmete pakkumine ja ultrahelispetsialistide koolitamine

  Kus?

  Kehva meditsiinitaristuga piirkond

  • - Meditsiinitöötajatele ultrahelikoolituse kursuste pakkumine
  • - Meie rolli piiramine meditsiiniseadmete pakkumisega, kaasates töö ja hariduse pakkumisse kohalikud partnerid

  Mobiilne tervisekeskus

  Eesmärgid 2013~2017

  Instituut

  100

  Ulatus 2013

  Riik
  1
  Inimesed
  11000 +
  Kes?

  Vähearenenud piirkond

  Mis?

  Mobiilsete meditsiiniteenuste pakkumine sünnitajate ja vastsündinute suremuse vähendamiseks

  Kus?

  Kehva meditsiinitaristuga piirkond

  • - Elementaarse arstiabi osutamine piirkondades, kus seda muidu pole
  • - Tihe koostöö kohalike omavalitsuste ja kohalike haiglatega
  • - Aafrikas jms piirkondades on vaja päikesepaneele