SAMSUNG

Teie soovitud leht pole saadaval

Vabandame, meil on teie päringu täitmisega probleeme.
Võimalik, et teie järjehoidja on vana või link katki.

Mine Samsung.com'i avalehele

My Life powered by

Galaxy S5

Kuva üksikasjad

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

SAMSUNG

Teie soovitud leht pole saadaval

Vabandame, meil on teie päringu täitmisega probleeme.
Võimalik, et teie järjehoidja on vana või link katki.

Mine Samsung.com'i avalehele

My Life powered by

Galaxy S5

Kuva üksikasjad

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

this is error page!

Üldnavigeerimisjuhend

Üldnavigeerimisriba kasutamine

Esimene näide: kuidas leida üldnavigeerimisribalt alammenüüsid ja liikuda järgmisele elemendile

1.1 Alammenüü elemendi leidmiseks üldnavigeerimisribalt vajutage „Enter” klahvile või allanooleklahvile, kui klaviatuuri fookus on elemendi peal.
Näiteks, elemendi „TOOTED” alammenüüde leidmiseks vajutage „Enter” klahvi või allanooleklahvi, kui klaviatuuri fookus on elemendil „TOOTED”. Leiate kaheksa alammenüüd, näiteks „Mobile Device” „TV/Audio/Video” jne.

1.2 Üldnavigeerimisriba järgmisele elemendile liikumiseks vajutage „Tab” klahvi või paremat nooleklahvi, kui klaviatuuri fookus on ühel riba elementidest.
Näiteks, et liikuda pärast elementi „TOOTED” järgmisele elemendile, vajutage „Tab” klahvi või paremat nooleklahvi. (Kui olite juba alammenüüsid kuvamas, vajutage „Esc" klahvile ja siis „Tab” klahvile.) Klaviatuuri fookus liigub elemendile „TEGEVUSVALDKONNAD”.

1. näide

Global Navigation Bar, highlighting Products menu

Teine näide: kuidas leida tootetüüpe ja liikuda üldnavigeerimisriba järgmisele alammenüüle

2.1 Alammenüü tootetüüpide leidmiseks vajutage „Enter” klahvi või alumist nooleklahvi, kui klaviatuuri fookus on alammenüü peal.
Näiteks – et leida tootetüüpe kategooriast „Mobile Device”, vajutage „Enter” klahvi või alumist nooleklahvi, kui klaviatuuri fookus on kategoorial „Mobile Device”. Te leiate kolm tootetüüpi, nagu „Mobile Phones”, „Smartphones”, ja „Tablets”.

2.2 Üldnavigeerimisribal alammenüü järgmise tootetüübini liikumiseks vajutage „Tab” klahvi või nooleklahve. Näiteks, liikumaks järgmisele tootetüübile pärast kategooriat „Mobile Phones” vajutage „Tab” klahvi või paremat nooleklahvi. Klaviatuuri fookus on tootetüübil „Smartphones”.

2.3 Üldnavigeerimisribal järgmise alammenüüni liikumiseks vajutage viimase tootetüübi juures „Tab” klahvi.
Näiteks, et liikuda järgmisse alammenüüsse pärast kategooriat „Mobile Device”, vajutage „Tab” klahvi. Klaviatuuri fookus liigub kategooriale „TV/Audio/Video”.

2. näide

Global Navigation Bar, highlighting Mobile Devices menu

3. näide: üksikasjaliku teabe leidmine tootetüübi kohta ja üldnavigeerimisribalt väljumine

3.1 Tootetüübi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks vajutage „Enter” klahvile, kui klaviatuuri fookus on tootetüübi peal. Liigute valitud tootetüübi leheküljele.
Näiteks üksikasjaliku teabe leidmise tootetüübi „Mobile Phones” kohta, vajutage „Enter” klahvi, kui klaviatuuri fookus on tootetüübil „Mobile Phones”. Liigute meie „Mobile Phones” toote alltüübi leheküljele. Tulemuste nägemiseks klõpsake siia.

3.2. Üldnavigeerimismenüüdest väljumiseks saate mistahes ajal vajutada „Esc” klahvile.

3. näide

Global Navigation Bar, highlighting Mobile Phones menu