Error 404--Not Found

Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Error 404--Not Found

Error 404--Not Found

From RFC 2068 Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1:

10.4.5 404 Not Found

The server has not found anything matching the Request-URI. No indication is given of whether the condition is temporary or permanent.

If the server does not wish to make this information available to the client, the status code 403 (Forbidden) can be used instead. The 410 (Gone) status code SHOULD be used if the server knows, through some internally configurable mechanism, that an old resource is permanently unavailable and has no forwarding address.

Juhend tähiste rolli kohta

Veebisaidi tähiste kasutamine

Kahe allesitatud näite varal tutvustatakse viit meie veebisaidil rakendatud tähist. Esimene näide osundab põhileheküljele, teine näide tootelehekülje.

5 tähist meie veebisaitidel:

  • ① Tähis „Ribareklaam” – see tähis katab meie Samsungi logo. Logo peale klõpsates viiakse teid meie põhileheküljele.
  • ② Tähis „Navigeerimine” – see tähis katab meie üldnavigeerimisriba, mis aitab teil leida ühekorraga pea kõik menüüd.
  • ③ Tähis „Otsing” – see tähis katab tööriista otsinguks meie veebisaidi kirjutistes.
  • ④ Tähis „Peamine” – see tähis katab iga veebilehe põhisisu.
  • ⑤ Tähis „Sisuteave” – see tähis katab lehekülje jalust, mis sarnaneb saidi kaardile. Jalus sisaldab infot selle kohta „Kes me oleme”, „Mida me teeme” ja „Kuidas saame teid aidata” ning halduslikku laadi sisu, näiteks privaatsus, õiguslik teave jne.

1. näide: põhilehekülg

Main page, highlighting each landmark role on the page

2. näide: tootelehekülg

Product page, highlighting each landmark role on the page

Tähiste kasutamine JAWS®i ekraanilugemistarkvaras

Siit saate õppida, kuidas JAWS® ekraanilugeja saab teil aidata mõista meie veebisaidi struktuuri. Veebisaidi ühelt tähiselt teisele liikumiseks kasutage klaviatuuri semikooloni klahvi.

Kui jätkake semikooloni klahvi klõpsamist, loeb ekraanilugemistarkvara tähiseid järgmiselt.

  • ① Tähis „Ribareklaam” – „Ribareklaami ala algus.”
  • ② Tähis „Navigeerimine” – „Navigeerimisala algus.”
  • ③ Tähis „Otsing” – „Otsinguala algus.”
  • ④ Tähis „Peamine” – „Põhiala algus.”
  • ⑤ Tähis „Sisuteave” – „Sisuteabe ala algus.”