Printeri teabekeskus

Oct 12, 2011

Mees kasutab kontoris Samsungi printerit

Lahendused nutikaks printimiseks – Samsungi printimislahendused ja infohaldus suudavad toimingud palju tulemuslikumaks muuta. Kas sellest piisab, et printer ainult prindib? Meie nii ei arva. Iga funktsioon on võimalus toiminguid täiustada.

Avaldatud: 16. september 2010

Samsungi printimislahendused ja infohaldus ühendavad hetkevajadused ja teie laiema eesmärgi ning töötavad mitmel erineval moel. Vajaduste hindamise programmidest ja kaugpääsuga printerihaldusest andmevoogude kaitsmiseni – Samsungil on lahendus kõigi nõudmiste täitmiseks.

kõigi nõudmiste täitmiseks.
Uuenduslik ja selgepilguline juhtimine on igale organisatsioonile olulise tähtsusega. Just seepärast disainime me printereid ja süsteeme, mis aitavad teil konventsionaalsetest piiridest väljuda ning jätta selja taha tähtsusetu. Avastage, kuidas Samsungi printerid teevad enamat, kui lihtsalt trükivad paberi mõlemale poolele.

1. Common Criteria for Samsung Multifunction Printers

Kehtestades ühised hindamisnõuded ja standardiseerimismeetodid, võimaldab ühiste kriteeriumide süsteem katsekeskustel hinnata ja atesteerida IT-tooteid nende kasutamiseks turvalistes keskkondades.

2. Managed Print Solutions

CounThruTM 2 Enterprise Managed Print Solution (hallatud printimislahendus ettevõtetele) tagab vahendid ja juurdepääsu, mida IT-osakonnad vajavad tervete kontoriprinterite võrkude haldamiseks.

3. CounThru 2 Pro

Jälgige oma kliendi võrgustatud kontoriprinterite ja paljundusmasinate tegevust kaugpääsu abil, kasutades võimsat graafilist liidest.

4. Grading and Survey Solutions

Abistamaks No Child Left Behind (Ühtki last ei jäeta maha) programmi raames jälgimist ja aruandlust, annab Samsung koolisüsteemidele ilma ulatuslike IT-ressursside vajaduseta suutlikuse hallata tervet rida uuenduslikke Samsungi seadmeid hinnete jälgimiseks ja õpitulemuste andmestiku koostamiseks.

5. MFP Security Overview

Regulatiivsete organisatsioonide suuniseid järgides töötas Samsung välja komplekti turvaeesmärke, mis vastavad erinevate tegevusalade standardiseeritud nõuetele ja vajadustele.

6. Print Job Latency

Kui infoturve on äärmiselt oluline, on printimistoimingu latensusaeg tähtis küsimus. Samsungi mälusüsteemid võimaldavad kasutajatel reguleerida, kui kaua informatsiooni talletatakse, et tagada infoturve.

7. SNAP: Samsung Needs Assessment Program

SVHP eksperdid uurivad põhjalikult teie digitaalsete dokumentide infrastruktuuri, selgitades välja parimad praktilised lahendused teie ettevõttele.

8. Solutions for the Federal Government

Dokumenditöötluslahendused aitavad valitsusasutustel täita volitusi ning vähendada finants- ja keskkonnakulusid. Tõõvõimet tõstes saavad riigiasutused tagada uusi (ja paremaid) teenuseid.

9. Higher Education

Laiahaardelised dokumendihalduslahendused vähendavad töötlemiskulusid ja tõstavad tootlikkust, täites samal ajal valitsuse määrusi "rohelisema" õppelinnaku eesmärgi saavutamise toetamisel.

10. Solutions for K-12 Education Systems

Usaldusväärsed ning kvaliteetsed riist- ja tarkvaralahendused lihtsustavad kontrolltöö-, hindamis- ja õppetöömaterjalide väljatöötamist. Paindlik ja turvaline andmehaldusseade tõhustab suhtlust vanematega, vastates samal ajal FERPA-eeskirjadele (perehariduse- ja privaatsusseadus).

11. State and Local Government

Vähendades liigse paberimajanduse hulka ja kõrvaldades kitsaskohad, saavad kohalikud valitsused tagada kodanikele parema teenuse ja töötada tulemuslikumalt, järgides samal ajal keskvalitsuse määrusi.

12. Samsungi kiirühteliitmise tehnoloogia (Samsung Instant Fusing Technology)

Uuenduslik kiirühteliitmise tehnoloogia (IFS) prindib dokumente kiiremini, et säilitada perfektne pildi- ja tekstikvaliteet, ning vähendab elektritarbimist.