Otse sisu juurde

Welcome JUN! You have arrived at the new Samsung.com, designed just for you!

Content

Ökonoomsed lahendused

Samsungi rohelise juhtimise tegevuskava on nn roheline kultuur, mille aluseks on
ISO 9001, OHSAS 18001 ja ISO 14001 standardid.

 • Oleme loonud keskkonnasõbraliku süsteemi, mis on ökoloogiline, tervislik ja ohutu.

  Meie tugeva ja kaasava rohelise filosoofia arendamise juhtmõte on kindel otsus hinnata ja parandada keskkonnasõbralikkust kõikides meie äritegevuse etappides.

  Teie saate sellest kindlustunde, et kõik Samsungi printerite disaini, tootmise ja ümbertöötlemisega seotud aspektid vastavad meie range kvaliteedi sertifitseerimisprogrammi standarditele.

  Keskkonnategurid on lahutamatu osa meie tootekvaliteedi arengukavast. See, et oleme omale võtnud kohustuseks vastata tunnustatud standardite nõuetele, on meie klientidele ja huvirühmadele selge ja üheselt mõistetav sõnum, et me püüame igal sammul järgida keskkonnahoidliku tootmisprotsessi põhimõtet.

  Tarnijad

  Teeme koostööd ainult toorainete ja osade tarnijatega, kes on läbinud programmi Eco-Partner. Lisaks töötame nende ettevõtetega selle nimel, et vähendada kahjulike ainete hulka toorainetes ja osades, aidates tarnijatel luua keskkonnajuhtimissüsteemid.

  Kvalifitseeritud sertimine

  ISO 9001 See kogu maailmas tunnustatud rohelise kvaliteedikontrolli standard parandab tõhusust, millega kaasneb väiksem jäätmekogus ja suurem tootlus ning parem teenus meie klientide jaoks.

  ISO 14001 See tähendab kohustust jälgida ja vähendada meie mõju keskkonnale. Selle ülemaailmse standardi saavutamisega oleme vastu võtnud süstemaatilise lähenemisviisi meie äritegevuse keskkonnamõju kontrollimise suhtes. Oleme õppinud, kuidas energiat tõhusamalt kasutada, ning avastanud, kuidas vähendada jäätmete teket ja neid tõhusamalt kõrvaldada. Avatud ärikultuur võimaldab meil need keskkonnaalased õppetunnid oma klientidele edasi anda.

  OHSAS 18001 Töötervise ja -ohutuse juhtimissüsteemi rakendatakse kogu me ettevõttes. Need kolm standardit näitavad täielikku pühendumist kvaliteedile, keskkonnateadlikkusele ning tervisele ja ohutusele kõikides tootmisprotessides. Need kindlustavad teile, et olete investeerinud teiste heaolust hooliva tarnija toodetesse ning toodetesse, mis aitavad teil vähendada rangetele keskkonnastandarditele vastavate tehniliste omadustega teie süsiniku jalajälge.

 • Meie elutsükli hindamise süsteemi ja keskkonnasäästlikku kujundust kasutatakse kõigis protsessides alates toormaterjali hankimisest kuni jäätmekäitluseni.

  Oleme välja töötanud programmi, mis on tarbijatele pidevalt toeks nende võitluses kliimamuutuste vastu. Õigupoolest oleme sektoris esirinnas selles osas, mis puudutab meie toodetele uute keskkonnasäästlike disainilahenduste ja tootmisprotsesside kohaldamist. Vastutame kogu toote teekonna eest, alates energiatõhusast disainist kuni kasutaushõlpsate seadmete ja taaskasutusvõteteni.

  Võtsime olelusringi hindamise meie laserprinterite disainimisprotsessis esmakordselt kasutusele 1999. aastal. Olelusringi hindamine võimaldab meil analüüsida meie toodete keskkonnamõju igas etapis, alates nende väljatöötamisest, kasutamisest ja transportimisest kuni kasutusest kõrvaldamise ja ümbertöötlemiseni. Olelusringi hindamine kinnitab meie klientidele veel kord, et oleme oma printeritele planeerinud keskkonnateadliku teekonna nende disainiprotsessi algusest kuni lõpuni.

  Omadused ja eelised

  NO-NOIS™-i tehnoloogia Oma toodete juures seame alati esikohale klientide meelerahu. Meie NO-NOIS™-i tehnoloogia tagab töökohas väiksema mürasaaste.

  Töökindlad ja tõhusad tooted Oleme omale eesmärgiks võtnud vähendada meie toodete võimalikku üleliigset energiatarvet ja keskkonna koormamist. Püüame toote kavandamisetapi algusest peale järgida asjakohaseid keskkonnahoidlikkust käsitlevaid standardeid, sealhulgas standardeid USA Energy Star, Hiina Energy Mark ja Korea Energy Mark. Selle tulemusena vähendavad meie printerid paberikulu ning pikendavad tooneri kasutusaega. Nad tagavad usaldusväärse riistvara baasi, mis pikendab toote kasutusiga ja vähendab infotehnoloogiaga seotud kapitalikulusid. Samsungi 2006. aastal esitletud energiasäästlik ooterežiim vähendab värvilaserprinterite energiakulu alla 8 Wh ja monolaserprinterite energiakulu alla 3 Wh.

  Ressursside säästmine Kompaktsed ja vähe kaaluvad tooted kasutavad vähem ressursse, nii tootmisetapis kui ka pärast kasutuselt kõrvaldamist ümbertöötlemisel. Veel on tootedisaini olulisteks omadusteks suur energiatõhusus ja tootmises rakendatud usaldusväärsusstandardid, mis pikendavad toote kasutusiga ja vähendavad aja jooksul IT-valdkonna kulusid.

  Ooterežiimis süsteemi väiksem energiatarve Oleme Samsungis välja töötanud innovatiivse tehnoloogia, mis vähendab ooterežiimis süsteemi energiatarvet. Kui muudele printeritele on vaja 3–10 W sisendvoolu, siis Samsungi SMPS sisendvool on väiksem kui 1 W. See annab teile energia säästmise eelise.

  Värvilise tausta eemaldamine Samsungi värvilise tausta eemaldamise funktsioon vähendab pildilt soovimatute taustavärvide eemaldamise teel tooneri kulumist. Kui originaalpildil on värviline taust, tuvastab funktsioon selle enne printimist ning eemaldab värvid taustalt. See funktsioon võimaldab teil sätteid kohandada soovitud tulemuse järgi ning aitab teha puhtamaid koopiaid, säästes samal ajal nii aega kui ka toonerit.

  Suure võimsusega skanner Oleme välja töötanud LED-skanneri mooduli, mis soojeneb üles vähem kui ühe sekundiga ning on suurema lahutusvõimega kui olemasolevad CCFL- või Xe-lambiga varustatud seadmed. Lisaks on see elavhõbedavaba. Tänu seadme disainilahendusele, mis võimaldab valgusallikat uue tehnoloogia kasutuselevõtmisel muuta, saame kergesti seadme varustusse kuuluvad lambid LED-mooduli vastu välja vahetada.

  AnyWeb Print utiliit Samsungi AnyWeb Print lahendus võimaldab teil kergesti igasugust veebisisu kärpida ja printida. Samuti aitab see teil kogutavat sisu parandada ja salvestada. Samsungi AnyWeb Print utiliidiga saate printida just teile vajaliku veebisisu, säästes seega toonerit ja paberit.

  2012 BLI BUYERS LAB

  Mugava ökodraiveriga saate enne printimist kuvada oma dokumendi täpse eelvaate. Muutke vajaduse ja eelarve järgi värvide intensiivsust ja muid sätteid ning eemaldage ebavajalik tekst, pildid või muud elemendid. Vähendage asjatut väljatrükki ja säästke printimiskulusid.

 • Samsungi protsessides kasutatakse keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid ja rajatisi. Keskkonnamõju on minimaalne.

  2004. aastal töötasime välja ökodisaini süsteemi, et tõhusamalt hinnata ja parandada meie toodete keskkonnastandarditele vastavust. Selle süsteemiga on iga kategooria jaoks tootearenduse algetapist peale ette nähtud teatud sihtnäitajad. Nende kohta viiakse läbi järelhinnang, mis tagab, et vajaduse korral viiakse sisse parandused.

  Lisaks sellele, et ökodisaini süsteem tõstab toote keskkonnakvaliteeti, annab see huvirühmadele ka kergesti jälgitavalt teavet toote keskkonnahoidlike omaduste kohta. Süsteem on seotud meie kvaliteedi sertifitseerimissüsteemiga ning võimaldab keskkonnateguritel mõjutada toote kvaliteediga seotud otsuseid.

  Omadused ja eelised

  Ohtlike jäätmete käitlemine Kuna meie arengukavas on tähtsaimal kohal keskkonnaprobleemid, oleme valinud toota kõik printeri tarvikud ohutult ja keskkonnasõbralikult, kooskõlas rahvusvaheliste sertifitseerimisstandarditega. Selleks et paremini kaitsta nii meie kliente kui ka keskkonda, vastavad Samsungi tarned ohtlike ainete kasutamise piiramise eeskirjadele, mis käsitlevad elektri- ja elektroonikaseadmetes leiduvate teatud ohtlike ainete kasutamise piiramist. Need meetmed aitavad tagada, et te ei puutu meie tooteid kasutades kokku ohtlike ainetega ning et toodete kasutusest kõrvaldamisel ei satu ohtlikud ained keskkonda.

  Tagasivõtmise ja ümbertöötlemise programm Kõik meie tooted vastavad ELi elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete 2003. aasta direktiivi nõuetele, mille eesmärk on vähendada elektri- ja elektroonikaseadmete tekitatavaid jäätmeid. Püüame oma toodetes alati kasutada plastmassi, mis aitab meil kinni pidada ISO 11469 ja ISO 1043 standarditest. Tagame, et kogu laserprinteri koostis kasutatud 3500 osast on 15% toodetud taaskasutusse võetud materjalist.

  Tegevus Ökodisaini süsteem võimaldab meil välja töötada veelgi keskkonnasõbralikumaid tooteid. Lisaks viime alati läbi olelusringi hinnangu, et analüüsida toote keskkonnahoidlikkuse seisukohast nõrku kohti selle kujundamisetapis.

  Käivitasime oma Eco-Partneri programmi 2004. aastal, et aidata koostööpartneritel luua keskkonnajuhtimissüsteemid, mis oleksid abiks kõikides osades ja toorainetes ohtlike ainete sisalduse kontrollimisel.

  Pakume Eco-Partner koostööpartneritele toote testimise ning koolitus- ja konsultatsiooniteenust, et nad saaksid omale sertifikaadi, mis tõendab, et nad on rakendanud osade ja toorainete hankimise ja tootmise kontrollimiseks piisavaid protseduure ja süsteeme.

 • Meie eesmärk on tagada saastevaba töökeskkond. Valmistame ohutuid tooteid.

  Oleme täielikult pühendunud turvaliste, saastevabade ja keskkonnateadlike töökohtade loomisele. Rakendame täielikult rohelist lähenemisviisi alates tulekahjude ennetamise ja tervishoiu- ja ohutusalastest koolitustest ning lõpetades pideva saastekontrolli ja saaste tekke vältimisega, ning seda nii oma toodete väljatöötamisel, kujundamisel, tootmisel, transpordis kui ka lõpuks kasutusest kõrvaldamisel.

  See võetud kohustus tagab, et meie ja meie koostööpartnerite töökohad vastavad rangeimatele olemasolevatele keskkonnastandarditele.

  Kvalifitseeritud sertimine

  ISO 9001 See kogu maailmas tunnustatud rohelise kvaliteedikontrolli standard parandab tõhusust, millega kaasneb väiksem jäätmekogus ja suurem tootlus ning parem teenus meie klientide jaoks.

  ISO 14001 See tähendab kohustust jälgida ja vähendada meie mõju keskkonnale. Selle ülemaailmse standardi saavutamisega oleme vastu võtnud süstemaatilise lähenemisviisi meie äritegevuse keskkonnamõju kontrollimise suhtes. Oleme õppinud, kuidas energiat tõhusamalt kasutada, ning avastanud, kuidas vähendada jäätmete teket ja neid tõhusamalt kõrvaldada. Avatud ärikultuur võimaldab meil need keskkonnaalased õppetunnid oma klientidele edasi anda.

  OHSAS 18001 Töötervise ja -ohutuse juhtimissüsteemi rakendatakse kogu me ettevõttes. Need kolm standardit näitavad täielikku pühendumist kvaliteedile, keskkonnateadlikkusele ning tervisele ja ohutusele kõikides tootmisprotessides. Need kindlustavad teile, et olete investeerinud teiste heaolust hooliva tarnija toodetesse ning toodetesse, mis aitavad teil vähendada rangetele keskkonnastandarditele vastavate tehniliste omadustega teie süsiniku jalajälge.