Miks valida Samsung?

Oleme pühendunud sellele, et saavutada meie äriklientide täielik rahulolu.
Tõestatud kvaliteediga ja auhindu pälvinud toodetes on ühendatud juhtivad ärilahendused, et pakkuda klientide keerulistele probleemidele lihtsaid vastuseid.

 • Miks otsustada Samsungi printerite kasuks?

  Võttes arvesse meie ülemaailmse organisatsiooni üha laienevat auhindu pälvivat tootevalikut ja kindlat pühendumist keskkonnahoidlikule tegevusele, ei tohiks tulla üllatusena, et oleme A4 mono- ja värvilaserprinterite tootmises maailmas teisel kohal. Meie tihedas konkurentsis püsiv tootevalik vastab kõigile mono-, värvi-, ühe- ja mitmefunktsiooniliste laserprinterite ärikliendi vajadustele. Eriti piiratud oli juurdepääs A3 koopiamasinate turule, kuna vaid üksikud tootjad olid suutelised arendama, tootma ja müüma klientidele üle kogu maailma. Tänaseks on Samsung oma originaaltehnoloogiaga A3 koopiamasinate sektoris ühinenud ning tugevdab oma tehnoloogiaalast juhtrolli.

  Muljetavaldavad investeeringud teadus- ja arendustegevusse ning tootevalikus kasutajasõbraliku tehnoloogia arendamise esmatähtsale kohale seadmine on andnud meile tootearendamises ja teenuse kvaliteedis selge edu. See annab meile innovatsiooni suhtes eelise, kuna meie esmaklassiline tootedisain ja funktsioonivõime koos kvaliteetseimate teenuste, lahenduste ja tarnetega tagavad, et meie klientidele pakutakse alati täispaketti.

  Meie eesmärk Samsungis on anda teile kindlustunne, et saaksite edukalt tegeleda oma äriga. Kuna printimine jääb alati mis tahes organisatsiooni üheks põhiinvesteeringutest, läheneme asjale terviklikult, tehes kindlaks, et te tunnete meie toodete ja teenuste puhul meie täielikku tuge.

  Garanteeritud suurepärased tööomadused

  Garanteeritud suurepärased tööomadused

  Tarnime enamat kui lihtsalt toote. Tarnime usaldusväärseid ja ühilduvaid seadmeid, mis vastavad erinevates sektorites kehtivatele rangetele ja üha ulatuslikumatele ohutusnõuetele.

  Garanteeritud majanduslik tasuvus

  Garanteeritud majanduslik tasuvus

  Teile taskukohaste toodete pakkumine on kõigest algus. Meie eesmärk on anda erinevate vahendite abil selge ülevaade teie kuludest ning soovitada, kuidas neid vähendada. Lisaks teie rahaliste ressursside arukale haldamisele kindlustame ka, et toote tõhusus ja suur majanduslik tulemuslikkus on tagatud juba algusest peale.

  Garanteeritud lihtne seadmehaldus

  Garanteeritud lihtne seadmehaldus

  Pakume kasutajasõbralikke toote funktsioone ja lihtsaid kasutajaliideseid, et kasutajad saaksid meie toodetest maksimaalset kasu. Mitmekülgsed liidesed nagu Samsungi universaalne prindidraiver või SyncThru tehnoloogia annavad täiendava kindlustunde ja suurema tootluse.

  Garanteeritud individuaalne lahendus

  Garanteeritud individuaalne lahendus

  Meie mitmetasandiline lähenemisviis, mida rakendame teie nõudmiste täitmisel, tagab, et pakume teile täislahenduse. Valitud hulga kolmandate teenuseosutajate kaasabil, kes kasutavad meie avatud, võimsat ja paindlikku platvormi teie erilistele ärivajadustele ideaalselt vastava tehnoloogia arendamiseks, tarnime teile sobiva lahenduse organisatsiooni eritingimustest sõltumata.

  Garanteeritud tõhus teenindus

  Garanteeritud tõhus teenindus

  Pakume kiireid ja personaalseid lahendusi kõikidele teie ebatüüpilistele teenindusnõudmistele. Tänu majasisesele tootmismeeskonnale saame klientide järelepärimisi suunata otse tagasi oma teadus- ja arendustöö osakonda, mis tagab, et rahuldav vastus jõuab teieni esimesel võimalusel. Kui vastus on käes ja toimib, võime pakkuda paindlikke teeninduskokkuleppeid, mis hõlmavad veelgi rohkemat kui meie kõrgesti hinnatud standardne tugiteenuse leping.

 • Miks otsustada Samsungi tarvikute kasuks?

  Usume, et Samsung suudab teile pakkuda kõige mitmekesisemat valikut. Saavutatud tase leiab tõendust meie usaldusväärsete Samsungi tarvikute rikkalikus valikus. Suuremahuliste ja standardse tootlusega või ekstraklassi kassettide valikuvõimalused näitavad, et suudame oma pakkumisega täita peaaegu kõik teie ettevõtte vajadused.

  • Garanteeritud suurepärased tööomadused
  • Garanteeritud majanduslik tasuvus
  • Garanteeritud lihtne seadmehaldus

  Samsungi tarvikud tagavad täiusliku dokumenditootluse.On teada-tuntud fakt, et kui kasutate meie usaldusväärseid Samsungi tarvikuid, suurendate sellega oluliselt oma printerite funktsioonivõimet ja tõhusust. Samsungi tarvikud on katsetingimustes 100% töökindlad ning pakuvad kuni 32% suuremat tööviljakust kui järeletoodetud kassetid. Defektsed kassetid võivad tihti kahjustada printereid, mille tulemusena seadme töö aeglustub ja/või tootlus väheneb. Hiljuti läbi viidud testid näitasid, et Samsungi originaalkassetid on 100% töökindlad, samas kui 41% testi läbinud järeletoodetud kassettidest ei vastanud ettenähtud töötulemustele. Samsungi tarvikud tagavad, et teie printer on kaitstud ja et see töötab tõhusalt pikemat aega.

  Samsungi printerikassetid on disainitud selliselt, et nende töönäitajad vastaksid eriti kõrgetele standarditele.Tooneri põletusüksuse optimaalsed omadused tagavad võrreldes vähem tuntud firmamärkidega vastupidavama ja kaua kestva printimistulemuse. Tulemuseks on erksad värvid lehel ja printerikassett, mis vastab teie töökeskkonna konkreetsetele nõudmistele. Mis puudutab teie tarvikutele tehtavate investeeringute haldamist, siis saame seda hõlbustada oma automaatse tarvikute jälgimise funktsiooniga. See annab teile teavet selle kohta, kui teie tarvikud hakkavad tühjenema ning tooner vajab täitmist. Tooneri kasutusnäit ja eelnevad hoiatusmärguanded tagavad, et teie printer ei saa kunagi tühjaks.

  Kuidas toimida, kui teil on vaja oma vana toonerikassett kasutusest kõrvaldada?1996. aasta mais loodi Samsungi rohelise juhtimise tegevuskava raames Samsungi taaskasutuskeskus. Keskkonnahoidliku jäätmete kõrvaldamise tagamiseks läbivad kõik Samsungi printeritel kasutatud ja kokku kogutud toonerikassetid 100%-liselt materjali ümbertöötlemise protsessi. Samsungi tagasivõtmise ja ümbertöötlemise programmi (STAR) raames on organiseeritud tasuta toonerikassettide kokkukogumine, mis hõlbustab nende kasutusest kõrvaldamist ja aitab teil anda oma panuse keskkonna säästmisse.

  • · Kaitske end võltsitud toonerikassettide eest.
  • · Tõde tarvikute kohta.
  • · Millise eelise annab originaalkaupade tootja kasutamine?
 • Miks otsustada Samsungi lahenduste kasuks?

  Meie innovatiivsed esmaklassilised tooted annavad tugeva aluse meie kvaliteetsetele printerilahendustele. Antud valdkonnas kogutud kogemused annavad meile selge arusaama klientide lahendamist vajavatest probleemidest, millest olgu nimetatud iseäranis järgmised.

  Garanteeritud individuaalne lahendus

  Kulude vähendamine Teie kulude kontrolli alla saamine on esimene etapp printimiskulude vähendamisel.

  Kasutaja tööviljakuse suurendamine Me töötame välja võimsaid seadmeid, mida on lihtne kasutada ning mille puhul kasutaja kogemustele on toeks arukad lahendused.

  Suurem konkurentsieelis Aitame teil luua printimiskeskkonna, mis vastab täpselt teie ettevõtte vajadustele.

  Nõuetele vastavus Hinnangu järgi mõjutavad dokumentide haldamist ja säilitamist Ühendkuningriigi enam kui 70 õigusakti.

  Turvalisus Ettevõtetel peavad olema kindlad dokumentide haldamise süsteemid ning nad peavad olema teadlikud sellest, kuidas tundliku äriteabe töötlemisega seotud turvalisuse riske oma seadmete ja süsteemide abil juhtida.

  Meie lahenduste strateegia põhieesmärgid on otseselt suunatud sellele, et rahuldada teie vajadused. Keskendume kolmele peamisele valdkonnale.

  Garanteeritud tõhus teenindus

  Dokumentide jagamine

  Dokumentide jagamise lahendused aitavad dokumentide trükitud koopiatel sisalduvat teavet integreerida, arhiveerida, organiseerida, hallata ja otsida. Oma dokumentidega seotud toiminguid saate edukalt lihtsustada ja siduda mitmekülgsete lahenduste, näiteks Samsungi SmarThru töövoo abil. See parandab märkimisväärselt büroo dokumentide trükitud koopiate vastuvõtmist ja digitaalsel kujul organiseerimist, et tagada nende turvaline edastamine järgmiseks äritegevuse etapiks. Lisaks on koopiad võimalik paigutada mugavasse arhiivi, kust neid saab vajaduse korral kergesti otsida.

  toonerikassett – dokumendiväljastus

  Seadmehaldus

  Kaasaegse büroo printimiskeskkond hõlmab keerulist printimise, skannimise, kopeerimise ja faksimise seadmete võrgustikku. Selleks et teie IT-meeskond saaks keskenduda lisandväärtust toovate teenuste osutamisele, on tähtis, et meeskonnal oleksid lihtsad administreerimisvahendid, millega seda keerukat printimise taristut hallata. Samsungi kergesti installitava ja hallatava SyncThru™ Admin abil saate kontrolli nii Samsungi kui ka teiste firmade võrguühendusega ning ühe- ja mitmefunktsiooniliste printimisseadmete üle. See on oma ala juhtiv võrgu haldamise tarkvara, mis tagab suurema tõhususe ja tootluse, võimaldades IT-juhtidel, klienditoel ja kasutajatel kaugjuhtimise teel juhtida ja jälgida paljusid printimisseadmeid korraga ning läbi viia nende diagnostikat.

  toonerikassett

  Meie tööde üle arvepidamise funktsioon on välja töötatud selleks, et anda teie halduritele põhjalikumat teavet kõikide kasutajate mis tahes seadmega tehtud printimise, skannimise, kopeerimise ja faksimise kohta. See võimaldab teil luua oma ettevõttes üksikute töötajate või töörühmade jaoks printimiskontod ning tagada kasutaja, seadme ja töötulemuste jälgimine ja vastavate andmete kogumine etteantud aja jooksul. Erinevate internetiühenduste puhul saavad IT-haldurid juhtida ja kontrollida printimist, seades lehekülgedele piirangud või piirates teatud funktsioonidele juurdepääsu parooliga. Suurtele ettevõtetele pakume printimise jälgimiseks CounThru Enterprise programmi ning lahendust, mis võimaldab meie edasimüügipartneritel seda teha nende klientide eest.

  toonerikassett

  Printimise juhtimine

  Kui kasutate printimiseks võrguühendusega seadet, võivad sellega kaasneda turvariskid, sest võrguühendus võimaldab teatud rikkumisi, nagu volituseta juurdepääs, seadmetes salvestatud teabe kasutamine ja võrgu kuritarvitamine. Aitame nende ohtudega toime tulla ühiste kriteeriumide sertifikaadile vastavate tõhustatud turvalisusega toodete abil. Turvalisuse hindamise ühiste kriteeriumide sertifikaat on IT-teenuste kõrgeima taseme turvalisuse sertifikaat, mille on võrdlusalusena kehtiva turvastandardina vastu võtnud mitmed valitsused ja sõjalised organisatsioonid. Meie ühiste kriteeriumide tegevuskava ja üldise turvalisuse käsitluse aluseks on pidev üha arukamate seadmete arendamine, et täita teie turvalisuse vajadused. Meie eesmärk on tagada, et kõik me tulevased seadmed saaksid ühiste kriteeriumide sertifikaadi.

 • Miks otsustada Samsungi teeninduse kasuks?

  Samsungi teenindusportfellist leiab kiiresti mittestandardsetele nõudmistele vastuse ja konkreetsetele vajadustele vastava toe.

  Garanteeritud tõhus teenindus

  Pakume kõikidele oma klientidele kiiret ja paindlikku kohandamisteenust.

  Paljude meie konkurentide jaoks ei ole eelnev vastutulelik teenindus esmatähtis, kui tegeldakse ebapiisava tootlusega printimise taristuga. Samsungis on kesksel kohal meie ärieetika. Võtame oma tegevuse aluseks vajaduse mõista teie nõudmisi, et pakkuda teile enne rakendamisetappi välja parim võimalik lahendus. Mida hoolikamalt ja põhjalikumalt teie vajadustele vastavat personaalset lahendust kavandatakse, seda rohkem te sellest hiljem töö käigus saate.

  Garanteeritud suurepärased tööomadused

  Oma äärmiselt hästi rahastatud teadus- ja arendustöö osakonna ja majasisese tootmismeeskonna abil pakume kõikidele klientidele kiiret ja paindlikku kohandamisteenust. See tähendab, et keskendume sellele, kuidas teie investeeringud Samsungi printeritesse tooksid teile maksimaalset kasu. Võttes arvesse teie erivajadusi, pakume personaliseeritud tarkvara või muudatustega riistvara. Tulemuseks on sujuvaim üleminek teie olemasolevalt taristult Samsungi seadmetele ning maksimaalne töövõime ja tootlus juba esimesest päevast peale.

  Kui teie Samsungi printimise taristu on juba üles seatud ja töökorras, soovite loomulikult saada kindlustunnet, et võtame omale kohustuse seda sellisena hoidagi. Pakume kõigile oma äriklientidele standardteenust, mis hõlmab igasugust teenindust alates kõnekeskuse toest ning lõpetades võimalusega valida erineval tasemel tugiteenuste vahel. Üle kogu maailma 43 riigis asuvate ärikliendi abiliinide ja meie järgmisel tööpäeval kohapealse abi teenusega võite olla kindel, et suudame teie teenindusvajadused täita.

  Garanteeritud majanduslik tasuvus

  Juhul kui meie kõnekeskus või võrguteenindus ei suuda teie probleemile lahendust leida, pakume teile kvaliteetset majasisest teenindust.

  Meil on palju spetsiifiliste vajadustega kliente.Neil juhtudel oleme nende jaoks välja töötanud personaalse abiteenuse. Siia hulka võivad kuuluda näiteks ainult osadele kehtiv garantii, pikemad teenindusintervallid või teenindustüübi muutmine, nt seadme parandamiseks äraviimise asemel kohapealne remont. Olgu teie nõudmised millised tahes, oleme veendunud, et meie laiaulatuslikust ja paindlikust teenindusest leiate omale sobiva toe.