Mine edasi sisu juurde

Mine edasi kättesaadava abi jaotisse

Miks valida Samsung?

Oleme pühendunud sellele, et saavutada meie äriklientide täielik rahulolu.
Tõestatud kvaliteediga ja auhindu pälvinud toodetes on ühendatud juhtivad ärilahendused, et pakkuda klientide keerulistele probleemidele lihtsaid vastuseid.

Miks otsustada Samsungi lahenduste kasuks?

Meie innovatiivsed esmaklassilised tooted annavad tugeva aluse meie kvaliteetsetele printerilahendustele. Antud valdkonnas kogutud kogemused annavad meile selge arusaama klientide lahendamist vajavatest probleemidest, millest olgu nimetatud iseäranis järgmised.

  • Kulude vähendamine Teie kulude kontrolli alla saamine on esimene etapp printimiskulude vähendamisel.
  • Kasutaja tööviljakuse suurendamine Me töötame välja võimsaid seadmeid, mida on lihtne kasutada ning mille puhul kasutaja kogemustele on toeks arukad lahendused.
  • Suurem konkurentsieelis Aitame teil luua printimiskeskkonna, mis vastab täpselt teie ettevõtte vajadustele.
  • Nõuetele vastavus Hinnangu järgi mõjutavad dokumentide haldamist ja säilitamist Ühendkuningriigi enam kui 70 õigusakti.
  • Turvalisus Ettevõtetel peavad olema kindlad dokumentide haldamise süsteemid ning nad peavad olema teadlikud sellest, kuidas tundliku äriteabe töötlemisega seotud turvalisuse riske oma seadmete ja süsteemide abil juhtida.
Meie lahenduste strateegia põhieesmärgid on otseselt suunatud sellele, et rahuldada teie vajadused. Keskendume kolmele peamisele valdkonnale.

Dokumentide jagamine

Dokumentide jagamise lahendused aitavad dokumentide trükitud koopiatel sisalduvat teavet integreerida, arhiveerida, organiseerida, hallata ja otsida. Oma dokumentidega seotud toiminguid saate edukalt lihtsustada ja siduda mitmekülgsete lahenduste, näiteks Samsungi SmarThru töövoo abil. See parandab märkimisväärselt büroo dokumentide trükitud koopiate vastuvõtmist ja digitaalsel kujul organiseerimist, et tagada nende turvaline edastamine järgmiseks äritegevuse etapiks. Lisaks on koopiad võimalik paigutada mugavasse arhiivi, kust neid saab vajaduse korral kergesti otsida.

Seadmehaldus

Kaasaegse büroo printimiskeskkond hõlmab keerulist printimise, skannimise, kopeerimise ja faksimise seadmete võrgustikku. Selleks et teie IT-meeskond saaks keskenduda lisandväärtust toovate teenuste osutamisele, on tähtis, et meeskonnal oleksid lihtsad administreerimisvahendid, millega seda keerukat printimise taristut hallata. Samsungi kergesti installitava ja hallatava SyncThru™ Admin abil saate kontrolli nii Samsungi kui ka teiste firmade võrguühendusega ning ühe- ja mitmefunktsiooniliste printimisseadmete üle. See on oma ala juhtiv võrgu haldamise tarkvara, mis tagab suurema tõhususe ja tootluse, võimaldades IT-juhtidel, klienditoel ja kasutajatel kaugjuhtimise teel juhtida ja jälgida paljusid printimisseadmeid korraga ning läbi viia nende diagnostikat.

Meie tööde üle arvepidamise funktsioon on välja töötatud selleks, et anda teie halduritele põhjalikumat teavet kõikide kasutajate mis tahes seadmega tehtud printimise, skannimise, kopeerimise ja faksimise kohta. See võimaldab teil luua oma ettevõttes üksikute töötajate või töörühmade jaoks printimiskontod ning tagada kasutaja, seadme ja töötulemuste jälgimine ja vastavate andmete kogumine etteantud aja jooksul. Erinevate internetiühenduste puhul saavad IT-haldurid juhtida ja kontrollida printimist, seades lehekülgedele piirangud või piirates teatud funktsioonidele juurdepääsu parooliga. Suurtele ettevõtetele pakume printimise jälgimiseks CounThru Enterprise programmi ning lahendust, mis võimaldab meie edasimüügipartneritel seda teha nende klientide eest.

Printimise juhtimine

Kui kasutate printimiseks võrguühendusega seadet, võivad sellega kaasneda turvariskid, sest võrguühendus võimaldab teatud rikkumisi, nagu volituseta juurdepääs, seadmetes salvestatud teabe kasutamine ja võrgu kuritarvitamine. Aitame nende ohtudega toime tulla ühiste kriteeriumide sertifikaadile vastavate tõhustatud turvalisusega toodete abil. Turvalisuse hindamise ühiste kriteeriumide sertifikaat on IT-teenuste kõrgeima taseme turvalisuse sertifikaat, mille on võrdlusalusena kehtiva turvastandardina vastu võtnud mitmed valitsused ja sõjalised organisatsioonid. Meie ühiste kriteeriumide tegevuskava ja üldise turvalisuse käsitluse aluseks on pidev üha arukamate seadmete arendamine, et täita teie turvalisuse vajadused. Meie eesmärk on tagada, et kõik me tulevased seadmed saaksid ühiste kriteeriumide sertifikaadi.