/

RD160PHXEA (EHS TDM, Gen2, välisseade, 1Ø, 16,0 kW)

RD160PHXEA

RD160PHXEA (EHS TDM, Gen2, välisseade, 1Ø, 16,0 kW) EHS Time Division Multi (TDM) on paindlik süsteem ettevõtetele, toetades nii õhk-õhk kui ka õhk-vesi kütet ja jahutust. Selle nutikas töö vaheldub nende kahe valiku vahel ja võimaldab ühel välisseadmel töötada mõlemas funktsioonis. Tänu soodsamale tootele ning vähem ruumi vajavale väiksemale sisseseadele on see suurepärane sisekliimalahendus, mis toimib tõhusalt ja väikeste kuludega igal aastaajal.

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

RD160PHXEA (EHS TDM, Gen2, välisseade, 1Ø, 16,0 kW)

Funktsioonid

 • Seade EHS Time Division Multi (TDM); vaheldab sõltuvalt välistemperatuurist automaatselt kahte erinevat süsteemi, tagades alati kõige tõhusama seadistuse

Täiuslik kõik-ühes-süsteem

Perfect All-in-One System
Uuenduslik EHS TDMi süsteem võimaldab ühel välisseadmel täita kahte funktsiooni. Nutikas juhtimine vaheldub õhk-vesi ja õhk-õhk vahel siis, kui see on vajalik. Ja kuna paigaldada on vaja ainult üks seade, säästate paigalduskuludelt ja ka ruumi kasutamine on efektiivsem.

Kiire kütmine tänu TDMi tehnoloogiale

Quick Heating by TDM Technology
TDMi tehnoloogia pakub kasutajatele kiiremat, paindlikumat ja kahepoolset temperatuurikontrolli. See uuenduslik lahendus kiirendab protsessi, sest toodab ruumide kiiremaks soojendamiseks kuuma õhku, toetades seeläbi põrandakütte talitlust. EHS TDM võimaldab teil nautida ideaalselt mugavaid tingimusi oma kodus.
Integrated Heating and Cooling System at a Lower Cost

Integreeritud kütte- ja jahutussüsteem väiksema hinnaga

EHS TDM võib toota vett ja õhku, mida soojendab või jahutab üksainus välisseade. Õhk-õhk süsteem saavutab kiiresti püsiva temperatuuri, samas kui õhk-vesi süsteem suunab kuuma vee radiaatoritesse, põrandaküttesse ja majapidamise veevarustussüsteemi. See kulutõhus ja keskkonnasäästlik tehnoloogia on koondatud ühte välisseadmesse, tänu millele sobib see ideaalselt piiratud ruumiga kohtadesse.

TEHNILINE TEAVE

Mõõdud:RD160PHXEA

Funktsioonid

 • Tüüp

  EHS TDM

Toide (siseseade) [Φ, #, V, Hz]

 • Toide (siseseade) [Φ, #, V, Hz]

  1 / 220 - 240 V / 50 Hz

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Voolusisend (nominaalne)

 • Jahutamisel 1)

  20,5 A

 • Kütmisel 2)

  17,4 A

Energiatõhusus

 • EER (nimijahutamine)

  3,37

 • COP (nimikütmine)

  4,05

Mahutuvus

 • Jahutamine [kW]

  15,6 kW

 • Kütmine [kW]

  15,9 kW

Toitesisend (nominaalne)

 • Jahutamisel 1)

  4,63 kW

 • Kütmisel 2)

  3,93 kW

Jahutusaine

 • Tüüp

  R410A (fluoritud gaas, GWP = 2,088) 6,89 tCO2e

 • Tehases täidetud (kg)

  3,3 kg

Heli

 • Helirõhk

  53 dBA

Välismõõdud (siseseade)

 • Netokaal (kg)

  108 kg

 • Netomõõtmed (L x K x S) (mm)

  932 x 1128 x 375 mm

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING