/

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recyclemore.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

MLT-D101S

Funktsioonid

 • Kindlustage stabiilselt hea prindikvaliteet ja -jõudlus
 • Lihtne hooldus ja käitlemine tänu suurepärasele ehitusele
 • Nautige tänu tehnoloogiale NO-NOIS vaiksemat printimist
 • Säilitage varusid automaatse jälgimissüsteemi abil

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon
  Samsungi laserprinterite tarvikud on loodud maksimeerima seadme jõudlust. Pidevalt arenevad ja täiustuvad Samsungi tarvikud pakuvad parimat jõudlust, töökindlust ning kõrgema klassi prindikvaliteeti.

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus
  ML-2164, ML-2164W, SCX-3400, SCX-3405
 • Leheküljetootlus
  Keskmiselt 1500 standardlehekülge.

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

EAN/UPC

 • Toote EAN-kood
  Ei
 • Hulgipakendi EAN-kood
  Ei
 • Toote UPC-kood
  Ei
 • Hulgipakendi UPC-kood
  Ei

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)
  326 x 158 x 108 mm
 • Toote karbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))
  725 g
 • Kasseti mass (ainult kassett)
  553 g
 • Toote karbi mass (ainult karp)
  148 g
 • Toote karbi pehmenduse mass
  24 g
 • Toote muude pakendusmaterjalide (nt kilekott) mass
  Ei

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)
  338 x 331 x 243 mm
 • Toodete arv hulgikarbis
  4 ea
 • Hulgikarbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))
  3377 g
 • Hulgikarbi mass (ainult karp)
  470 g
 • Hulgikarbi pehmenduse mass
  Ei
 • Hulgikarbi muude pakendusmaterjalide (nt kilekott) mass
  Ei

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus
  1014 x 993 x 120 mm
 • Kaubaaluste arv konteineris (20-jalane/40-jalane konteiner)
  20-jalane (3 x 3 x 8 kihti = 72 kaubaalusel) / 40-jalane (3 x 3 x 8 kihti = 72 kaubaalusel) / 40-jalane kõrge (3 x 3 x 9 kihti = 81 kaubaalusel)
 • Hulgikarpide arv kaubaalusel (20-jalane/40-jalane konteiner)
  20-jalane (72 x 10 = 720 hulgikarpi) / 40-jalane (72 x 22 = 1584 hulgikarpi) / 40-jalane kõrge (81 x 22 = 1782 hulgikarpi)
 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING