/

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

SCX-4100D3

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Samsungi printerikassett SCX-4100D3 pakub väga head prindikvaliteeti, ühtlast prinditulemust, hõlpsalt kasutatavat ehitust ja suurt leheküljetootlust, mis parandab töövoogu ning lisab väärtust. See printerikassett koos Samsungi printeriga on loodud andma selget, teravat ja professionaalse kvaliteediga tulemust. Tooneri ja kasseti uuenduslik konstruktsioon muudab nende kasutamise ning hooldamise usaldusväärseks ja hõlpsaks.

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  SCX-4100

 • Leheküljetootlus

  Keskmiselt 3000 standardlehekülge
  Nimetatud kasseti tootlus vastab standardile ISO / IEC 19752.

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  332 x 202 x 124 mm

 • Toote karbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  1000

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  700

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  418,5 x 343,5 x 269 mm

 • Toodete arv hulgikarbis

  4

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus

  20-jalane konteiner: 2016
  40-jalane konteiner: 4368

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING