/

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

CLP-500D5Y

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Samsungi värviline laserprinterikassett pakub suurepärast prindikvaliteeti ja töökindlust, võimaldades taskukohast ning professionaalse kvaliteediga värvilist printimist; samuti on sel uus täiustatud tooner, hõlpsalt kasutatavad funktsioonid ja nutikas tehnoloogia. Lisaks vähendab kõrge jõudlusega tooner kulu.

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  CLP-500 / 500N, CLP-550 / 550N

 • Leheküljetootlus

  Keskmiselt 5000, 5% katvusega

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  359 x 250 x 100 mm

 • Toote karbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  1500

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  1100

 • Toote karbi mass (ainult karp)

  400

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus

  3 x 3 x 5 kihti = 45 KAUBAALUSEL

 • Hulgikarpide arv kaubaalusel (20-jalane/40-jalane konteiner)

  12 x 20 kaubaalust x 8 EA = 1920 EA

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING