/

CLP-F650A kuumuti (50 000 lehekülge)

CLP-F650A

CLP-F650A kuumuti (50 000 lehekülge)  

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

CLP-F650A kuumuti (50 000 lehekülge)

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Samsungi kuumuti on usaldusväärne ja hea hinnaga kulukaup. Sel on võrreldes konkureerivate toodetega pikem eluiga.

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  CLP-650, CLP-650N

 • Leheküljetootlus

  50000 lehekülge. Tootlus võib erineda olenevalt lehekülje keskmisest katvusest.

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  372 x 224 x 175 mm

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  1680

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  447 x 390 x 375 mm

 • Toodete arv hulgikarbis

  20-jalane konteiner, kaubaaluseta laadung: 1800 EA (450 hulgikarpi); 40-jalane konteiner, kaubaaluseta laadung: 3600 EA (900 hulgikarpi)

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus

  20-jalane konteiner, kaubaaluseta laadung: 1800 EA (450 hulgikarpi); 40-jalane konteiner, kaubaaluseta laadung: 3600 EA (900 hulgikarpi)

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING