/

P300C multikomplekt (mustvalgelt:
2000 / värviliselt: 1000 lehekülge)

CLP-P300C

P300C multikomplekt (mustvalgelt: 2000 / värviliselt: 1000 lehekülge)

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

P300C multikomplekt (mustvalgelt:
2000 / värviliselt: 1000 lehekülge)

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Värviline toonerikassett (CMYK-komplekt)

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  CLP-300, CLX-3160 / 2160

 • Leheküljetootlus

  Keskmiselt 5000 standardlehekülge.

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  212 x 212 x 110 mm

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  0,328 kg

 • Toote karbi mass (ainult karp)

  0,27 kg

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  440 x 228 x 239 mm

 • Toodete arv hulgikarbis

  4 toodet

 • Hulgikarbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  3,12 kg

 • Hulgikarbi mass (ainult karp)

  0,45 kg

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus

  1135 x 878 x 120 mm

 • Kaubaaluste arv konteineris (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 12 kaubaalust konteineris
  90 x 12 kaubaalust x 4 EA = 4320 EA
  40-jalane konteiner: 26 kaubaalust konteineris
  90 x 26 kaubaalust x 4 EA = 9360 EA

 • Hulgikarpide arv kaubaalusel (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 5 x 2 x 9 kihti = 90 kaubaalusel
  40-jalane konteiner: 5 x 2 x 9 kihti = 90 kaubaalusel

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING