/

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

K4092S toonerkassett,
must (1500 lehekülge)

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Samsungi värvilaserprinterite tarvikud on loodud maksimeerima seadme jõudlust. Pidevalt arenevad ja täiustuvad Samsungi tarvikud pakuvad parimat jõudlust, töökindlust ning kõrgema klassi värvilist prindikvaliteeti. Selle unikaalne disain ja täiustatud tehnoloogia pakuvad

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  CLP-310/N CLP-315/W CLX-3170FN CLX-3175/N/FN/FW

 • Leheküljetootlus

  Keskmiselt 1500 standardlehekülge

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  340 x 196 x 76 mm

 • Toote karbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  1,205 kg

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  0,565 kg

 • Toote karbi mass (ainult karp)

  Ei

 • Toote karbi pehmenduse mass

  Ei

 • Toote muude pakendusmaterjalide (nt kilekott) mass

  Ei

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  456 x 415 x 301 mm

 • Toodete arv hulgikarbis

  4 ea

 • Hulgikarbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  Ei

 • Hulgikarbi mass (ainult karp)

  Ei

 • Hulgikarbi pehmenduse mass

  Ei

 • Hulgikarbi muude pakendusmaterjalide (nt kilekott) mass

  Ei

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus

  912 x 1245 x 125 mm

 • Kaubaaluste arv konteineris (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 2 x 3 x 6 kihti = 36 kaubaalusel
  40-jalane konteiner: 2 x 3 x 6 kihti = 36 kaubaalusel
  40-jalane konteiner (K): 2 x 3 x 6 kihti = 36 kaubaalusel

 • Hulgikarpide arv kaubaalusel (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane: 36 x 10 = 360 hulgikarpi, 360 x 4 = 1440 toodet

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING