/

Akude vastutustundlik käitlemine

 • Patareisid ja akusid käsitleva Euroopa direktiivi eesmärk on minimeerida patareide ja akude mõju keskkonnale ning toetada nendes sisalduvate materjalide taaskasutusse võtmist. Ühendkuningriigis võeti patareide ja akude käitlemist käsitlevad määrused vastu 2009. aastal. Patarei- ja akujäätmete määruste eesmärk on märgatavalt suurendada kasutatud kantavate patareide ja akude kogumist ja käitlemist Ühendkuningriigis 3% pealt 2007. aastal 25% 2012. aastal ja vähemalt 45% peale 2016. aastal.

 • Patarei tähis tootel või tootepakendil näitab, et toodet ei tohi kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Tarbija vastutab patarei- või akujäätmete toimetamise eest spetsiaalsesse kogumispunkti, et need saaks anda käitlusse. Patareide ja akude kogumine ja käitlemine nende kasutuselt kõrvaldamise käigus aitab säästa loodusvarasid ning tagada nende jäätmete käitlemise viisil, mis kaitseb nii inimeste tervist kui ka keskkonda. Patareide ja akude käitluskeskuste loendi Ühendkuningriigis leiate veebisaidilt: www.recycle-more.co.uk

 • Kõik Samsungi tooted, millele kehtib patareide ja akude direktiiv, on kooskõlas Ühendkuningriigi patareide ja akude nõuetega. Kooskõlas kohalike seadustega on SAMSUNG Electronics (UK) Ltd heakskiidetud akutootjate nõuetele vastavuse kava liige. Selle kava raames kogutakse, käideldakse ja kõrvaldatakse akusid Samsungi nimel.

Kihihüpiku sulgemine

M659S toonerkassett, magenta
(20 000 lehekülge)

TEHNILINE TEAVE

Ülevaade

 • Lisaväärtusfunktsioon

  Värviline toonerkassett

Üldfunktsioon

 • Ühilduvus

  CLX-8650ND / 8640ND

 • Leheküljetootlus

  Keskmiselt 20 000 standardlehekülge

KUVA ROHKEM SPETSIFIKATSIOONELaienda

EAN/UPC

 • Toote EAN-kood

  8806071906805

 • Toote UPC-kood

  635753715330

Toote karp

 • Toote karbi mõõtmed (L x S x K)

  442 x 127 x 142 mm

 • Kasseti mass (ainult kassett)

  820 g

Hulgikarp

 • Hulgikarbi mõõtmed (L x S x K)

  454 x 267 x 307 mm

 • Toodete arv hulgikarbis

  4 toodet

 • Hulgikarbi mass (kassett, pehmendus, karp, muud pakendusmaterjalid (nt kilekott))

  4,64 kg

Kaubaalus

 • Mõõtmed (L x S x K)
  Kaubaalus

  908 x 534 x 120 mm

 • Kaubaaluste arv konteineris (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 24 kaubaalust; 40-jalane konteiner: 52 kaubaalust; 40-jalane konteiner (H): 52 kaubaalust

 • Hulgikarpide arv kaubaalusel (20-jalane/40-jalane konteiner)

  20-jalane konteiner: 2 x 2 x 6 = 24 hulgikarpi kaubaalusel; 40-jalane konteiner: 2 x 2 x 6 = 24 hulgikarpi kaubaalusel; 40-jalane konteiner (H): 2 x 2 x 7 = 28 hulgikarpi kaubaalusel

 • NEWEST
 • MOST HELPFUL
 • HIGHEST RATING
 • LOWEST RATING